" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4884
EURO
4,1853
ALTIN
147,0292

ASSOS FELSEFE GÜNLERİ

Yöremiz yaz gelince dinlenmeye gelen bilim adamları, sanatçılar siyasetçiler ve edebiyat adamları yönünden çok zenginleşmektedir. Kışın ise hepsi büyük kentlere gittiklerinden bu yönden fakirleşmektedir. Ama son yıllarda bu tür değerli kişiler emekli olduktan sonrada yöremizde yaşamaya devam etmektedirler. Ayrıca bazı aydınlar etkinliklerini kış mevsiminde yapmaktadırlar ki bu etkinliklerde yöremizdeki aydınlanmayı arttırmaktadır. Bu etkinliklerden birisi de […]

ASSOS FELSEFE GÜNLERİ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

YSinan Kahyaoğluöremiz yaz gelince dinlenmeye gelen bilim adamları, sanatçılar siyasetçiler ve edebiyat adamları yönünden çok zenginleşmektedir. Kışın ise hepsi büyük kentlere gittiklerinden bu yönden fakirleşmektedir. Ama son yıllarda bu tür değerli kişiler emekli olduktan sonrada yöremizde yaşamaya devam etmektedirler. Ayrıca bazı aydınlar etkinliklerini kış mevsiminde yapmaktadırlar ki bu etkinliklerde yöremizdeki aydınlanmayı arttırmaktadır. Bu etkinliklerden birisi de Assos’ta yapılan felsefe günleridir. Bu etkinlik Felsefe hocası Örsan Öymen tarafından düzenlenmektedir. Her yıl Şubat ayının ilk haftasında hafta sonu yapılmaktadır. Toplantı Assos’ta iskelede Nazlıhan otelde olmaktadır. Zemherinin sonu hamsinin başında gerçekleştirilen bu etkinliğe katılmakta biraz gayret istemektedir. Bu gayret hava şartlarının zorluğundan ileri gelmektedir. Çünkü bu zamanda havalar soğuk olup ulaşımda sıkıntılar çekilmektedir. Fakir bir yıl bu etkinliğe giderken Küçükkuyu ile Assos arasındaki yolda sel sularının yolu kapladığını görmüştü. Ama felsefe meraklıları ne yapıp ne edip bu etkinliğe geliyorlar. İzmit’ten,Bursa’dan İstanbul’da sadece bu etkinliği dinlemek için gelenler var. Önceleri bir salon etkinliğe yanıt verirken son yıllarda dinleyici sayısı arttığından yan salonda kullanılmaya başlanmış. Tahminimce önümüzdeki yıllarda otelin salonları bu etkinlik için yeterli gelmeyecektir. Çünkü arayış içindeki insan sayısı artmaktadır. İnsanlara sunulan dogmalar ve bilgiler insanları tatmin etmemektedir. Zaten felsefe sorgulamadan ortaya çıkmamışmıdır?. Oysa devletleri yöneten yöneticiler sorgulayan insanlardan sürekli nefret etmişlerdir. Bundan dolayı felsefe baskıcı devletlerde zapturap altına alınmaya çalışılmıştır. Ama yine felsefeye en fazla ihtiyaç duyan o zapturap altına almak isteyen kesim olmuştur.

Felsefenin başlangıç yeri olarak Anadolu gösterilir. İlk filozof olarak Ege Bölgesindeki Söke’nin yanındaki antik Milet kentli Tales kabul edilir. . O doğa felsefesini başlatmış ve ilk nedeni aramıştır. Onun öğrencileri onu takip etmişlerdir ki onlara Milet okulu adı verilir. Daha sonra Efesli Heraklit diyalektiğin temelini atmıştır. Daha sonra Pers egemenliği sırasında felsefe Atina’ya geçmiş ve orada insan felsefesi üzerine yoğunlaşmıştır. Atina’da Sokrates ilk insan felsefesi filozofudur. Sokrates insanın ne bilip ne bilmediği konusunda felsefe yapmıştır. Onun fikirlerini öğrencisi Platon yazmıştır. Platon ise Akademi isimli okulunu kurmuş bu okulda kendi eserlerini kaleme almıştır. Platon’un değişen doğaya karşı değişmeyen idealar tezi günümüzün dinsel inançlarının temeli durumundadır. Platon’un bir ara Mısır’a gidip orada eğitim aldığı ileri sürülür. Platon’un öğrencisi ise ünlü filozof Aristo’dur. Aristo Atina’ya gitmeden önce Assos’a davet edilmiştir. O zaman ünlü bir filozof değildir ve doğa bilimleri ile ilgilenmektedir. Özellikle deniz canlıları konusunda uzmandır. Assos’ta üç yıl kalmıştır. Burada Assos ile Midilli adası arasındaki bölümde yaşayan deniz canlılarının katalogunu yapmıştır. Assos’ta dersler vermiş ve ilk öğrencilerini yetiştirmiştir. Assos’tan sonra Atina’ya gitmiş ve orada Platon’a öğrenci olmuştur. Platon’un vefatından sonra kendi okulu Lyceion’u kurmuştur. Bu kendi okulunda dersler vermiş ve öğrenci yetiştirmiştir. Kendisi ünlü imparator Büyük İskender’in de hocasıdır. Aristo canlıların sıralanmasında form ve madde tezini ileri sürmüş ve şekilsiz maddenin salt madde olduğunu şekilli maddenin ise form almış madde olduğunu ileri sürer. Tanrı ise salt formdur. Aristo’nun fikirlerinden ürken Atinalılar onu da Sokrates gibi yargılamaya kalkınca Aristo Atina’dan Eğriboz adasını kaçmış ve orada vefat etmiştir.

Aristo’nun Assos’ta ilk derslerini vermesi yöremiz için önemli bir değerdir. Saygıdeğer Örsan hoca bu değeri anlayarak burada Assos Felsefe günlerini toplamaya başlamıştır. Etkinlik özellikle kış mevsiminde de olmaktadır ki bilgiye ulaşmak kolay değildir ve bundan dolayı felsefeye de biraz zorluk yaşayarak gelinsin. Bu yılki etkinlik 6-7. Şubat günleri yapılarak. Etkinliğin konusu “Pozitivizm Nedir? Ne değildir?” dir. Çünkü günümüzde pozitivizm artık dışlanmaya ve onun yerine dogmatizm öne alınmaya başlandı. Dogmatizmin öne alınması insanları daha duyarsız ve daha zalim yapmaya başladı. Bugünkü uygarlığımız pozitivizm sayesinde kurulmuştur. Pozitivizmin temeli rasyonalizmdir. Yani akılcılıktır. Akıl sürekli öndedir. Aklı dışlayan bir ülkenin kalkınması ise mümkün değildir. Pozitivizmin yarattığı sorunları yine pozitivizmin kendisi çözecektir. Unutmayalım bugünün bilimi yarının felsefesi,bugünün felsefesi ise yarının bilimidir. Ülkemizin kalkınması ve aydınlanmadan kopmamamız için Assos felsefe günlerini kaçırmayalım. Özellikle felsefe öğretmenleri,felsefeye meraklılar,felsefe öğrenmek isteyenler bu etkinliği kaçırmayın. Bu etkinlik yöremiz için bir nimettir. Etkinlikte Örsan Öymen,Erdinç Sayan,Samet Buğçe,Kerem Cankoçak,Ufuk Yaltıraklı,Cemil Güzey,ve Yaman Örs konuşacaklardır. Hepsi değişik üniversitelerde çalışan değerli hocalardır. Saygılarımla.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.