Bandırma-Erdek Elele Birlikte Geleceğe

Yazar Hakkında Son YazılarıAbout korfezŞAİRHANE; ORHON MURAT ARIBURNU – 3 Nisan 2017CINGILLIPINAR YİNE YENİ YENİDEN – 28 Mart 2017KÖRFEZ EMEKLİLER DERNEĞİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK – 24 Mart 2017ONLAR BUNU HEP YAPIYOR! – 23 Mart 2017ONLAR BUNU SÜREKLİ YAPIYOR! – 2 Şubat 2017CHP’Lİ VEKİLLERDEN EDREMİT ÇIKARTMASI – 30 Ocak 2017 DOKUNAN YANIYOR – 30 Ocak 2017ŞİİR VE FOTOĞRAFI […]

Bandırma-Erdek Elele Birlikte Geleceğe

CHP Balıkesir Mv. Nedret AKOVA, Bandırma ve Erdek Belediyelerinin katkıları ile Erdek Körfezi Dayanışma Platformunun düzenlediği “Bandırma-Erdek Elele Birlikte Geleceğe” eylemiyle Erdek limanında insan zinciri oluşturup, Balıkesir-Çanakkale 1/100000’lik Çevre Düzeni Planının bölgemizde yaratacağı tahribatı protesto etti. AKOVA, bu hususta şu açıklama da bulundu.

Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, planlama bölgesinde koruma – kullanma dengesi gerçekleştirilmeden, bölgenin var olan değerlerini ve mevcut potansiyelleri dikkate alınmadan, ana arazi kullanımı ve stratejik kararlara bölgedeki tüm sosyal aktörlerin plana katılımını ve sahiplenmesi sağlamadan, gerçekçi temele dayanmayan verilerle hazırlandığı için bölgenin sürdürülebilir kalınması için ciddi bir risk ve tehlike yaratmıştır. Çevre Düzeni Planını kritik yapmak üzere TBMM CHP Grubu adına oluşturulan heyet ile bölgede çeşitli toplantılar gerçekleştirip, sorunun önemi ve büyüklüğünü vurguladık. Çevre Düzeni planının uygulanabilirliği ve neden olacağı problemlere farkındalık yaratmak üzere yapılan her türlü eylemi destekliyoruz.

Günümüz de sürdürülebilir kentler ve kentte yaşayanların temel haklarının korunması için kentleşme politikalarında söz hakkının olması, kentte yürütülen çalışmaların maddi boyutlarının ele alınması, toplumun ortak değerlerinin gözetilmesi, kentin değerli alanlarına ilişkin bilgi üretilmesi ve envanter oluşturulması, üretilen bilginin kamuoyu ile etkin bir şekilde paylaşılması zorunluluktur. Sürdürülebilir kalkınma için çevre ile uyumlu sanayileşme ve kentleşme planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Bu bağlamda Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na yönelik itirazlar, çekinceler, görüşler ve talepler dikkate alınarak, Planın bölgedeki tüm sosyal aktörler, sivil toplum örgütleri, konunun uzmanları ve yerel yönetimlerin yer alacağı katılımcı bir süreç ile sağlıklı, güvenilir bir çevrede yaşama hakkı ve koruma – kullanma dengesi gözetilerek, gerçekçi temele dayanan veriler ile tekrar hazırlanması sürdürülebilir kalkınma için zorunluluktur.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.