" />
USD
3,6884
EURO
4,3427
ALTIN
151,3617

BURHANİYE EMEKLİ-SEN PİRİM’E GÜVENDİ

Burhaniye Emekli-Sen genel kurulu dün yapıldı. 190 oyun kullanıldığı genel kurulda üyelerin 100 oyunu alan Bahise Pirim, tekrar Emekli-Sen şube başkanı oldu. Rakibi Hıfzı Akyol ise 90 oy aldı. Disk’e bağlı Tüm Emekli-Sen Burhaniye şube başkanlığı olağan genel kurulu yapıldı. Sabah saat 10.00’da başlaması gereken genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için saat 13.00’de başladı. Öğleden sonra […]

BURHANİYE EMEKLİ-SEN PİRİM’E GÜVENDİ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Burhaniye Emekli-Sen genel kurulu dün yapıldı. 190 oyun kullanıldığı genel kurulda üyelerin 100 oyunu alan Bahise Pirim, tekrar Emekli-Sen şube başkanı oldu. Rakibi Hıfzı Akyol ise 90 oy aldı.

Disk’e bağlı Tüm Emekli-Sen Burhaniye şube başkanlığı olağan genel kurulu yapıldı. Sabah saat 10.00’da başlaması gereken genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için saat 13.00’de başladı. Öğleden sonra yapılan genel kurulda sendikanın gelir gider hesapları okundu. Daha sonra kürsüye Tüm Emekli-Sen şube başkanı Bahise Pirim geldi. Pirim 3 yıllık süreyi değerlendiren konuşmasında şunları söyledi. “ 2 Mart 2013 tarihinde geldiğimiz görev sonrasında bu gün yani 22 Şubat tarihinde yeni genel kurulumuzu yapıyoruz. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sendikamızın kuruluşu 1995 yılıdır. Şube örgütümüzün kuruluş tarihi ise 2011 yılıdır. Burhaniye şubemizin kuruluş çalışmalarını 8 kişi ile başlattık. Nisan 2011 tarihinde kurucu yönetim kurulu atandı. Tüzük gereği olarak 6 ay sonra 7 Ekim 2011 tarihinde  kurucu genel kurulu yapıldı. Bu tarihte üye sayımız 81 kişi idi. 1. olağan genel kurulumuz 2 Mart 2013 tarihinde yapıldı. Bu tarihte üye sayımız 207 oldu. Şimdi 2. genel kurulumuzu yapıyoruz. Şu anda üye sayımız 397 oldu. Başlangıçta kurullarımızı oluşturmak en büyük sorunumuzdu, kurullarda yer alan arkadaşlarımızın bir çoğu hatır için görev kabul ediyorlardı. Çalışmalarımız sendikamızı tanıtmak ve üye kazanmak üzerine yoğunlaştı. İnsanlar böyle bir sendikanın varlığından bile habersizdiler. Aradan 4 yıl geçti. Bu gün geldiğimiz nokta için şunları söyleyebiliriz. Sendikamızın üye sayısı, gönlümüzde yatan hedefe henüz ulaşamamış olsa da, kat kat artmıştır. Sendikamız artık Burhaniye’de bilinen tanınan bir örgüttür. Sendikamız, Burhaniye’de demokratik kuruluşlar içerisinde saygın bir yere sahiptir ve demokrasi mücadelesinde bu örgütler ile omuz omuza çalışmaktadır. Artık insanlar hatır için değil, gönüllü olarak görev kabul ediyorlar. Kurumsallaşma yönünde azımsanmayacak adımlar atıldı. İçe kapalı değil, dışa açık bir sendikamız var. Burhaniye’de örgütsel çalışmaların sonuç vermesinden sonra genel merkez tarafından Balıkesir merkez ve Bandırma, Ayvalık, Edremit ilçelerinde sendika şubesinin kurulmasıyla görevlendirildik. Şu anda burularda şubelerimiz kurulmuş durumdadır. Sizlere sunduğumuz bu çalışma raporu işte bu dört yıllık emeğin bizi getirdiği noktayı göstermektedir. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz. Genel kuruldan sonra toplanan yönetim kurulumuz görev bölümü yaparak çalışmalarına başladı. Bu dönemde başlıca sorunumuz kurumsallaşmaydı. Tüzük gereği örgütlenme, kadın, eğitim, hukuk ve sağlık, çevre, yerel yönetimler komisyonu kuruldu. Örgütlenme çalışmalarımızı mahalle temsilcilerine dayalı olarak yürüttük. Bu gün 5 mahalle temsilciliğimiz var. Henüz üyelerimizin tamamını bu örgütsel yapı içerisine istenen ölçüde katamamış olsakta en etkili örgütlenme modelinin bu olduğunu düşünüyoruz. Bir de Ayvalık ilçe temsilciliğimiz var. Kadın komisyonu eğitim çalışmaları düzenlendi. Kadın hakları ile ilgili 3 günlük eğitim çalışması yapıldı. Ayrıca, KİHEP ( Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) eğitimcisinin katıldığı ve 16 hafta süren eğitim çalışmaları yapıldı ve katılanlara sertifika verildi. Diğer komisyonlara işlerlik kazandıramadık. Bu dönemde en büyük eksiğimiz sendika içi eğitim olmuştur. Ve bu sorun önümüzdeki dönemin her halde en acil gündem maddelerinden biri olacaktır. bu dönemde sorunlarımızdan biri sendika eylemlerine üye katılımlarının düşük olmasıdır. Bunun bir nedeni iletişim eksikliğidir. Mahalle temsilciliklerinin işlerlik kazanmasıyla bu sorunun aşılmasında önemli bir adım atılacaktır. Aidatlar konusunda ki aksamalar da yine örgütlenme modelimizin işlerlik kazanmasıyla çözülebilecektir. Sorunlarımızdan biride yönetim kurulunda istifalarla boşalmaların olmasıydı. Bu dönemde istifalar o kadar çok oldu ki yönetim kurulunun bütün yedek üyelerini tükettik. Sosyal etkinlikler alanında koro çalışmaları düzenledik. Koro çalışmalarının sonuçları verimli oldu. 8 Mart 2014’de “adıyla yaşayanların öyküsü” ve 22 Mayıs’da Aşık Mahsuni anma gecesinde koromuz konser vermiştir. Üyelerimizle dayanışma amacıyla tekne gezileri, piknik, kahvaltı, yemek gibi etkinlikler yapılmıştır. Üyelerimizi daha iyi tanımak, sorunlarınız tespit etmek, dilek ve önerilerini almak için bir anket düzenledik. Vefat eden Manisa şube başkanı arkadaşımız Ali Akyol anısına genel merkez tarafından başlatılan “ her üye, bir üye” kampanyasına katıldı. Bazı satış yerleri ile üyelerimiz için indirimli satış olanağı sağlayan anlaşmalar yaptık. Belediye ulaşım araçlarından 60-65 yaş için indirimli, 65 yaş üzeri olanlar için bedava yararlanma amacıyla yaptığımız girişimler sonuç vermedi.  Kentimizde daha geniş bir kesime ulaşabilmek için güç birliği platformunun oluşturulmasına öncülük ettik., ancak bu girişim sonuç vermedi. Daha sonra Emek ve Demokrasi Platformunun çalışmalarına etkin bir şekilde katıldık. 8 Mart, 1 Mayıs, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri ile demokratik talepleri ve protestoları (Sivas, Maraş, Kobani gibi) platform çerçevesinde yürüttük. Şu anda sendikamızın önünde acilen çözüm bekleyen çok ciddi sorunlar var. Bu günkü lokalimizin bulunduğu bina belediye tarafından yıkılacak. Yeni bir lokal bulmamız gerekiyor. Bütün ısrarlarımıza rağmen AKP’li belediye bize lokal vermiyor. Mali gücümüze göre bir lokal arayışı içerisindeyiz ve bu da yeni yönetimin başlıca sorunu olacaktır. genel merkez düzeyinde yürütülen çalışmalırın yetersizliği, yapılan hatalar, Türkiye’nin çeşitli şubelerinde ortaya çıkan hoşnutsuzluklar, dile getirilen eleştirileri değerlendirmek ve bunlar karşısında alınacak tutumu belirlemek üzere şubemiz girişimiyle Burhaniye’ye çeşitli şubeler davet edilerek iki gün süren bir toplantı yapıldı. Toplantının yapılacağı, yapıldığı ve alınan kararlar genel merkeze bildirildi. Ankara’da yapılan başkanlar kurulu toplantısında da bu görüşler tekrar dile getirildi ve genel merkezin politikalarının eleştirileri yapıldı, önerilerimiz belirtildi. Şube başkanımız 4 ayda bir yapılan başkanlar kurulunun Ankara’daki bütün toplantılarına katılmış, şubemizin sorunlarını orada dile getirmiştir. Daha önce 2 Aralı 2012’de “ Sendikalar ve Demokrasi” başlıklı bir panel düzenlemiştik. Bu panele genel başkanımız Veli Beysülen ile öğretim üyesi ve gazeteci Doç. Dr. Aziz Çelik konuşmacı olarak katılmışlardı. Bu paneli kitaplaştırdık. Ve ocak ayında 3. baskısını yaptık. Şubat 2013’de Balıkesir Tabipler Odasıyla ortaklaşa “ Sağlıkta Gelecek” konulu bir sunum düzenledik. Konuşmacı TTB Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk’tü. Bu çalışma döneminde de 30 Haziran 2013’te konusu “ Sendikalar ve Siyaset” olan bir panel düzenledik. Konuşmacılar Disk’in eski başkanlarından ve CHP milletvekili Süleyman Çelebi, Eğitim-Sen uzmanı Dr. Erkan Aydoğanoğlu ve Kristal iş uzmanı Zafer Aydın’dı. Genel çerçevesini verdiğimiz ekinliklerin yanı sıra şunları da sayabiliriz. Basın açıklamaları, basın bildirileri, afişlemeler, bildiri dağıtımları, imza kampanyaları, “ özellikle sağlık, prommasyon ve zamları protesto konularında”, dilekçe verme, Ören festivaline katılım, gezi olaylarının desteklenmesi, Soma işçileriyle dayanışma için Soma’ya gidiş, Gezi Direnişinde yitirdiğimiz Abdullah Cömert’in Balıkesir’deki davasına katılım, “ Emekli Sen 19 yaşında ve ben Emekli-Sen üyesiyim” broşürleri dağıtımı. Kentimizde binlerce emeklinin yaşadığını biliyoruz. Bu, sendikamızın önünde duran büyük bir örgütlenme olanağının boyutunu göstermektedir. Ve her zaman gündemimizin birinci maddesi olarak yer almaktadır” dedi. Bahise Pirim’in konuşmasından sonra Emekli Sen üyelerinden Uğur Baykent bir konuşma yaparak üyelere seslendi. Baykent, “ arkadaşlar bildiğiniz gibi her örgütlü yapı kendi ilke ve amaçları doğrultusunda gelişip güçlenerek kalıcı olmak ister. Bu eskilerin eşyanın tabiatı dediği doğanın diyalektiği gereği bir süreçtir. Bu sürecin diğer bir adı ise kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma yönünde her kuruluş iç ve dış dinamiklerin etkisi bazen ortaya çıkan çeşitli olumsuzluklar  nedeniyle bazen zorlanır yada tümüyle sona erer. Ülkemiz başta siyasi partiler olma üzere her türlü örgütlü yapı açısından adeta bir türlü yaşatılamamış kurum ve kuruluşlar mezarlığıdır. Arkadaşlar sendika şubemiz açısından da kalıcı olup gelişmenin tek yolu kurumsallaşmadır. Bu konudaki tüm bilimsel kaynaklar kurumsallaşmayı “ bir kuruluşun kişilere bağımlı olmadan varlığını sürdürebilmesini sağlayan örgütsel bir yapıya kavuşması olarak tanımlar” dedi. Daha sonra seçimlere geçildi. 397 üyesi bulunan Burhaniye Emekli-Sen genel kurulunda 100 oy alan ve yönetim kurulunun çoğunluğu kadın olan başkan Bahise Pirim’e üyeler güvenini tazelerken, değişimci kanadın adayı Hıfzı Akyol ise 90 oy’da kaldı. Yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu.

 

Başkan Bahise Pirim

Yönetim Kurulu: H.Hüseyin Bekiroğlu, Yonca Erdem, Emine Küçükkırsoy,Nurçiçek Gündoğdu.

Yedek Yönetim Kurulu: Leyla Kumkumoğlu, Hatice Engin, Pervin Çağlayan, Mustafa Sürücü, Tülay Öztürk.

Denetim Kurulu: Nuray Baykent, Neriman Korkmaz, Selami Kıymaç.

Yedek Denetim Kurulu: Mustafa Nejat Özkan, Filiz Kayalı, Mehmet Gümüş.

Disiplin Kurulu: Şenay Emtekin Temur, Hasan Eker, Nur Hasırcıoğlu,

Yedek Disiplin Kurulu: Gülderen Kasap, Sevil Narin, Mustafa Geniş.

Üst Kurul Delegeleri: Bahise Pirim, Nuray Baykent İlknur İlhan, Leyla Kumkumoğlu

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.