" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4891
EURO
4,1855
ALTIN
147,0957

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Bu hafta Dünya Kadınlar Günü idi.Tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de çeşitli törenler yapıldı ve kadınların hakları gündeme getirildi.Bundan dolayı bu hafta sizlerle kadınlar günü üzerine sohbet edeceğim.Önce toplumsal yapıda kadınların rolü üzerinde duralım. Uygarlık tarihçileri tarımın başlamasını kadınlara bağlarlar. Çünkü kadınlar toplayıcılıkla uğraşırlarken erkekler avcılıkla uğraşmaktaydılar.Bitki toplayan kadınlar zamanla topladıkları bitkileri ekmeye başladılar.Bu ise […]

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Sinan KahyaoğluBu hafta Dünya Kadınlar Günü idi.Tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de çeşitli törenler yapıldı ve kadınların hakları gündeme getirildi.Bundan dolayı bu hafta sizlerle kadınlar günü üzerine sohbet edeceğim.Önce toplumsal yapıda kadınların rolü üzerinde duralım.

Uygarlık tarihçileri tarımın başlamasını kadınlara bağlarlar. Çünkü kadınlar toplayıcılıkla uğraşırlarken erkekler avcılıkla uğraşmaktaydılar.Bitki toplayan kadınlar zamanla topladıkları bitkileri ekmeye başladılar.Bu ise ilkel tarımı başlattı.Daha sonraları tarım yaygınlaşınca tarım alanlarının yanında ilk köyler kuruldu.Bu köylerde iş bölümü ortaya çıktı.Bu köyleri    kadınlar yönetmeye başladılar.Böylece ilk toplumsal yapı anaerkil bir yapı olarak ortaya çıkmıştır.Bu yapıda soy ana tarafından devam etmekte idi.Doğanın üretkenliği ve doğum yapan kadının görülmesi nedeniyle doğa ile kadın özleştirildi.Dolayısı ile zamanla Ana Tanrıça fikri ortaya çıktı.Ana Tanrıça’ya çeşitli toplumlarda çeşitli isimler verildi.Frigya’da Kibele,Hititlerde Kubaba,Sümerlerde İştar,Mısırlılarda İsis bu isimlerden bazılarıdır.Hala kazılarda  binlerce yıl önceden kalma Ana Tanrıça figürinleri bulunmaktadır.Savaşlar ile artı ürünlerin talan edilmesi sonucu erkeklerden oluşan ilk düzenli ordular ortaya çıktı.Bu durum toplumsal yapıda kadınların ikinci plana düşmesine neden oldu.Savaşların başlaması ile yöneticilik ve askerlik işleri erkeklerin eline geçti.Böylece toplum ataerkil bir yapıya büründü.Tanrılarda da erkek Tanrılar ön plana çıkarlarken,Ana Tanrıça ikinci plana düştü.Erkek Tanrı’nın ya eşi ya da anası durumuna indi.Toplumsal yapının ataerkil yapıya bürünmesi ile kadının toplumdaki çilesi de başlamış oldu.Artık kadının yeri kentlerde evi idi.Kırlarda ise tarlalar ve ev kadının çalışma alanları idi.Anaerkil dönemde  kadınlar çok eşli evlilik yapabilirlerken,ataerkil yapıda erkekler çok eşlilik yapmaya başladılar.Toplumun yapısı kavgaya dayandığından çok erkek çocuk güç anlamına geliyordu.Bundan dolayı doğan kız çocukları itilmeye veya yok edilmeye başlandı.

Bu arada doğanın doğurganlığı yine de kadınlar ile özleştirilmeye devam ediyordu. Fakat doğa ananın doğum yapması için eşi olan güneş ile buluşması gerekiyordu.Tüm uygarlıklar bu durumu Gün Baba ile Yer Ana’nın buluşması olarak algıladılar ve anmaya başladılar.Güneş 21.Aralık’tan itibaren ufuktan yükselmeye başlıyordu.Dolayısı ile Gün Ata ile Yer Ana buluşmaya hazırlanıyorlardı. Şubat ayının sonunda cemreler düşmeye başlayınca bu buluşma başlıyordu. Bu döneme  Yunanlılar Gamelyon ayı adını verirler.Yani kutsal evlilik ayı demektir.21.Mart’ta ise buluşma gerçekleşir ve 6.Mayıs’ta doğa ana doğum yapar.Dolayısı ile bereket başlar.Bunun için eski toplumlar yılın bu özel günlerini her yıl bereketin devamlı olması için kutlamaya başlamışlardır.Hristiyanlık egemen olunca bu pagan gelenekleri yok etmeye çalışmış fakat başarılı olamayınca ona bir hristiyan kisvesi vererek aynen bünyesine kabul etmiştir.Fakat 19.y.y.da hristiyanlığa kafa tutarak başlayan sanayi devriminden sonra uygarlık çok gelişmiş ve yüzyılın sonunda sömürgecilik başlamıştır.Bugün kapitalist sistem bu eski pagan geleneklere ABD’de olan bir olayı temel alıp özel gün olarak bizlere kutlatmaya başlamıştır.Amaç bu günlerde hediyeler alınıp piyasanın canlanmasıdır.Bu yeni temele göre kadınlar günü kadın işçilerin öldürülmesi üzerine kabul edilmiştir.

8.Mart.1857 tarihinde ABD’de Newyork’ta   dokuma fabrikasında çalışan kadın işçiler iyi şartlar için greve başlarlar. Fakat grevi kırmak için polis saldırır.Kadınlar fabrikaya kapanırlar.Polis kapıları kapatır ve daha sonra fabrikada yangın çıkar ve çoğu kadın olmak üzere 129 işçi ölür.Bu durum işçi hak mücadelesinde hafızalara kazınır.Aradan yıllar geçer işçiler örgütlenirler ve haklarını almaya çalışırlar.26.Ağustos.1910’da Danimarka Kopenhag’ta   2.Enternasyonale bağlı kadın işçilerin  toplantısında  Almanya Sosyal Demokrat Partisi liderlerinden Clara Zetkin 8.Mart.1857 tarihinde ölen kadın işçiler adına 8.Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olmasını önerdi.Bu öneri kabul edildi,fakat tarih sabitlenmedi.Her yıl ilkbaharda farklı tarihlerde kutlanmaya başlandı.1921 yılında Moskova’da 3.Kadınlar konferansı sırasında 8.Mart tarihi sabitlendi.1.ve 2. dünya savaşları sırasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanmıştı.

1960 yılında ABD’de de kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Millerler 16.Aralık.1977 tarihinde 8.Mart’ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul etti.Yurdumuzda ilk defa 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlandı.1975 yılından sonra yaygın olarak kutlanmaya başlandı.1975 yılında “ BM Kadınlar On Yılı “ programından etkilenerek l975 yılı kadın kongresi yapılmıştır.1980 darbesinden sonra 4 yıl kutlama yapılmamıştır.1984 yılından sonra her yıl kadın örgütleri tarafından yurdumuzda da kutlanmaktadır. Ayrıca son yıllarda ülkemiz hızla skolastik bir yapıya bürünmektedir. Bu yapı güçlendikçe kadınlara olan şiddet de gittikçe artmaktadır.Geçen günlerde  Tarsus’ta Özgecan adlı kızımız vahşice öldürüldü.Son yıllarda gün geçmiyor ki dayak yiyen veya öldürülen,dövülen bir kadın haberi basında çıkmasın.

Oysa Türk toplumu kadına değer veren bir toplumdur. Hacı Bektaş Veli “Kadınlarınızı okutun”der.Kendisi “Bacıyan-ı Rum” isimli teşkilatın kurucusudur.Kadınların her alanda toplumsal yapıya katılmasını ister.Unutmayalım hepimizi dünyaya getiren bir kadındır.O bizim kökümüzdür.Kadınlara sahip çıkalım ve onlara saygıda kusur etmeyelim.Saygılarımla.

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.