" />
USD
3,6737
EURO
4,3310
ALTIN
151,2935

HERKES İÇİN SAĞLIK

Sağlı Emekçileri Sendikası (SES) Edremit üyeleri Edremit Devlet hastanesi önünde “14 Mart sağlık Haftası nedeni ile eylem yaptı. Sloganların atıldığı ve halayların çekildiği eyleme Burhaniye SES Şubesi de destek verdi. Eylem SES Edremit Şubesi Yöneticisi Ergün Bostan ve Ses İşyeri Temsilcisi Hürriyet İstanbullu’nun birlikte okudukları basın açıklaması ile son buldu. Basın açıklamasında özetle: “Herkes için […]

HERKES İÇİN SAĞLIK
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Sağlı Emekçileri Sendikası (SES) Edremit üyeleri Edremit Devlet hastanesi önünde “14 Mart sağlık Haftası nedeni ile eylem yaptı.

Sloganların atıldığı ve halayların çekildiği eyleme Burhaniye SES Şubesi de destek verdi. Eylem SES Edremit Şubesi Yöneticisi Ergün Bostan ve Ses İşyeri Temsilcisi Hürriyet İstanbullu’nun birlikte okudukları basın açıklaması ile son buldu.

Basın açıklamasında özetle: “Herkes için sağlık; sağlık hizmetini alan için de, sunan için de…

Bugün ne halkımız aldığı sağlık hizmetine güvenebiliyor, ne de biz verdiğimiz hizmetten memnunuz.

İktidarın, 12 yıldır reform diye takdim ettiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sermayeye para kazandırmak dışında hiçbir amacının olmadığı artık herkes tarafından ayan beyan görülmektedir. Sağlık alanında yaşanan sayısız olumsuzluk halkımızın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkını elinden almaktadır.

Sağlık çalışanlarının sorunları da doğrudan doğruya halkın sağlığını ilgilendirmekte, sağlık hizmetini olumsuz etkilemektedir.

AKP İktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir.

Sorunların çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan 5 acil talebimiz vardır.

·         İnsanüstü bir çabayla, ihtiyaç molası dahi veremeden, performans/ciro baskısı altında, şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda, taşeron sistemiyle çalışıyoruz. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; yetkilileri yeni nöbetler ekleme gayretlerine, taşeron sistemine “çağdaş köleliğe” son vermeye çağırıyoruz.

·         Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyor; emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin artırılmasını talep ediyoruz.

·         Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz.

·         Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz.

·         Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.

Taleplerimizi görünür kılmak ve halkın sağlık hakkına dikkat çekmek için;

13 Mart 2015 Cuma günü Sağlık Meslek Örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde g(ö)revde olacağımızı, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sunamayacağımızı yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz.

14 Mart’ta aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde sürdürdüğümüz fazla ve esnek çalışma dayatmasına karşı mücadelemizi sürdürecek buralardaki “nöbetlere” gitmeyeceğiz.

Yurttaşlarımızı öncelikle en temel insan hakkı olan sağlık hakkı adına bu önemli eylemde sağlık çalışanlarına destek olmaya ve birlikte mücadeleye çağırmaktayız.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.” ifadeleri kullanıldı.

Hüseyin EROĞLU

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.