" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4982
EURO
4,1826
ALTIN
145,9520

GENEL GREV GENEL DİRENİŞ

Edremit KESK Bileşenleri öncülüğünde Edremit Emek ve Demokrasi Güçleri Metal İşçilerinin Direnişine destek için basın açıklaması yaptı. Eyleme KESK bileşenlerinin yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve halk ta destek verdi. Açıklamayı Edremit Eğitim-Sen Temsilciliğinden Kemal Yadırgı  okudu. Basın açıklaması sırasında ;YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI, İŞÇİLERİN BİRLİĞİ PATRONLARI YENECEK, İŞBİRLİKÇİ TÜRK METAL HESAP VERECEK, İŞÇİ MEMUR ELELE […]

GENEL GREV GENEL DİRENİŞ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Edremit KESK Bileşenleri öncülüğünde Edremit Emek ve Demokrasi Güçleri Metal İşçilerinin Direnişine destek için basın açıklaması yaptı. Eyleme KESK bileşenlerinin yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve halk ta destek verdi. Açıklamayı Edremit Eğitim-Sen Temsilciliğinden Kemal Yadırgı  okudu. Basın açıklaması sırasında ;YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI, İŞÇİLERİN BİRLİĞİ PATRONLARI YENECEK, İŞBİRLİKÇİ TÜRK METAL HESAP VERECEK, İŞÇİ MEMUR ELELE GENEL GREVE,..gibi  sloganlar atıldı.Yadırgı yaptığı açıklamada;

 

METAL İŞÇİLERİNİN ONURLU DİRENİŞİNİ VE MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ!

Yıllardır insanca çalışma, insanca yaşama talepleri karşılanmayan, çalışma koşulları yıllar içinde dayanılmaz hale gelen metal fabrikalarında iki haftadır, son yılların en büyük işçi isyanı ve direnişi yaşanmaktadır.

Türk Metal-İş yönetiminin MESS ile imzaladığı ihanet sözleşmesine karşı çıkan Metal işçilerinin öfkesi giderek büyüyor. Renault fabrikasında başlayan tepkiler bir ayı aşarken, yine Renault, Tofaş, Coşkunöz, Mako, Ford OTOSAN fabrikalarında işçiler talepleri karşılanana kadar üretimi durdurmuşlardır. Birçok metal fabrikasında da işçiler çeşitli eylem biçimleriyle direnişe katılmakta ve mücadeleyi fabrikalarına yaymaktadır.

Başta Renault ve TOFAŞ işçileri olmak üzere, metal işçileri üyesi oldukları Türk Metal Sendikası’nın MESS ile anlaşarak şimdiye kadar iki yıllık imzalanan toplu sözleşmenin üç yıla çıkarılmasına; düşük ücretlere; işten atmalara; sendikal bürokrasiye karşı çıkarak saat ücretlerinin Bosch ile imzalanan sözleşme oranında arttırılması ve işyeri temsilcilerini Türk Metal’in değil, kendilerinin seçmesi için kitlesel eyleme geçmişlerdir. Binlerce işçi ilk günden itibaren yandaş Türk-Metal sendikasından istifa ederek direnişe katılmış, kendi geleceğini belirlemek istediğini açıkça göstermiştir.

15 bine yakın metal işçisinin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve bütün zorluklara rağmen büyük bir cesaret örneği göstererek direniş kararı alması, işçiler açısından bıçağın kemiğe dayandığını göstermektedir. Patron yandaşı Türk Metal Sendikası’nın işçileri bölmeye ve kışkırtmaya yönelik açıklamaları ve direnişin yasadışı olduğuna ilişkin iddiaları büyük bir yalandır.

Metal işçilerin eylemi ILO ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre barışçıl toplu eylem ve iş bırakma hakkının yerine getirilmesidir ve hukuka uygundur. İşçilerin haklı ve meşru eylemleri asla yasadışı ilan edilemez. Hukuksuz olan, metal işçilerin haklarının, sendikal özgürlüklerinin ihlal edilmesi, işçilerin temsilcilerini özgürce seçme haklarının engellenmesidir.

Metal işçilerinin sesi tüm ülkeye hatta ülke dışına kadar ulaşmıştır ve haklı talepleri geniş toplum kesimleri tarafından desteklenmektedir. Yaşanan gelişmeler, işçilerin ve emekçilerin taleplerine kulak tıkayan, patronların çıkarını korumayı amaç edinen, hükümete sırtını yaslayarak büyüyen işbirlikçi sendikalar ve sendikal anlayışlar için artık yolun sonuna gelindiğini göstermektedir. Emekten, haktan ve işçiden yana olmayanların, “Ölmek var, dönmek yok” diyen metal işçilerinin ortak ve birleşik mücadelesi karşısında durmaları mümkün değildir.

AKP döneminde yandaş sendikacılığın nasıl hızla büyüdüğü dikkate alındığında, metal işçilerinin direnişi, işçi ve emekçilere dayatılan sefalet zamlarını ve köleci çalışma koşullarını dayatan sendikal zihniyet ve toplu iş sözleşmeleri açısından büyük bir kırılma yaşanmakta olduğunu göstermektedir. Kamu emekçilerinin toplu sözleşme sürecine doğru ilerlediği bir dönemde, metal işçilerinin bu onurlu direnişi, biz kamu emekçileri açısından da öğreticidir ve önemli dersler içermektedir.

Metal işçilerinin talepleri, bütün işçi ve emekçilerin talebi haline gelmiştir. Metal işçilerinin direnişi ile elde edilecek kazanım, hepimizin kazanımı olacaktır. Bu kitlesel uyanış sonrasında işbirlikçi sendikaların bir kez daha işçiler adına satış sözleşmeleri imzalamaya, onları kandırmaya cesaret edemeyeceklerdir.

Yaşanan grev ve direnişlerin karşısında, devlet güçleri, MESS ve İhanetçi Türk Metal-İş sendikası direnişin yenilgiyle sonuçlanması için tüm imkânlarını seferber etmiştir.

Metal işçilerinin mücadelesi giderek “genel eylem-genel direniş” çizgisine doğru ilerlemektedir. Dahası bugün için 6 fabrikayı kapsayan üretimi durdurma tutumu yeni işyerlerinin eklenmesiyle birlikte genişleyerek sürme eğilimindedir.

Metal işçilerinin, sermaye ve işbirlikçi ihanet çetesi Türk Metal-İş sendikasına karşı ortaya çıkan bu mücadelesi ile sınıf dayanışması içinde olduğumuzu ilan ediyoruz.

İşçilerin öne sürdükleri 3 temel talep bugün bütün işçilerin ortak talebi durumundadır. Bursa Metal işçilerinin kazanımı tüm işçi sınıfının kazanımı olacaktır. Dahası metal işçileri bu mücadele ve grevleriyle bu güne kadar sağdan veya soldan sendikalara egemen olmuş bürokratik çizginin elindeki bütün gerekçeleri alıp, çöpe atmıştır. Daha şimdiden elde ettiği kazanım ve oluşturduğu birikimle de sendikal hareketin dönüşümü ve mücadeleci sendikacılık konusundaki anlayış ve tutumunun haklılığını çok somut ve güçlü bir şekilde doğrulamıştır.

Metal işçilerinin haklı taleplerinin derhal karşılanmasını istiyor, kamu emekçileri olarak direnişteki bütün metal işçilerinin onurlu direnişini selamlıyoruz. Kendi geleceklerini belirleme cesaretini göstererek direnen metal işçileri, iş, ekmek, demokrasi ve onur mücadelesinde yalnız değildir ve çıktıkları bu yolda asla yalnız yürümeyeceklerdir.

YAŞASIN İŞ EKMEK ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ.

YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI.

GENEL GREV GENEL DİRENİŞ.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.” dedi

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.