" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5389
EURO
4,1731
ALTIN
147,7581

TARİŞ HAKLARINDA ÇIKAN HABER ÜZERİNE AÇIKLAMADA BULUNDU

Burhaniye Tariş yönetimi geçtiğimiz gün Burhaniye’de yayınlanmakta olan bir gazetede çıkan haber üzerine geniş bir açıklamada bulundu. Tariş üyeleri Atıf Doğrular ve İsmail Çancı’nın yaptığı açıklamaların gerçeklerle hiç bir ilgisi bulunmadığını söyleyen Tariş Başkanı Fikret Akova, sayın Atıf Doğrular, bizden Tariş yerinin tüm dökümanlarını istedi bizde verdik. Kızının mimar olduğunu bu konuda bir çalışma yapacaklarını […]

TARİŞ HAKLARINDA ÇIKAN HABER ÜZERİNE AÇIKLAMADA BULUNDU
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Burhaniye Tariş yönetimi geçtiğimiz gün Burhaniye’de yayınlanmakta olan bir gazetede çıkan haber üzerine geniş bir açıklamada bulundu. Tariş üyeleri Atıf Doğrular ve İsmail Çancı’nın yaptığı açıklamaların gerçeklerle hiç bir ilgisi bulunmadığını söyleyen Tariş Başkanı Fikret Akova, sayın Atıf Doğrular, bizden Tariş yerinin tüm dökümanlarını istedi bizde verdik. Kızının mimar olduğunu bu konuda bir çalışma yapacaklarını söyledi. Ama ne yazık ki bir daha ses seda çıkmadı. Sanıyorum bu eleştirilerini o nedenle yapıyor dedi. Tariş Başkanı Fikret Akova tüm yapılan eleştirilere ise şu şekilde cevap verdi.

 

Körfez Demokrat gazetesinde belirli aralıklarla Tariş Arazisi ile ilgili bazı ortaklar olarak başlayıp daha sonra ortağımız Atıf Doğrular  ve   İsmail Çancı ile devam eden haberler artık bir klasik haline gelmiştir.

Öncelikle ilk yıllarda kızının mimar olduğunu, Tariş arazisine güzel bir çarşı projesi hazırlayabileceğini belirterek arazi ile ilgili teknik bilgileri Kooperatifimizden temin etmiş, fakat projeyi  sonuçlandıramamıştır.

Daha sonraki yıllarda söz konusu arazi ile ilgili Burhaniye’deki girişimciler, iş adamları, avukatlarla görüştüğünü ortaklık şeklinde herkesin pay koyarak hisse sahibi olacağı bir yöntemle arazi üzerine alışveriş merkezi yapılabileceğini kendisinin de bu işe ön ayak olacağını belirtmiş, tarafımızca memnuniyetle karşılanmış, yapılacak ihalelere katılması tavsiye edilmiştir. Fakat herhangi bir somut adım atılmamıştır.

Son aşamada Sayın  Atıf Doğrular’ın Tariş arazisine olan ilgisi ve samimiyeti  dikkate alınarak soruları üzerine kendisine  mevcut olan avan proje ile bilgiler verilmiş proje üzerinde yorumlar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Doğrular Akçay’da bulunan Yasa gibi bir tesis yapılmasını içine de yurt binası veya otel yapılmasının uygun olacağını söylemiştir. Proje taslak halinde olup; tatbikat projeleri tamamlandıktan sonra Kooperatifimizce kamuoyu ile paylaşılacağı kendisine görüşmemizde bildirilmiştir.

 

Körfez Demokrat gazetesindeki beyanında Kooperatifimizce hiçbir resmi açıklama yapılmamışken, Atıf Doğrular’ın projeyi gördüğünü, altı otopark,zemin kat süpermarket,onun üstünde giyim kuşam mağazaları,onun  üstünde yiyecek içecek katı olan standart bir avm olarak nitelendirmiş,betondan  bir kütle olduğunu beyan etmiştir.Tariş’in herhangi bir açıklaması yokken ‘’ben projeyi gördüm, çok kötü’’ anlamındaki gazeteye açıklamada bulunması nasıl bir ahlak anlayışında olduğunu ortaya koymaktadır.                                        Avan projemizin kendisine gösterilmesine ve anlatılmasına rağmen Sayın Doğrular;

ya gördüğü projeyi  anlayamadı ya da farklı amaçlarla gazeteye avan projeyi olduğundan farklı beyan etmektedir. Projemizin zemin katının tamamen süpermarket olduğunu beyan etmiştir. Bu gerçek değildir. Projenin zemin katında anchor tipli mağazalar, dükkanlar, dinlenme alanları ve  sosyal alanlar bulunmaktadır. Ayrıca gazetede bahsedildiği gibi tamamen standart kapalı bir Avm değildir. Bir çok açık alanı mevcuttur.

Taks oranının 0,50 ‘den  0,70 çıkmasıyla hem kapalı otopark yapma imkanı sağlanmış hem de estetik, çağdaşlık ,yenilik anlamında tüm Körfeze hitap edecek bir alışveriş merkezi yapılmasına imkan sağlanmıştır.Ayrıca Kooperatifimizin gelirlerine de arttırıcı etkisi olmuştur.

Sayın Atıf Doğrular’ın ‘’bina yığını’’ olarak nitelendirdiği projenin maliyeti, ön fizibilitesine göre 28-30 milyon Türk Lirasını (Eski parayla 28-30 Trilyon) bulmaktadır.

Burhaniye ve Körfeze yakışır estetik,modern bir alışveriş merkezi yapılacaktır.En önemli özelliklerinden biri ise bildiğimiz kadarıyla Çanakkale’den İzmir’e kadar olan kıyı şeridinde bulunan alışveriş merkezlerinin hiç birinde bulunmayan büyük kapalı otoparkının bulunmasıdır.Sayın Doğrular, ‘’otopark ve market geliriyle projenin maliyetinin (28-30 trilyon) karşılanacağını’’ iddia etmektedir, Ancak kaç yılda karşılanacağını belirtmemektedir. Bu mümkün müdür? Kaldı ki otoparklar AVM müşterilerine ücretli değildir.

Sayın Atıf Doğrular’ la yaptığımız görüşmede söz konusu projenin konseptinin Türkiye’de ve yurt dışında Alışveriş merkezi sektöründeki en büyük ve uzman firmalardan TURKMALL ‘a yaptırıldığını bildirmiş kendisinin de firmayı tanıdığını,bildiğini belirtmesine rağmen, henüz proje aşamasında olan iş için kapalı dükkanlar, boş bina kalacak şeklinde beyanda bulunmasını hayretler içerisinde okuduk. Sayın Doğrular Avm konusunda ne kadar bir deneyim sahibidir ya da bu konuda nasıl bir otoritedir ki; Avm ‘nin çalışmayacağına dair bu kadar peşin hükümler verme cüretini gösterebilmektedir. Körfez demokrat gazetesinin önceki sayılarında sanayici olarak da tanımlanan sayın Doğrular, yatırımcıları ve Avm içerisinde yer kiralamak isteyenleri olumsuz düşüncelere  sevk edecek şekilde Avm’ nin çalışmayacağına dair  beyanda bulunmasına bir anlam veremiyoruz.

Sayın Doğrular, Tariş yönetimini küçük görebilir,bilgisiz,tek taraflı görebilir. Ancak Tariş  arazisi ile ilgili tasarrufları Belediye’nin yapmasını önermek, ‘’benim dediğim şekilde olacak’’ demek, tüm Tariş ortaklarını yok saymak ve aynı zamanda onlara hakarettir.

Sayın Doğrular, İzmir,Bodrum,Antalya’dan örnekler vermekte. Acaba gösterdiği örneklerin nüfus ortalamaları, arsa büyüklükleri, iklim, harcama indekslerini dikkate alarak mı bu örnekleri vermektedir?

Keşke sayın Doğrular, Tariş arazisinde gösterdiği yeşil alan, tarih özenini İskele’de bulunan tarihi Doğrular fabrikası ve bacasını korumada da gösterseydi. O zaman bu hassasiyeti daha da anlamlı olurdu.

Farklı gaye gütmeyen, yapıcı görüş,öneri ve yorumlara her zaman açığız ve olmasından yanayız. Durumu olduğundan farklı göstermeye çalışan maksatlı  fikir ve yorumlara her zaman doğruyu ortaya çıkarmak adına verilecek cevabımız olacaktır.

 

Sayın İsmail Çancı’nın açıklamalarına cevabımızdır;

 

Ortağımız İsmail Çancı,  İhaleden sonra imar düzenlemesi yapıldığını söylemekte ve bunun kamuoyuna bildirilip bildirilmediğini sormaktadır, Yapılan imar plan tadilatı talebi  ihale şart ve şartnamelerimize, yönetmeliklerimize uygun olarak yapılmıştır.

15.08.2014 Tarihli ihale pazarlık aşamasında; müteahhit firma Taban Alanı katsayısının 0,50 ‘den 0,70 ‘e çıkartılması halinde; Hasılat payının arttırılmasını ve bodruma otopark yapılmasını teklif etmiş, ve bu teklif İhale Komisyonumuzca şartlı kabul edilerek karar imza altına alınmıştır. Kooperatifimiz Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Tariş ihaleleri Tariş ‘in İmalat İnşaat ve Satın Alma Yönetmeliğine göre yapılmakta, Yönetim Kurulları aldıkları Genel Kurul yetkileri ile ihaleleri yapmaktadırlar. Söz konusu ihale pazarlık tutanağı; Birliğimiz Hukuk Bürosunca da incelenmiş ve Tariş ‘in menfaatlerine uygun ve Hukuki olduğu bildirilmiştir.

Ortağımız, imar planı tadilatı değişikliği ile taban alanında 1800 m2 lik artış olduğunu beyan etmiş. Mevcut durumdaki toplam inşaat alanımız 16.182 m2 değişmemiş, toplam inşaat alanında herhangi bir artış olmamıştır.Yoldan çekme mesafelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Evet bina taban alanında toplam inşaat alanı olan 16.182 m2 içerisinde kalmak şartıyla; artış olmuştur .Bu artışın amacı zemin altına bir katlı  kapalı otopark yapılmasının sağlanması, alışveriş  merkezinin estetik ve mimarı yönden daha iyi olmasının sağlanması, Avm ‘nin Burhaniye’nin ekonomik ,sosyal,kültürel,istihdamına daha fazla katkı sağlayacak şekilde yapılmasının sağlanması, hem de Kooperatifimize daha fazla gelir getirmesinin sağlanması öngörülmüştür. Sonuç olarak yatırımcı firmaya mevcut inşaat alanın dışında fazladan bir inşaat yapma alanı verilmemiştir.Denilebilir ki tabanda inşaat alanın artması üst katlarda inşaat yapmaya göre daha düşük maliyetlidir. Bu sebeple yatırımcının avantajı olmuştur iddiası ortaya sürülebilir.Yatırımcı bu artışla zemin altında kapalı otopark yapma zorunluluğuna girmiş, maliyetleri daha da artmıştır. Söz konusu alanda apartman dairesi yapılmayacağından, her zaman canlı, tüm bölgeye hitap eden mimarı ve estetik yönden örnek ve çok katlı olmayan bir alış veriş merkezi yapılması gayesi güdülmüştür.

Ortağımızın  yaptığı hatalı hesapta yatırımcı firmaya avantaj sağlandığını iddia ederek farklı bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Söz konusu değişiklikle kapalı otoparkı olmayan 7-8 milyon maliyetli bir tesisten daha büyük ve zemin altında kapalı otoparkı olan 28- 30 milyon maliyetli bir yapıya Tariş para harcamadan sahip olacak hale gelecektir.  Kooperatifimizin ciro payından alacağı gelirlerde daha fazla artış olacaktır.

Hiçbir gider ve maliyet unsurunu ve süreyi  dikkate almadan sadece gelir hesaplamak suretiyle 9,500,000 TL’lik yatırımcıya avantaj sağlandığını itham ederek farklı bir algı yaratmaya çalışılmasını doğru bulmuyoruz. Toplamda mevcut inşaat alanından fazlaca bir inşaat alanı verilmemiş olup, hayali bir söylem olarak değerlendiriyoruz.

Körfez Demokrat Gazetesinde farklı zamanlarda yer alan haberlerin hepsine açıklama yollanmıştır. Ortaklarımızda karşılığı olmayan sadece yanlış söylemlerle gündemde kalıp Tariş’in ilerleyip büyümesine ve başarılı işler, projeler gerçekleştirmesine engel olmak isteyenlere; Genel Kurullarda ortaklarımız gerekli cevapları vermişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Fikret Akova’nın Belediye Başkanlığı döneminde de arsamız ile ilgili ihaleye çıkılmış, katılımcı ve istekli olmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanımızın Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Tariş arsası üzerine, Tariş lehine imar değişiklikleri talepleri olduğu ve bunların red edildiği beyanı tamamen gerçek dışıdır.Kooperatifimizce, belirtilen dönemde Belediyeden imar düzenlemesi talebinde bulunulmamış, dolayısıyla red durumu ile de karşılaşılmamıştır. Aksine mevcut arsamızın tek tapulu olacak hale getirilmesinde, fabrikalarımızın bulunduğu alanlarda imar ile ilgili yasal taleplerimizin tamamı Belediye yönetimince gerçekleştirilmiştir.

 

Sonuçta;

30 Trilyonluk yatırım 30 yıl için yapılacaktır. Otuz yıl sonra söz konusu yapı Tariş’in olacaktır. Hasılat payından Tariş;  pay alacaktır. Asgari yılda 70.000 Euro kira bedeli garanti edilmiştir.

Burhaniyemizin en büyük özel yatırımlarından bir tanesinin Tariş öncülüğünde yapılmasına olanak sağlanmıştır.

 

TARİŞ;

–  Bina maliyeti 30 Trilyon

–   Kiradan en az  6.027.000 TL

Olmak üzere en az 36 Trilyon mal ve kira edinimi elde etmiş olacaktır.

 

Bu projenin Burhaniye’mizin marka değerini arttıracağına, sosyal, kültürel ve ekonomik  hayatımıza katkı vereceğine yürekten inancımızla, Tariş ortaklarına, Burhaniyelilere ve tüm körfeze hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Şenol Torlak

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.