" />
USD
3,6737
EURO
4,3310
ALTIN
151,2935

EMEKLİ-SEN, 20 YILINI KUTLUYOR

Burhaniye Emekli Sen şube başkanı Bahise Pirim Cumartesi günü yapılan genel merkez görev dağılımları ve ülkemizin 7 Haziran seçimlerine günler kala emeklilerin durumlarını masaya yatırdı. Pirim: “Sendikamız 1995 yılında, bu ülkedeki maddi ve insani değerlerin yaratıcısı olan emeklerini; yaşamlarının en genç çağlarından başlayarak ülkesine vermiş olan tüm emeklilerin; kaynağını ve gücünü insanca yaşama hakkından alan […]

EMEKLİ-SEN, 20 YILINI KUTLUYOR
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Burhaniye Emekli Sen şube başkanı Bahise Pirim Cumartesi günü yapılan genel merkez görev dağılımları ve ülkemizin 7 Haziran seçimlerine günler kala emeklilerin durumlarını masaya yatırdı. Pirim: “Sendikamız 1995 yılında, bu ülkedeki maddi ve insani değerlerin yaratıcısı olan emeklerini; yaşamlarının en genç çağlarından başlayarak ülkesine vermiş olan tüm emeklilerin; kaynağını ve gücünü insanca yaşama hakkından alan örgütlü, üyelerinin ekonomik, demokratik, hukuksal ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, buna engel olacak her türlü antidemokratik uygulamaya karşı, örgütlülük bilinci içinde demokratik yöntemler yoluyla mücadeleyi amaçlayarak kurulmuş olan sendikamız, darbe anayasası ve yasalarında bile bulunmayan yasaklamalar ve mahkeme kararlarıyla engellenmeye çalışıldı” dedi. Pirim yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Sendikamızın 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılan 10. Olağan genel Kurulunda seçilen Merkez Yürütme Kurulu,  28 Mayıs 2015 tarihinde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yapmanın yanı sıra, yeni çalışma döneminin hedef ve öncelikleri hakkında bir dizi kararlar aldı.

MYK’nın görev dağılımı ve yeni dönem hedef ve önceliklerini basın ve kamuoyuyla paylaşmak üzere, 29 Mayıs 2015’de  sendikamız genel merkezinde bir basın toplantısı yapıldı.

 

Ülkemiz de yaşamakta olan 11 milyon Emekli, Emekli Dul ve Yetim ile Vazife Malulü çok önemli sorunlarla boğuşarak yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır.

12 Temmuz 1995 tarihinde kurulan, Türkiye’nin ilk emekli sendikası Emekli-Sen 20 yıldır, Türkiye’de emeklilerin bu sorunlarının çözümü için zorlu bir mücadele vermektedir.  Zorlu diyorum, zira bu ülkede örgütlenmenin ve örgütlü mücadele vermenin, kolay bir iş olmadığını hepiniz yaşayarak görüyorsunuz. Çünkü bu ülke de iktidarlar, dillerinden düşürmedikleri demokrasinin tam anlamıyla hayata geçmesini sağlayacak ve kurumsallaşmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapmadılar. Nitekim üzerinden, 35 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye halen 12 Eylül faşizminin yaptığı anayasa ve yasalarla yönetilmektedir.

Bu nedenle, Sendikamız 1995 yılında, bu ülkedeki maddi ve insani değerlerin yaratıcısı olan emeklerini; yaşamlarının en genç çağlarından başlayarak ülkesine vermiş olan tüm emeklilerin; kaynağını ve gücünü insanca yaşama hakkından alan örgütlü, üyelerinin ekonomik, demokratik, hukuksal ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, buna engel olacak her türlü antidemokratik uygulamaya karşı, örgütlülük bilinci içinde demokratik yöntemler yoluyla mücadeleyi amaçlayarak kurulmuş olan sendikamız, darbe anayasası ve yasalarında bile bulunmayan yasaklamalar ve mahkeme kararlarıyla engellenmeye çalışıldı.

 

Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin uluslar arası sözleşmeleri ile bu sözleşmeleri kanun hükmünde kabul eden anayasanın 90. maddesine aykırı tüm bu engellemelere rağmen sendikamız 12 Temmuz 2015 tarihinde 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacaktır. Bu önemli yıldönümünün arifesinde olduğumuz bu günlerde, 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde sendikamızın 10. Olağan Genel Kurulunu  gerçekleştirdik.

Genel Kurulda seçilen Merkez Yürütme Kurulumuz dün yaptığı ilk toplantıda, tüzüğümüz gereği, genel kurulda, direk seçilen Genel Başkan ve Genel Sekreter, dışındaki diğer sekreterlikler için görev dağılımı gerçekleştirmiştir.

Buna göre yeni Yürütme Kurulumuzun görev dağılımı şu şekildedir.

Genel Başkan    : Veli Beysülen

Genel Sekreter   :  Nevin Kızılöz

Genel Mali Sekreter : Ali Yusuf Çalışan

Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri : Hüsnü Akkuş

Genel Basın Yayın Hakla İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri : Haldun Sulanç

Genel Kadın Sekreteri : Rahime İldemir Bayrak

Genel Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sekreteri : Gülten Erciyas

Genel Dış ilişkiler Sekreteri : Ali Turgut

Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri : Veli Ersoy olarak belirlenmiştir.

Yeni seçilen Merkez Yürütme Kurulumuz, Genel Kuruldan aldığı destek ve yetkiyle önümüzdeki süreçte biryandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bulunan dosyamızın biran önce sonuçlandırılması için çalışmalar yaparken, diğer yandan ise 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçiminden sonra,  sendikamızın statü yasasının çıkarılması için çalışmalar yapacaktır.

 

Yapılan araştırmalar, emeklilerin gelirleri ile geçinememeleri ve yeniden çalışmak zorunda kalmaları, işsizliğin yüksek seyrettiği ülkemizde çocuklarının işsiz kalmaları veya işini kaybetmeleri kaygısı, yeterli sağlık hizmetine ulaşamamaları, tatil yapamamaları, yalnız kalmaları, emeklilik hayatında beklentilerine ulaşamamaları, sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetlerden mahrum olmaları gibi birçok sorunu bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Bütün bunlar, ülkeyi yönetenlere, emekli ve yaşlı insanların sorunlarına çözüm üretme görevi yüklemektedir. Zira anayasasının “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve Sosyal bir hukuk devletidir demektedir.

Sosyal devlet yurttaşlarını koruyan ve onların yaşamdan memnun olmalarını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alan devlettir. Ancak özellikle 12 Eylül darbesinden başlayan süreçte, devleti bu niteliğinden uzaklaştıran, birçok yasa çıkarıldı ve uygulamalar hayata geçirildi. Sosyal devletin tasfiyesi uzun bir süredir devam ediyor olsa da, 13 yıldır büyük bir parlamento çoğunluğuyla iktidarda bulunan AKP sosyal devleti en çok tahrip eden iktidar olarak tarihe geçmiştir.

İktidar sosyal devleti tahrip edip, emeklileri sefalete sürüklemesi yetmemiş gibi, muhalefet partilerinin emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmeye yönelik proje ve vaatlerine kaynak yok diye karşı çıkmaktadır.

Kendi şatafatları için hiçbir harcamadan kaçınmayan, 1000 odalı kaçak saray yaptıran, altın kaplamalı bardaklarda su içen, bürokrata trilyonluk makam aracı tahsis edip, bunu çerez parası diye açıklayan, iktidar sözcülerinin, sıra emekliye ikramiye verilmesine, aylıklarının açlık sınırının üstüne çıkarılmasına, sağlıkta katkı payları ile sosyal güvenlik destek priminin kaldırılmasına gelince koro halinde kaynak yok demeleri, milyonlarca emeklinin emeğine saygısızlık yapılmasından başka bir şey değildir. Kuşkusuz bu gün Türkiye’de yaşayan her emekli, ben ömrümün en güzel yıllarını hangi ülkeye hizmet ederek harcadım? hangi ülke benim alın terimle büyüdü? acaba ben, Türkiye’ye değil de başka bir ülkeye mi hizmet ettim? Sorularını kendisine sormaktadır.

Bu nedenle, kaynak yok diyerek, milyonlarca emekliyi rencide eden iktidarı protesto ediyor ve emekliye kaynak yok diyene bizden de oy yok diye haykırıyoruz.

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yaşadığımız ülke Türkiye’de emeklilerin birçok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü taleplerimizi sizin aracılığınızla bir kez daha seçime giren ve bu siyasi partilere duyurmak istiyoruz.

Emeklinin yaşam düzeyini insanca yaşayacak seviyeye çıkarılmasını sağlayacak gerçek bir intibak yasası derhal çıkarılmalıdır,

Emeklilere ikramiye verilmelidir,

Çalışanlara verilen banka promosyonları emeklilere de verilmelidir,

Sosyal devletin en önemli görevi olan ücretsiz sağlık hakkı sağlanmalı ve sağlık kuruluşlarında  katkı/katılım payı alınmasına derhal son verilmelidir.

Emekli aylıklarının artırılmasında, temel ihtiyaç olan gıda enflasyonu dikkate alınmalıdır,

Ülkenin büyümesinden emeklilere refah payı verilmelidir,

Çalışan emekliden sosyal güvenlik destek primi alınmasına son verilmelidir,

Emekli aylıklarının çalışma döneminde alınmakta olan toplam gelirin çok altında olması emeklileri mağdur etmektedir. Dolayısıyla, emekli aylık bağlama yöntemi, hak kayıplarına yol açmayacak ve çalışma döneminde alınan tüm sosyal haklar ile yan ödemeleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Emeklilerden, işsiz çocukları için, GSS primi alınması, aldığı emekli aylığıyla geçinemeyen emeklileri mağdur etmektedir. Bu uygulamaya derhal son verilmelidir.

Emeklilerin birlikte zaman geçirebilecekleri, aktivitelere katılabilecekleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri emekli evleri mutlak suretle hayata geçirilmelidir

Yaşlı, hasta ve kimsesiz insanların evlerinde bakım ve temizliklerinin yapılması için, düzenlemeler yapılarak, gerekli teşkilat derhal kurulmalıdır.

Emeklilerin bu gün yaşadıkları sorunların temel nedeni örgütsüz bırakılmalarıdır. Bu eksikliğin giderilmesi ve emekliler adına sendikalarıyla sözleşme yapılmasının önünü açacak, sendika yasası derhal çıkarılmalıdır.

 

Yaşadığımız ülke Türkiye’nin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimlerine doğru yol aldığı bu günlerde memnuniyetle görüyoruz ki, seçime katılan ve ülkeyi yönetme iddiasında olan partiler, emeklilerin sorunlarını çözeceklerine dair proje ve programlar sunmaktadırlar. Kuşkusuz bu 20 yıldır verdiğimiz mücadelenin emeklilerin sorunlarını görünür hale getirmesinin sonucudur.

Açıkça ifade etmeliyiz ki, siyasi partilerin emeklilerin sorunlarına bakışları, çözme iradeleri ve konuyla ilgili projeleri bu seçimlerde emeklilerin oyunun rengini belirleyecektir. Buradan sizin aracılığınızla, iktidara talip olan siyasi partilere seslenmek istiyoruz. Bizim vaatlere karnımız tok. Bilmelisiniz ki, sendika olarak, bundan sonra seçim döneminde söylediklerinizin ve vaatlerinizin takipçisi olacak ve seçim döneminde söyleyip, yapmadıklarınızı hayatın her alanında karşınıza çıkaracağız. Kısacası bundan sonra gözümüz üzerinizde olacaktır” dedi.

Şenol TORLAK

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.