" />
USD
3,6649
EURO
4,3320
ALTIN
151,2515

SEÇİMLER

Geçen hafta ülkemizde seçimler oldu. Seçimler sonucunda koalisyon hükümeti kurulması çıktı.Şu anda Ankara’da koalisyon görüşmeleri yapılmakta.Bunun için bizlerde bu haftaki sohbet konumuzu seçimler üzerine yapalım dedik.Önce seçimin kelime anlamı üzerinde duralım.Seçim adı üzerinde seçmek demektir.Seçmek ise birden fazla seçenek içinde kendimize en uygun olanını seçeriz.Örneğin bir mağazaya gittik ve kendimize elbise alacağız.Mağazada birden fazla elbise […]

SEÇİMLER
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Sinan KahyaoğluGeçen hafta ülkemizde seçimler oldu. Seçimler sonucunda koalisyon hükümeti kurulması çıktı.Şu anda Ankara’da koalisyon görüşmeleri yapılmakta.Bunun için bizlerde bu haftaki sohbet konumuzu seçimler üzerine yapalım dedik.Önce seçimin kelime anlamı üzerinde duralım.Seçim adı üzerinde seçmek demektir.Seçmek ise birden fazla seçenek içinde kendimize en uygun olanını seçeriz.Örneğin bir mağazaya gittik ve kendimize elbise alacağız.Mağazada birden fazla elbise varsa kendimize en uygun olanını seçeriz ve onu alırız.Eğer birden fazla elbise yoksa mağazada bulunanı alır ve istemesek te onu almak zorunda kalırız.Pazarlarda da seçtiğimiz ürünleri ucuz olarak satın almak isteriz.Fakat bu seçimlerde  bizi satıcı esnafı kandırmaya çalışır.Mağazacı bizim beğendiğimiz elbise yerine kendi satamadığı elbiseyi bize  överek satmaya çalışır.Yani bizim seçimimize müdahale etmiş olur.Çoğu zaman kendi beğendiğimiz elbise yerine satıcının bize önerdiği elbiseyi alırız.Yine pazarlarda domatesleri kırmızı göstersin diye kırmızı bez şemsiye açarlar.Kırmızı renk bize olmamış domatesi olmuş gibi gösterir ve onu olgun domates yerine almamızı sağlar.Ayrıca kasaplarda da kıymaların arasındaki yağları gizlemek için kırmızı ışık yakarlar.Bizlerde bu ışıklara kanarak kıyma yerine yağ çekmesi satın alırız.

Seçmek için önce seçecek kişinin bilgili olması lazım.Özellikle seçeceği mal konusunda bilgili olması lazım ki kendisine önerilen malların gizlenen taraflarını görebilsin ve aldanmasın.Böyle müşterilere bilinçli tüketici adı veriliyor.Yine aldatılan tüketiciler için bazı merciler var.Aldatılan tüketici o merciye baş vurarak mağduriyetini gidermeye çalışıyor.

Demokratik ülkelerdeki  seçimlerde böyledir. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi rejimidir.Burada halk kendisini yönetecek yöneticileri belli süreler içinde seçer.Bu süre içinde seçilenler ülkeyi yönetirler.Sürenin sonunda halk memnun kalmazsa yeni seçimde eski seçtiklerini seçmez ve onları cezalandırır.Seçimleri kazanan partiler hükümeti kurarlarken diğer partiler muhalefette kalırlar ki iktidardaki partinin yanlışlarını dile getirerek onu sıkıştırırlar.Böylece iktidardaki partinin yanlış yapmasını önlemeye çalışırlar.Eğer muhalefet yoksa genellikle iktidardaki parti yanlışlar yapmaya başlar ve ülke bir kaosa sürüklenebilir.

Demokrasiden ilk bahseden ve uygulayanlar Atinalılar olmuştur. Ünlü filozof Platon demokrasiyi avamın devleti yönetmesi olarak görür ve karşı çıkar. Demokratik uygulamalara karşı ünlü Devlet kitabını yazmıştır ki bu kitapta mükemmel devlet tarifini yapmaktadır.

Yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi kolay olmamıştır. Avrupa da 18.y.y.da ortaya çıkmıştır.Osmanlı’da ise ilk seçimler 2.Mahmut zamanında olmuştur.Bu padişah döneminde yenileşme hareketleri olmuş ve köylere tüzel kişilik verilmiştir.Tüzel kişiliklerle beraber köylerde muhtarlıklar kurulmuş ve ilk muhtar seçimleri yapılmıştır.Tanzimat’tan sonra da il meclis seçimleri yapılmıştır.İlk meclis bilindiği gibi 1876 yılındaki 1.Meşrutiyette kurulmuştur.Bu meclis için ilk mebus seçimleri yapılmıştır.Fakat bu meclis çok fazla açık kalmamıştır.Bu meclisin yaptığı Kanuni Esasi’de yürürlükte çok fazla kalamamıştır.1908 yılındaki 2.Meşrutiyet ile meclis yeniden açılmış ve yeniden mebus seçimleri yapılmıştır.Bu meclis 1920 yılına kadar açık kalmıştır.Bu meclis döneminde üç seçim yapılmıştır.Bu mecliste iki temel parti vardır.Birisi Meşrutiyeti ilan ettiren İttihat ve Terakki Partisi,diğeri ise Hürriyet Ve İtilaf Partisidir.1918 yılında yasama süresini dolduran meclis padişah tarafından kapatılmış ve 1919 yılı sonuna doğru yapılan seçimlerle yenilenmiştir.Yenilenen bu meclis 1920 yılı başında Misak-ı Milli’yi kabul edince İngilizler tarafından basılarak dağıtılmış ve kapatılmıştır.Yakalanan mebuslar Malta’ya sürülmüştür.Kaçabilenler ise Ankara’ya gelerek TBMM açılışına katılmışlardır.

TBMM Ulu Önder Atatürk tarafından 23.Nisan.1920 tarihinde Ankara’da açılmıştır. O tarihten bu yana da Ankara’da faaliyet göstermektedir.İlk meclis binası Ankara Ziraat Mektebi binası iken 1924 yılında o binanın yanına yeni bir meclis binası yapılmış ve meclis orada çalışmaya başlamıştır.1960 yılında ise yeni bugünkü binası hizmete açılmıştır.1960 yılından beri bu binada hizmet verilmektedir.Seçimlerimiz Cumhuriyet döneminde daha sağlıklı hale gelmiştir.Her dört yılda bir seçim yapılmakta ve Türk ulusu kendini yönetecek kişileri seçmektedir.1945 yılında çok partili sisteme geçilmiştir.1925 ve 1930 yıllarında geçilmek istenen ama başarılı olunamayan çok partili sistem 1945 yılından sonra devam etmiştir.1947 seçimlerinde açık oy gizli sayım yapılmıştır.Bu durum şikayet konusu olmuştur.1950 yılındaki seçimde gizli oy açık sayım yapılmış ve Türk tarihinde ilk defa seçimle iktidar değişmiştir.Sayın İsmet İnönü iktidarı,seçimi kazanan Demokrat Parti’ye teslim etmiştir.1960 yılına kadar tek parti iktidarda kalmış ama sonunda diktatörleşmeye başlamıştır.Bundan dolayı ordu yönetime el koymuş ve yeniden 1961 yılında seçim yapılarak koalisyon kurulmuştur.1961 yılında anayasa da değiştirilmiştir.1961 yılından 1983 yılına kadar koalisyonlar ülkeyi yönetmiştir.1983 yılında Anavatan Partisi iktidara gelmiş ve 1991 yılına kadar ülkeyi yönetmiştir.Bu partide  diktatörleşmeye başlamıştır.1991 yılından itibaren yeniden koalisyonlar dönemi başlamış ve 2002 yılına kadar böyle gitmiştir.2002 yılında AKP iktidara gelmiş  2015 yılına kadar tek başına ülkeyi yönetmiştir.Bu seçimlerde yeniden koalisyonlar başlamıştır.Maalesef ülkemizde tek partiler dikta sistemine kolayca kaymaktadırlar.Dilerim bu seçimler ülkemize hayırlı olur.Saygılarımla.

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.