" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4884
EURO
4,1852
ALTIN
147,0303

CHP HALKIN İÇİNDE

Cumhuriyet Halk Partisi Burhaniye ilçe teşkilatı dün Pazar yerinde bir basın açıklamasında bulundu.  Belediye Başkanlığı tarafından pazar yeri üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkılmasını protesto eden CHP yönetim kurulu, “ her şeyi yanlış yapıyorlar. Biz karşı çıkınca da CHP önümüzü tıkıyor diyorlar. İşte bizlerde sizlere gelerek durumu açıklamaya çalıştık”. Burhaniye hayırlı bir şeylerin yapılmasından CHP olarak […]

CHP HALKIN İÇİNDE
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Cumhuriyet Halk Partisi Burhaniye ilçe teşkilatı dün Pazar yerinde bir basın açıklamasında bulundu.  Belediye Başkanlığı tarafından pazar yeri üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkılmasını protesto eden CHP yönetim kurulu, “ her şeyi yanlış yapıyorlar. Biz karşı çıkınca da CHP önümüzü tıkıyor diyorlar. İşte bizlerde sizlere gelerek durumu açıklamaya çalıştık”. Burhaniye hayırlı bir şeylerin yapılmasından CHP olarak her zaman memnunluk duyarız. Ancak ben yaparım olur denirse, vatandaşlarımıza eziyet verilecek olursa biz karşı çıkmak zorundayız. Bizim aslolan vatandaşın sorunlarına çare olmak olmaktır. Sorun yaratmak değil dendi. Burhaniye CHP ilçe başkanı Tarık Erdil’in yaptığı basın açıklamasına katılan vatandaşlar ve esnaf ise yapılacak uygulamayı protesto etti. Pazar yerinde esnaflarında katıldığı basın açıklamasında CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil şunları söyledi

“Burhaniye Belediye Meclisi’ne 01.12.2014 tarihinde bilgi verilmek üzere getirilen pazaryeri alanının büyütülmesi ve ticaret alanları düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Burhaniye Belediye Meclisinde sözlü olarak görüşülmüş, oylama olmamakla birlikte talep uygun görülmemiştir.

Bu dosya, Belediye Başkanlığınca 22.12.2014 te Balıkesir Büyükşehir Meclisi’nce görüşülmek üzere Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir.

Söz konusu talebi içeren dosya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Dosya iki ay boyunca komisyonda kalmış, Nisan ayı meclis toplantısında 22. gündem maddesi olarak görüşülmüş, sakıncaları tarafımızca belirtilmiş olmasına rağmen 54 kabul oyu ile oyçokluğu ile 275 Karar Numarası ile kabul edilmiştir.

09.04.2015 tarih 275 Sayılı Karar Numaralı Meclis Kararına konu pazaryeri alanının büyütülmesi ile ticaret alanları düzenlenmesine ilişkin tadilat teklifi ile ilgili tespitlerimizdir.

Pazaryeri mevcut hali ile 8810 m2’dir. Pazaryerinin önünde bulunan giriş alanı hali hazırda sergilerin açıldığı (karpuz satıcıları, Pazar torbası satıcıları vb.) bir alandır. Bu bölge özellikle pazartesi günleri olmakla beraber, haftanın tüm günlerinde etrafında bulunan mevcut işyerleri, kahvehaneler ile birlikte Burhaniye’nin temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir çarşıdır. Dolayısıyla bütün hafta boyunca hareketli yaşayan, gerek yaya gerekse araç trafiğinin yoğun olduğu bir alandır. Bölgenin hali hazırda bir otopark sorunu vardır. Gerek işyerlerine alışveriş için gelen vatandaşlar, gerekse işyeri sahiplerinin araçları, bölgedeki konutlarda oturan vatandaşların araçları ile ciddi bir yoğunluk yaratmaktadır.

Meclis gündemine gelen Pazaryeri alanının büyütülmesi konusu ise özünde pazaryerini büyütmeyen, bununla beraber yukarıda bahsedilen yoğunluğu birkaç kat daha arttıracak bir düzenlemedir.

Şöyle ki;

Pazaryeri girişinde bulunan bina ve bu binanın sağ tarafında bulunan yapıların bir kısmı da (mevcut trafonun arkası) yıkılmak istenmektedir. Bu yapıların yerine alt katına dükkanlar, üst katlarına da mesken veya ticaret olarak kullanılacak bağımsız bölümlerden oluşan bir apartman ve bu binanın ihtiyacına yönelik otopark yapılmak istenmektedir. Yeni yapılmak istenen yapı, yıkılacak binadan daha geride; öndeki yol da 22 metre gibi düşünülmüştür. Yeni yapılacak apartmanın kuzeydoğusunda kalan alan ise boş bırakılarak 170 m2 lik bir alanın pazaryerine ilave edilmesi düşünülmüştür.

Yine pazaryeri alanının doğusunda kalan (eski belediye fırınının olduğu ada) adanın da önündeki yeşil alanında dahil edilerek pazaryeri alanına katılması ve bu alana 3 kat hmax=9.50 m lejant verilmek istenmektedir. Söz konusu bu alan 1550 m2 dir.

Mevcut pazaryeri yukarıda belirtildiği gibi 8810 m2’dir. Buraya 170 m2 lik bir alan eklenecektir. Ancak ön yol boşluğundaki 600 m2 lik alan (karpuzcuların sergi açtığı) otopark olarak düşünülmüştür. Dolayısı ile bu alanda sergi açanların pazaryeri içerisine alınması zorunludur. Yani pazaryeri aslında alan olarak büyümeyecek aksine daha sıkışık bir hal alacaktır. 1550 m2 lik alan ilave bir alandır, farklı bir adadır. Geçmiş dönemlerde bu bölgede köylü pazarı, gece pazarı da düşünülmüş ancak gereken ilgiyi görmemiştir. Bu alanın mevcut pazaryerinin fiziki şartlarını rahatlatacak bir durumu söz konusu değildir.

Mevcut 2 katlı binanın yıkılarak yerine yapılması planlanan tabanda 1330 m2 lik oturma alanına sahip bina alanı da kayıp bir alandır. Yukarıda değinildiği üzere bu yapının meydana getireceği yoğunluk artışının ve keşmekeşliğin bölgeyi sıkıntıya sokacağı aşikardır.

Pazaryerinin büyütülmesi isimli bu proje sonucu meydana gelecek bir takım kamulaştırmalara kaynak olması için bu alana yapılması planlanan altı 10 adet dükkan üstü ticaret veya meskenden olaşan 40 adet bağımsız bölüm barındıran bu yapının yer aldığı tadilat bölgenin ihtiyacı olmayıp zorlama bir plan tadilatıdır. Kaldı ki söz konusu bu yapıyı yapmak da ayrıca yüklü bir maliyet anlamına gelmektedir. Hiçbir şekilde ileriye dönük bir ihtiyacı karşılamayacağı gibi tam tersi bölgeyi sıkıntıya sokacaktır. Her ne kadar öndeki yol 22 metreye çıkmışsa da bağlantı yolları genişlikleri yeterli olmadığı için anlamlı bir çözüm değildir.

Pazaryeri eski bir mezarlık alanıdır. Zaten tam da bu yüzden pazaryeri olarak kullanılmaktadır. Buraya yeni bir konut alanı eklemek ne kadar anlamlı olabilir?

Yazımızda bahsettiğimiz hususlar göz önüne alındığında bu tadilat tekrar ifade etmek gerekirse özünde pazaryerini büyütmeyen, bununla beraber yukarıda tarif edildiği üzere alandaki yoğunluğu birkaç kat daha arttıracak bir düzenlemedir.

Nisan ayındaki Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğu ile geçirdikleri Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili meclis kararı 28.05.2015 – 26.06.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı’na Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Grubu olarak 11.06.2015 tarihinde 2159993 sayı numarası ile ilgili meclis kararına itirazımızı yapmış bulunmaktayız. İtirazımızı içeren gündem maddesinin de bulunduğu Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi 09.07.2015 tarihinde toplanmış, itiraz görüşülmek üzere Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere, askı süresinde itiraz edilen, kararı kesinleşmemiş, itiraz süreci devam eden Pazaryeri Alanının düzenlenmesi ile ilgili Burhaniye Belediyesince pazaryerinin giriş kısmında bulunan 2 katlı binanın yıkım işlemlerine başlandığını kamuoyu ile birlikte gözlemlemekteyiz. Yaz günlerinin en yoğun yaşandığı bugünlerde, bayram günlerinde, yıkım işlemlerine başlamak, pazaryeri giriş çıkışlarında tehlike oluşturacak, can güvenliğini tehlikeye atacaktır. Ayrıca bu belediye mülkünün yıkım işlemi ile ilgili Belediye Meclisince veya encümen tarafından alınmış herhangi bir karar olmamasına rağmen işlemin başlamış olması suç teşkil etmektedir. Geldiğimiz bu nokta, Belediye Başkanı Sayın Necdet Uysal’ın Belediye Başkanlığı yaptığı önceki döneminde de hiçbir hazırlık yapmadan giriştiği yıkım işlerini hatırlatmaktadır. Mesnetsiz yapılan bu uygulamalar bölgedeki esnafı olumsuz etkilemekte, insanların ekmekleri ile oynanmaktadır.

Yasal olmayan bu uygulamanın durdurularak, yıkım işlemleri için yasal sürecin neticelenmesinin beklenilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca son günlerde binaların yıkılacağı ancak plan tadilatında yer aldığı şekli ile yeni bir bina yapılmayacağı Belediye yönetimi tarafından dillendirilmektedir. Bu noktada şunu hatırlatmak istiyoruz.

Pazaryeri konusu 01.12.2014 tarihli Burhaniye Belediye Meclisi toplantısında gündeme geldiğinde, yıkılacak binanın yerine yeni bir binanın yapılmasının bölgeye bir hançer saplamaktan farksız olduğunu, sıkışıklığı ve kesmekeşliği arttıracağını ifade etmiştik. Gerçekten pazaryerinde bir iyileştirme yapılması düşünülüyorsa; pazaryerinin girişinde bulunan mevcut yapı gerekli izinler ve yasal işlemler yapıldıktan sonra uzunlamasına pazaryerinin önünü açacak şekilde yıkılabilir. Bu alan olduğu gibi öndeki yol boşluğu ile Pazar yerine katılabilir. Eski belediye fırının olduğu ada ise otopark olarak düzenlenebilir. Böylece bölgenin otopark sıkıntısı bir ölçüde giderilebilir. Altında kahvehanenin olduğu mevcut bina da onarılarak üst katlarına pazaryeri ile ilgili belediye idari büroları yerleştirilebilir. Pazaryeri de en az maliyetle gerçek anlamda genişletilmiş olur. Burhaniye Belediyesinin şayet bina yapılmayacaksa, bizim o tarihte belirttiğimiz noktaya bugün de olsa gelmesi Cumhuriyet Halk Partisi’ni haklı çıkarmıştır. İş dediğimize gelmiştir. CHP’nin konulara yaklaşımının ne derece doğru olduğunu da ispatlamıştır” dedi. Burhaniye Belediyesi CHP’li meclis üyesi Burak Ali Sarı ise, Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar ‘cahil’, doğruyu inkar edecek kadar ‘nankör’ yapmasın. Biz hep doğruların yanındayız…

Pazar esnafların tepkilerini de dile getiren pazar esnaflarından Necdet Küçükçetin ise, Bu gün yalan ve dolan düzeni sürdürülmekte. Bu yaşam alanlarına bizim talebimiz alanların büyütülmesinden yana değil, acil olarak otopark ihtiyacımız var. bu alanların çalıştırılması nı bekliyoruz. Biz esnaflar olarak yaşam alanlarına dokunulmasın. Kendilerine rant alanlarını başka yerlerde arasınlar. Bu sokaklarda kavga edeceksek edeceğiz. Yaşam alanlarını onlara teslim etmeyeceğiz. Sayın Necdet Uysal’da bunu duysun, AKP’de bunu duysun. Yaşam alanlarını, ekmek kavgamızı onlara bırakmayacağız” dedi.

Şenol TORLAK

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.