" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5403
EURO
4,1762
ALTIN
147,4879

MEMUR SEN TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Bilindiği gibi 3 ağustos ta memurlarla hükümet arasında toplu sözleşme için masaya oturacaklar. Toplu sözleşme masasına 11 iş kolunda da yetkili olan memur sen memurlar adına  söz sahibi olacak. Bununla ilgili açıklama yapan Balıkesir Memur Sen İl Başkanı Ahmet GÜR memurlarımızın  taleplerini Ankara da  konusunda uzman arkadaşlardan oluşturduğumuz komisyonlarda bir rapor haline getirip, 3 ağustosta […]

MEMUR SEN TALEPLERİNİ AÇIKLADI
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Bilindiği gibi 3 ağustos ta memurlarla hükümet arasında toplu sözleşme için masaya oturacaklar. Toplu sözleşme masasına 11 iş kolunda da yetkili olan memur sen memurlar adına  söz sahibi olacak.

Bununla ilgili açıklama yapan Balıkesir Memur Sen İl Başkanı Ahmet GÜR

memurlarımızın  taleplerini Ankara da  konusunda uzman arkadaşlardan oluşturduğumuz komisyonlarda bir rapor haline getirip, 3 ağustosta toplu sözleşme masasında görüşmek üzere devlet personel başkanlığına benim de katıldığım 81 il Memur Sen Başkanı ile birlikte  ilettik. Memur Sen Konfederasyonu 850 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük STK sıdır. Ancak toplu sözleşme masasına tüm memurlarımızın  ve memur emeklilerimizin haklarını aramak için oturacağız. Bu da aileleri ile birlikte 20 milyon kişiyi ilgilendirmektedir. Sorumluluğumuzun büyüklüğünün bilincindeyiz . Memurlar bize yetki vererek güvenmiştir. İnşallah bu güveni boşa çıkarmayacağız. Genel olarak maaş ve ücretlere zam teklifimiz  YÜZDELİK ZAM+TABAN AYLIĞA ZAM+REFAH PAYI+ENFLASYON FARKI olacak .Taleplerimizin bazıları aşağıda ayrıntılarıyla çıkartılmıştır.

 

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

2016 – 2017 DÖNEMİ GENEL TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

MAAŞ VE ÜCRETLERE ZAM TEKLİFİMİZ; YÜZDELİK ZAM+TABAN AYLIĞA ZAM+REFAH PAYI+ENFLASYON FARKI OLACAK

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2016 yılında; Birinci Altı Ayda %8, ikinci Altı Ayda %8 ve 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere taban aylığına 150 TL Zam+ 2015 yılı ekonomik Büyüme Oranının %50’si ve üç aylık dönemlerdeki büyüme oranları kadar Refah Payı artışı+ Enflasyon farkı istiyoruz.

2017 yılında; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 ve 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 TL Zam+ 2017 yılında  üç aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar Refah Payı artışı+Enflasyon farkı istiyoruz.

 

GELİR VERGİSİ NEDENİYLE OLUŞAN MAAŞ/GELİR KAYBININ TELAFİSİ

Gelir Vergisi Kaynaklı Maaş Kayıplarının Telafisi; Kamu görevlilerinin yıl boyunca %15 vergi diliminde vergi ödemesini ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz. Böylece yıl içerisindeki maaş ve gelir kaybını önlemiş olacağız.

 

YAN ÖDEME KATSAYISI VE GÖSTERGE RAKAMLARININ %50 ARTIRILMASINI İSTİYORUZ

Uygulanmakta olan yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının  % 50 artırımlı ödenmesini isteyeceğiz. Bu gerçekleştiğinde örneğin öğretmen için 18,86 TL olan yan ödeme tutarı 37,72 TL’ye çıkmış olacak.

 

2005 YILINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLARA 1 DERECE VERİLMESİ ARTIK GERÇEKLEŞMELİ

2005 yılında sonra göreve başlayan kamu görevlilerine 1 derece verilmesini istiyoruz. Bu konuda seçim öncesinde Sayın Başbakanımızla yaptığımız görüşmede mutabık kalmıştı. Toplu sözleşmede mutabakatı kazanıma dönüşmesini isteyeceğiz.

 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDEKİ ADALETSİZLİK VE DÜŞÜKLÜK GİDERİLSİN DİYECEĞİZ

Fazla çalışma ücretleri konusunda hem miktar hem de kapsam yönüyle adaletsizlik var. Bunu mutlaka gidermek istiyoruz. Bu çerçevede fazla çalışma ücretleriyle ilgili olarak,  Büyük şehir merkezlerinde ve nüfusu 50 bini geçen il ve ilçelerde fazla çalışma ücreti saat başı 2,50-TL olmalı, mevcut çalışma ücretleri %50 artırılmalı, hafta sonları ve resmi tatillerde fazla çalışma ücreti 4 kat artırımlı ödenmeli diyoruz.

AİLE YARDIMINDA ÖNEMLİ ORANDA ARTIŞ İSTİYORUZ

Halen 177,30 TL olan eş yardımının 275 TL’ye, 6 yaş üstü için 20,80 TL ve 0-6 yaş için 41,60TL olan çocuk yardımının da herhangi yaş sınırı uygulanmadan her çocuk için 75 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ SENDİKA ÜYESİ OLMAYI TEŞVİK, YETKİLİ SENDİKA ÜYELERİNİ İSE TAKDİR EDECEK DÜZEYE ÇIKARILMALI

Halen üç ayda bir 60 TL olan Toplu sözleşme ikramiyesinin;  yüzde 50 artırımlı (90 TL) yetkili sendika üyelerine ise yüzde 100 (120TL) olarak ödenmesini teklif ediyoruz.

HARCIRAH TUTARLARININ ARTIRILMASINI İSTEYECEĞİZ

Mevcut Durum2015 TEKLİFİMİZ2016
GÜNDELİKLER2015 bütçe kanununa göre ek gösterge, derece ve kademe itibariyle farklı olmak kaydıyla

en az 32,00 – en fazla 43,00

60,00(Kadro, Unvan, Ek Gösterge ayırımı yapılmaksızın bütün kamu görevlileri için)
ARAZİ TAZMİNATI

Derece ve kademe itibariyle

en az 12,50 – en fazla 13,00

20,00

Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)

SUT KAPSAMINDAKİ GÜNDELİK ve YOL GİDERİİl içinde 100 gösterge rakamı İl dışında 200 gösterge rakamının aylık gösterge rakamıyla çarpımı

(yaklaşık olarak 8,00 – 16,00 TL)

Yol yardımı km’ye göre değişmekte

(4,00 – 8,00 TL arası)

60,00SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDAKİ GÜNDELİKLER

(Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenecek tutar Harcırah Kanunu kapsamında Bütçe Kanununda belirlenen tutardan az olmaz)

 

6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin ödenmesinde 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.

Geçici görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici görev yolluğu, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden ödenir.

Kamu görevlilerine, istihdam türene bakılmaksızın ilk atamalarında, atama türüne bakılmaksızın sürekli görev yolluğu ödenir.

 

C – SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN TEKLİFLERİMİZ

Yemek yardımı

MEVCUT DURUM

a- Bütün kurum ve birimlerde yemek servisi   yapılmamaktadır.

b- Yemek ücretinin bir bölümü kamu, bir bölümü kamu görevlisi tarafından karşılanmaktadır.

c- Kurumlar arasında uygulama farklılıkları var.

 

TEKLİFİMİZ

a-Yemek servisi sunulan birim sayısının artırılması (idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde)

b- Yemek servisinin ücretsiz olması, yemek servisi sunulamayan işyerlerinde öğün başına kamu görevlilerine bir sonraki maaşlarıyla birlikte 6,00 TL ödenmesi.

c- Kurumlar arası uygulama farklılıkların (a) ve (b) bentleri uygulamaya konularak giderilmesi.

d- Yemek yardımına ilişkin tutarların Bütçe Kanunu’nda değil Toplu Sözleşmede belirlenmesi

Doğum Yardımı

MEVCUT DURUM

633 KHK kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikincide 400 TL,  üçüncü ve sonrakilerde 600 TL doğum yardımı ödenmekte.

 

TEKLİFİMİZ

Doğum yardımı; 633 sayılı KHK’nın ek 4 üncü maddesinde belirtilen tutar yanında

10.000 x 0,083084: 830,80 TL

(çoklu gebelik haklinde doğum yardımı her çocuk için ayrı ödenir)

 

Ölüm Yardımı

MEVCUT DURUM

Ölüm Yardımı Göstergesi 9500

Eş ve çocuk ölümü durumunda 796,00 TL
Memurun kendisi için 1.592 TL

TEKLİFİMİZ

Mevcut tutarlın iki katı artırılması,

Eş ve çocuk için 1.592, Memurun kendisi için 3.184 TL

 

 

Kreş Hizmeti/Kreş Yardımı

MEVCUT DURUMYOK

(Kreşi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında piyasaya göre göreceli düşük ücret alınmaktadır)

TEKLİFİMİZa-Kamu kurum ve kuruluşlarınca kreş hizmeti sunulması (öncelikli olarak MEBê bağlı olmak kaydıyla(

b- Kreş hizmeti sunulamayan iş yerlerinde görev yapan kamu görevlilerinin 0 – 6 yaş grubundaki her çocuğu için; Büyükşehirler 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı verilmesi

*** Bu yardımlar dışında Evlenme, Ulaşım ve Giyecek Yardımına ilişkin taleplerimiz de mevcuttur.

 

D – SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYECEK TEKLİFLERİMİZ

Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı

EK GÖSTERGE MEVCUT DURUM / TEKLİFİMİZTazminat Yansıtma Oranı (%)
8.400 ve yukarısı %240
7.600 (dahil)-8.400 (hariç) %200
6,400 (dahil)-7.600 (hariç) %180
4.800 (dahil)-6.400 (hariç) %150
3.600 (dahil)-4.800 (hariç) % 130 / %180
2.200 (dahil)-3.600 (hariç) %70  /  %150
Diğerlerinde % 40  / %120

 

*Makam ve görev tazminatı alanlar eski oranlar üzeriden devam eder.

 

Kıdem Aylığı

MEVCUT DURUM

Her hizmet yılı için 20, 25 yıl hizmetten sonra 500 rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı.

(Yani 1,66 TL)

TEKLİFİMİZ

Kıdem aylığı gösterge rakamının 100 olarak uygulanması ve kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlamasının kaldırılması

( Yani 8,30 TL)

 

Ek Ödemelerin emekliliğe esas aylığın içinde sayılması

Yardımcı hizmetler sınıfının ek göstergeden yararlanması ve ek göstergelerin 600 puan artırılması

Emeklilerin Aile Yardımı Ödeneğinden faydalandırılması.

 

 

 

KADROYA GEÇİŞ

KİT’ler ve kamuda çalışan, memur işi yapan fakat memur olmayan personelin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesinin sağlanması,

4/B statüsünde görev yapan personel ile 4/C’li personele kadro verilmesi, 4/C’li personelin 4/A ya da sözleşmeli olarak kadro almasının sağlanması

Diğer Talepler

Mahkeme kararları çerçevesinde 4/C’li personelin ek ödemeden yararlanması

KİT’lerde temel ücret gruplarının 5 ten 3 e indirilmesi ve yeniden düzenlenmesi

Sözleşmeli personelin izinlerinin ertesi yıla devredilmesi

İşçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan personelin yaptığı iş ve bitirdiği okul dikkate alınarak genel idare veya teknik hizmetler sınıfına geçirilmesi

 

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.