" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4990
EURO
4,1779
ALTIN
145,5961

 SEVR  ANLAŞMASI

Geçen hafta Sevr anlaşmasının 95. Yıl dönümü idi.Bundan dolayı bu hafta sizlerle bu anlaşma üzerinde sohbet edeceğim.Çünkü bu anlaşma bizlerin idam anlaşması idi.Anadolu bu anlaşma ile parça parça bölünmüştü.Türklere İç Anadolu’da küçük bir toprak bırakılmıştı.Kurtuluş Şavaşı ile bu anlaşmayı yırtıp attık ve yerine Lozan anlaşmasını imzalattık.Geçen gün internette dolaşırken bır videoya rastladım.Video 24 TV’nin bir […]

 SEVR  ANLAŞMASI
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Sinan KahyaoğluGeçen hafta Sevr anlaşmasının 95. Yıl dönümü idi.Bundan dolayı bu hafta sizlerle bu anlaşma üzerinde sohbet edeceğim.Çünkü bu anlaşma bizlerin idam anlaşması idi.Anadolu bu anlaşma ile parça parça bölünmüştü.Türklere İç Anadolu’da küçük bir toprak bırakılmıştı.Kurtuluş Şavaşı ile bu anlaşmayı yırtıp attık ve yerine Lozan anlaşmasını imzalattık.Geçen gün internette dolaşırken bır videoya rastladım.Video 24 TV’nin bir proğramından alınmış.Videoda Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden Mehmet Çelik konuşuyor.Mehmet Çelik tarih hocası.Sevr diye bir anlaşma yok diyor.Sevr haritasını bizler hazırladık ve bu haritayı topluma dayattık diyor.Sevr İngilizlerin bir projesidir diyor.Bu projeye göre Anadolu’da bir devlet kurulacaktı ve Mustafa Kemal’de bu devleti kurdu diyor.Konuşmaları dinledikçe sinirlerim tepeme çıktı.Bu hocanın fikirlerini daha önceden biliyordum ve  katılmıyordum.Bir insan ülkesine bu kadar düşman olamaz.Ulu Önder Mustafa Kemal ^Tarih yazan tarih yapana sadık kalmazsa o tarih olmaktan çıkar başka bir şey olur^der.Bu hocada  tarihi çarpıtmakta ve yanlış bir tarih oluşturmaktadır.Bu hocanın yetiştirdiği öğrencilerde tarihi yanlış öğrenip Cumhuriyet ve Atatürk  düşmanı olacaklardır.Bu hoca ve bunun gibilere göre Kurtuluş şavaşı diye bir savaş olmadı.Atatürk Samsun’a Vahdettin’in görevi ile çıktı.Padişah Mustafa Kemal’e her türlü kaynağı verdi.Vahdettin hain değildir ve  vatanseverdir.Bu düşüncede olanlar  fütursuzce Atatürk’e saldırmaktadırlar.Bunlara göre Çanakkale savaşı da bir Müslüman Hristiyan savaşıdır.Savaşı Müslümanlar kazanmıştır.Mustafa Kemal’in bu savaşta hiçbir etkisi yoktur.Televizyon proğramlarında Muatafa Kemal’siz Çanakkale savaşı anlatılmaktadır.Bu düşüncedekilere göre 1.İnönü,2.İnönü,Sakarya zaferleri kazanılmamıştır.Büyük Taaruz bir Türk Yunan savaşıdır.Emperyalizme karşı verilen bir bağımsızlık mücadelesi değildir.Dostlar bu tiplerin sesleri çok çıkmaya başladı.Mehmet Çelik gibileri üniversite kürsülerini dahi işgal ediyor.Bu ulusun vergileri ile ülke düşmanı yetiştiriyor.Bu tür olaylar aklı başında hiçbir ülkede olmaz.İnternette bu tip yüzlerce video var.Bu tür yayınları gördükçe üzülüyorum.Ülkemin geleceği konusunda bazen karamsarlığa düşüyorum.Çünkü bu zihniyete göre resmi olan her bilgi yanlış gayri resmi olanlar doğru.Bölücülere göre ise Sevr anlaşması ulusların özgürlük beyannamesidir.Bu anlaşmaya göre Kürtler ve Ermeniler kendi devletlerini kurmaktadırlar.Oysa bu projeyi Mustafa Kemal bozmuştur.Bunun için suçludur.Oysa her iki fikirde emperyalizmin günümüzdeki psikolojik saldırılarıdır.Sevrin önce kafalarda yeniden hayata geçirilmesidir.Bunun için adam devşirmedir.

Gelelim Sevr  anlaşmasına,Osmanlı 1699 Karlofça anlaşması ile il defa toprak kaybetmiş ve bu tarihten sonra geri çekilmeye başlamıştır.Bu arada Avrupa ülkeleri düşünsel bakımdan ilerlerken Osmanlı skolastik düşünceye gömülmüş ve geri kalmıştır.Teknolojik bakımdan ilerleyen Avrupalı ülkeler 19.y.y. başında sanayi devrimini başararak makine çağına geçmiştir.Makina çağı ile beraber sömürgecilik faaliyetleri de başlamıştır.Çünkü hammaddeye ve üretilen mallar için pazarlara ihtiyaç vardır.19.y.y. Osmanlı’nın çözülme yüzyılıdır.Bu yüzyılda Osmanlı toprakları üzerinde başta İngiltere olmak üzere Rusya,Fransa,Avusturya,İtalya ve Almanya hesaplar yapmıştır.Ruaya sıcak denizlere inmek için her türlü faaliyeti yürütmüştür.İngiltere ise Hindistan yolunu tehdit eder düşüncesi ile buna karşı çıkmıştır.Bunun yanında Yunanistan kurdurularak Osmanlı’dan koparılmış ve her fırsatta Osmanlı’dan toprak koparılarak Yunanistan’a verilerek büyütülmüştür.Osmanlı ise bu kısır döngüden kurtulmak için gayretler göstermiş ama başarılı olamamıştır.Sömürgecilik faaliyetleri ile Osmanlı sanayisi çökertilmiştir.Artık Osmanlı hasta adam olarak görülmeye başlanmıştır.Büyük devletler birbirlerinden çekindikleri için Osmanlı topraklarını işgal edememişlerdir.Fakat hiçbir fırsatı da kaçırmamışlardır.1878 harbinde Ruslar Yeşilköy’e kadar gelince Osmanlı’dan ziyade İngilizler telaşlanmış ve devreye girerek Rusların çekilmesini sağlamışlardır.Bunun karşılığında da Kıbrıs’a yerleşmişlerdir.Osmanlı topraklarını paylaşıp Türkleri Anadolu’dan Asya’ya sürmek Avrupalı devletlerin hedefi olmuştur.Buna Şark sorunu adını verirler.Paris’te kendi aralarındaki anlaşma ile Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır.1.Dünya savaşına Osmanlı Almanya yanında girmiştir.İngiltere ve Rusya’ya karşı savaşmaktadır.Çanakkale savaşı İngiliz ve Fransızlara karşı,Sarıkamış savaşı da Ruslara karşı yapılmıştır.1917 yılında Rusya’da ihtilal olunca yeni yönetim gizli paylaşma anlaşmasını açıklamıştır.1918 yılında savaşın sonunda Almanya ile anlaşma yapılmıştır.Osmanlı topraklarını paylaşma sorunu nedeniyle Osmanlı ile anlaşma uzamıştır.Bu arada da Mondros ateşkes anlaşmasına dayanarak Anadolu işgale başlanmıştır.Buna karşı Ulu Önder Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı da başlamıştır.18.Nisan.1920 tarihinde San Remo konferansında Osmanlı ile bariş anlaşması şatları hazırlanmıştır.22.Nisan.1920 tarihinde Osmanlı Sevr’e davet edilmiştir.23.Nisan.1920 tarihinde ise TBMM’si açılmıştır.30.Nisan.1920 tarihinde Ankara’da yeni bir hükümetin kurulduğu  taraf devletlerin dışişleri bakanlarını bildirilmiştir.Anlaşma 10.Ağustos.1920 tarihinde Paris’te Sevr mahallesinde imzalanmıştır.Anlaşmayı Osmanlı adına Damat Ferit Paşa,Bağdatlı Mehmet Hadi Paşa,Reşit Halis ve Rıza Tevfik imzalamıştır.Bu anlaşmayı Ankara Hükümeti hiçbir zaman kabul etmemiştir.Anlaşmanın imzalanmasından sonra Ankara hükümetine kabul ettirebilmek için Yunan ordusu ileri harekata geçirilmiştir.Kurtuluş savaşı sonunda Sevr anlaşması yırtılıp atılmıştır.Bugün batılı devletler tarafından Sevr yeniden hortlatılmaya çalışılmaktadır.Bunlara karşı uyanık olalım.Saygılarımla.

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.