" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5026
EURO
4,1885
ALTIN
146,0725

İKİ EMEKLİ DERNEĞİ EMEKLİLERİ ÜYE YAPMAK İÇİN ŞİMDİDE TOKİ’Yİ KULLANIYOR;

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Emeklileri ev sahibi yapmak için, bir takım düzenlemeler yaparken, iki emekli derneği bunu kendileri sağlamış gibi, emeklileri,  derneklerine üye olmaya çağırıyorlar.  Burhaniye Emekli-Sen Şube Başkanı Bahise Pirim, “Birkaç gündür, yandaş gazeteler, emeklilere TOKİ’den konut müjdesi diye haberler yazıyorlar. Öncelikle belirtmeliyiz ki son birkaç yıldır, yandaş basının bu tür müjde haberlerini […]

İKİ EMEKLİ DERNEĞİ EMEKLİLERİ ÜYE YAPMAK İÇİN ŞİMDİDE TOKİ’Yİ KULLANIYOR;
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Emeklileri ev sahibi yapmak için, bir takım düzenlemeler yaparken, iki emekli derneği bunu kendileri sağlamış gibi, emeklileri,  derneklerine üye olmaya çağırıyorlar.  Burhaniye Emekli-Sen Şube Başkanı Bahise Pirim, “Birkaç gündür, yandaş gazeteler, emeklilere TOKİ’den konut müjdesi diye haberler yazıyorlar. Öncelikle belirtmeliyiz ki son birkaç yıldır, yandaş basının bu tür müjde haberlerini çok sıkça okumaktayız. Bu haberde öncekilerden farksız, emekliye kazanım sağlamayan asparagas bir haberdir. Zira yazılanları okuduğumuzda, hiçte yabancısı olmadığımız, oyunlardan birinin daha sahneye konduğunu görmekteyiz” dedi.

 

Pirim yaptığı açıklamada şunları söyledi “Hükümete yakın gazetelerde, TOKİ’den emeklilere konut müjdesi diye çıkan haberler, emekli, çalışan, esnaf, çiftçi toplumsal konumu ne olursa olsun, gerekli şartlara haiz olan her vatandaşın, yararlanabileceği konut edinme hakkının emeklilere lütuf gibi yazılması algı yaratma çabasından başka bir şey değildir.

Haberlerin asıl garip olan tarafı ise, Türkiye Emekliler Derneği ile Tüm Emekliler, Dul ve Yetimler Derneğinin, bu hakkı kendileri sağlıyorlarmış gibi, konut sahibi olmak isteyen emeklileri, kendilerine üye olmaya çağırmalarıdır. Zira gazete haberleri, TOKİ’nin bu iki dernek’in üyeleri için konut yapacağı algısına yol açmakta ve emekliler derneklere üye olmaya yönlendirilmektedir.

Türkiye’de bunun benzeri bir uygulama önceki yıllarda, SSK tarafından yapılarak, sürekli isim değiştiren, ilk adı Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, sonra Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, bu gün ise Türkiye Emekliler Derneği ismini alan, Dernek’e, emeklilerin taksitli kömür almalarına aracılık yapma yetkisi verilmişti. Cemiyet (Dernek) ise kendisine tanınan bu imtiyazla, taksitli kömür imkanından yararlanmak isteyen emeklilere, taksitli kömür belgesinin yanı sıra, emeklilere sormadan onlara dernek üyelik formu da imzalatmış ve yüz binlerce emekliyi habersizce derneğe üye yapmıştı.

Böylece yüz binlerce emekli, kendilerine sorulmadan ve onayı alınmadan habersiz bir şekilde dernek’e üye yapılmış ve aylıklarından dernek üyelik aidatı kesilmişti. Daha sonra aldatıldığını fark eden birçok emekli, üyeliğini iptal ettirip, kesinti yapılmaması için eski SSK, şimdiki SGK’ya dilekçe vermiş ise de, halen 700 bin dolayında emeklinin aylığından, kurum tarafından, yılda bir defaya mahsus dernek üyelik aidatı adı altında kesinti yapılmaktadır.

Gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda, gerekse Sosyal Güvenlik Kurumlarını tek çatı altında toplayan 5502 sayılı kanunda, kişinin rızası alınmadan aylığından herhangi bir kesinti yapılamayacağına dair hüküm bulunmasına rağmen, eski SSK yönetiminin aldığı hukuksuz bir kararla yapılan bu kesinti, maalesef üç sosyal güvenlik kurumunun birleştirildiği SGK yönetimi tarafından da devam ettirilmiş ve her yıl emeklilerin aylıklarından kesilen milyarlarca lira para dernek’in kasasına aktarılmıştır. Yıllar içinde, birçok emeklinin, bilgisi olmadan üye yapıldığı veya hiç üye olmadığı halde aylığından aidat kesintisi yapıldığı yönündeki, suç duyuruları  savcılar tarafından dikkate alınmamış ve takipsizlik kararları verilerek, hukuksuzluğun devamına göz yumulmuştur.

SGK’nın taksitli kömür satışı dernek’e kan taşımaya yetmemiş olacak ki, şimdide bir başka kamu kurumu, olan TOKİ, emeklilerin, hükümet tarafından mağdur edilmelerine, seyirci kalan, emeklilerin emeklerini yok sayan, hükümetin başındaki, başbakan ile bakana çiçek vermekten başka bir işlevleri olmayan, Derneklerin emeklileri üye yapmasına aracılık etmektedir.

T.C. Anayasasının 10. maddesi; ”Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

“Hiçbir Kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

“Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” Denmektedir. Bu düzenleme, başbakanlığa bağlı bir kamu kurumu olan TOKİ’yide bağlamaktadır. Yani TOKİ tüm yurttaşlara eşit mesafede olmak ve kendisine başvuran her yurttaşın, imkanlar dahilinde konut sahibi olmasına aracılık yapmakla mükelleftir. Bunun aksi bir davranış içinde olması ve bugün emeklilere yaptığı gibi, herhangi bir yurttaşa hizmet vermenin ön koşulu olarak, bir dernek’e üye olmayı dayatması doğru olmadığı gibi, yukarıda vurgulanan anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Zira bu gün dernek üyeliğini ön koşul olarak, öne süren TOKİ’nin yarın insanlara, iktidar da bulunan partinin üyeliğini dayatmayacağının garantisi yoktur.

Bütün bunların yanı sıra, yıllardır adaletsiz konut dağıtımı ve yaptırdığı konutların kalitesizliği gündemden düşmeyen, TOKİ dernekleri kullanarak, yaptığı kalitesiz konutları, emeklilere satmanın hesabı içindedir Bir başka değişle dernekler TOKİ’yi kullanarak emekliden aidat toplama, TOKİ ise tıkanmakta olan konut piyasasını canlandırmak ve müteahhitlere kaynak aktarmak için dernekler aracılığıyla emeklilerden kaynak toplamanın hesabını yapmaktadır.

Her ne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TOKİ’nin ayırım yapmaksızın, gerekli şartlara haiz tüm emeklilere konut yapacağını açıklamış olsa da, dernekler bu hakkını kullanmak isteyen her emeklinin kendilerine başvurması ve üye olması gerektiği yönünde açıklamalar yaparak, emeklilerin kendilerine üye olmasını sağlamaya çalışmaktadırlar.

Emeklileri uyarıyoruz; bakanın açıklamalarında da görüldüğü gibi, Türkiye’de yaşayan ve başvuran her emekli, TOKİ’nin belirlediği şartları yerine getirmek koşuluyla, herhangi bir aracıya gerek olmadan,  konut sahibi olabilecekken, geçmişte SSK’nın taksitli kömür satışına aracılık yapmak bahanesiyle, yüz binlerce emekliyi üye gösteren ve her yıl onların aylıklarından aidat kestiren derneklerin, emeklilerin konut sahibi olması imkânını kendileri sağlıyormuş gibi, göstermelerine inanmayın ve sizden aidat toplamanın peşinde olan derneklerin oyununa gelmeyin” dedi.

Şenol TORLAK

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.