" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4982
EURO
4,1826
ALTIN
145,9520

HUKUKSUZLUĞU SONLANDIRMAK İÇİN GÖREVE ÇAĞIRIYORUM

Tüm, Milli Eğitim’deki Hukuksuz Yönetici Atamalarını TBMM Gündemine Taşıdı! CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı kurumlarda müdür ve müdür yardımcılarının atamalarındaki usulsüz ve hukuksuz uygulamaları yazılı bir soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya sordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm, “2014 Haziran ayından beri uygulanan sözlü sınavla yönetici belirlenmesi kuralı adeta kaos […]

HUKUKSUZLUĞU SONLANDIRMAK İÇİN GÖREVE ÇAĞIRIYORUM
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Tüm, Milli Eğitim’deki Hukuksuz Yönetici Atamalarını TBMM Gündemine Taşıdı!

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı kurumlarda müdür ve müdür yardımcılarının atamalarındaki usulsüz ve hukuksuz uygulamaları yazılı bir soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya sordu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm, “2014 Haziran ayından beri uygulanan sözlü sınavla yönetici belirlenmesi kuralı adeta kaos yaratmıştır. Yıllarca emek veren birçok yönetici haksız yere görevden alınmıştır. Sözlü sınav bilimsel olarak müdür ve müdür yardımcılarının nitelik ve becerilerini ölçmede yeterli değildir.  Sözlü sınavlarda sonuçlar adayların üye oldukları sendikaya, kimliğine, mezhebine ve siyasi görüşüne göre şekillenmektedir. ” dedi.

Bu yönetmelikle İdarecilerin seçiminde keyfi ve siyasi uygulamalara zemin açıldığını ifade eden Tüm, sınavlarda çıkan haksız sonuçların düzeltilmesi ve yargı kararlarının uygulanması gerektiğini bu konuda elinden gelen mücadeleyi vereceklerini dile getirdi.

Mehmet Tüm Balıkesirli Müdürlere Sahip Çıktı!

Önergesinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 58 müdürün hukuk mücadelesini gündeme taşıyan Tüm, “keyfi uygulamalarla görevden alınan 58 müdür açtığı davayı kazanmasına karşın Balıkesir valiliği atamaları yapmamakta direnmekte, hukuk kuralarını hiçe saymaktadır. Milli Eğitim Bakanlığını bu hukuksuzluğu sonlandırmak için göreve çağırıyorum.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarının Yöneticilerinin Görevlendirilmesiyle ilgili 10.06.2014 tarihli yönetmelik ile okullara atanacak müdür ve müdür yardımcıları sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Bilimsel olarak yöneticilerin nitelik, yetenek ve başarılarını sözlü sınavla ölçme yöntemi sınavlarda birçok haksız sonucun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Sözlü sınavlarda sonuçlar adayların üye oldukları sendikaya, kimliğine, mezhebine ve siyasi görüşüne göre şekillenmektedir. Bu yönetmelikle İdarecilerin seçiminde keyfi ve siyasi uygulamalara zemin açılmış, sınavlarda haksız sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yıllarca görev yapmış, başarı göstermiş, yüzlerce müdür ve müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Bununla birlikte yeni atanan idarecilerin tümünün belirli bir sendikaya üye olması kadrolaşma siyaseti ile yönetici seçildiğini göstermektedir. Mülakat sistemi bilimsel becerisi ve mesleki başarısı olmayan kişilerin okullara yönetici olarak seçilmesine sebep olmuştur.

Mülakat sınavlarında haksızlığa uğrayan ve görevden alınan birçok yönetici kararların iptali ve görevlerine iade için dava açmıştır.

Bütün bu keyfiliğin benzer bir örneği Balıkesir ‘de yaşanmıştır.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2014 yılında 58 okul müdürünü müdürlük puanlamasında 75 alamadıkları gerekçesiyle görevden alarak öğretmen olarak atamasını yapmıştır. Her biri farklı sendikalara mensup okul müdürleri Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği aleyhine dava açarak haklarının iadesini talep etmiştir. Dava Temmuz 2015 te müdürlerin lehine sonuçlanmıştır.

Mahkeme kararında okul müdürleri ile ilgili Danıştay dava idareler kurulu kararına da atıfta bulunarak yeniden değerlendirilme yapılmasına karar verdi.

 

Mahkeme kararı gereği 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunun 28 maddesinde de belirtildiği üzere: ‘’Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez’’

Mahkeme kararı gereği 30 günü geçmeden müdürlerin atamasının yeniden yapılması gerekmektedir. Balıkesir Valiliği kararı uygulamamakta, direnmekte, bu büyük hak gaspına sebep olmaktadır.

Bu nedenle;

 • 06.2014 tarihli yönetmelikte belirlenen sözlü sınavla okul yöneticisi atama sınavının sağlıklı sonuç verdiğini düşünüyor musunuz?
 • Bilimsel olarak yazılı sınav sistemiyle daha doğru ve nitelikli sonuçlar alınabilecekken, sınav sisteminin mülakata dönüştürülmesinin sebebi nedir?
 • Okul yöneticilerinin sözlü sınavla belirlenmesi keyfi ve taraflı sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmayacak mıdır? Sınav sisteminin sözlüye dönüştürülmesi okullarda kadrolaşmanın yolunu açmak için midir?
 • Sözlü sınavda yönetici olacak adaylarının yönetme ve öğretme başarısı nasıl ölçülmektedir? Yüksek puan almanın kriteri nedir?
 • 2014 yılından bugüne kadar sözlü mülakatla yönetici olmaya hak kazananların kaçı sendikalıdır?
 • Eğitim-Sen, Eğitim –İş ve Türk Eğitim Sen’e bağlı adayların hiçbirinin mülakatlardan 75 ve üstü puan alamadıkları doğru mudur? Doğru ise bu sonucun adaletli olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Mülakatlarda başarı sağlayarak yönetici olmaya hak kazananların sendikalara göre dağılımı nedir?
 • 2014 yılından bugüne kadar görevden alınan müdür ve müdür yardımcılarının sayısı kaçtır?
 • Balıkesir’de sözlü sınavda 75 alamadıkları için görevden alınan 58 müdürün, açtıkları iptal davası göreve iade ile sonuçlanmıştır. Bu mahkeme kararının uygulanmamasının sebebi nedir?
 • Valiliğin atamaları yapmaması görevi ihmal değil midir?
 • Mahkeme kararlarının uygulanmaması hukuksuzluk değil midir?
 • Balıkesir Valiliği’nin mahkeme kararını uygulayarak atamaları gerçekleştirmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz
 • Balıkesir’de mahkeme kararıyla görevi iadeleri onaylanmış 58 müdürün atamaları ne zaman yapılacaktır?
 • Valiliğin keyfi ve hukuksuz olarak atamaları yapmamasından doğan mağduriyet nasıl giderilecektir?

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.