" />
USD
3,7068
EURO
4,3633
ALTIN
152,9259

ZAFER BAYRAMI

Bugün 30. Ağustos Zafer Bayramı. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bundan dolayı bu haftaki sohbet konumuz Büyük Taaruz üzerine olacak. Çünkü bu zaferimizin çok büyük bir önemi vardır. Dünya savaş tarihinde önemi olan bir savaştır. Kurtuluş Savaşı Ulu Önder Mustafa Kemal’in 19. Mayıs. 1919’da Samsun’a çıkması ile başlamıştır. İtilaf devletleri ise Mondros Ateşkes anlaşmasına  dayanarak yurdumuzu işgale […]

ZAFER BAYRAMI
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Sinan KahyaoğluBugün 30. Ağustos Zafer Bayramı. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bundan dolayı bu haftaki sohbet konumuz Büyük Taaruz üzerine olacak. Çünkü bu zaferimizin çok büyük bir önemi vardır. Dünya savaş tarihinde önemi olan bir savaştır. Kurtuluş Savaşı Ulu Önder Mustafa Kemal’in 19. Mayıs. 1919’da Samsun’a çıkması ile başlamıştır. İtilaf devletleri ise Mondros Ateşkes anlaşmasına  dayanarak yurdumuzu işgale başlamışlardı. 16. Mayıs. 1919 günü İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edilmişti. Mustafa Kemal Samsun’dan sonra Erzurum ve Sivas kongrelerini toplamış ve ardından Ankara’ya gelmişti. Bu arada Meclisi Mebusan vakti doldu diye padişah tarafından dağıtılmıştı. Seçimlerin yenilenmesi isteği ile bir kampanya başlatılmıştı. 1920  yılı başında seçimler yenilendi ve meclis toplandı. Toplanan yeni meclis Misak-ı Milli kararlarını alınca Mart ayı içinde İstanbul İngilizler tarafından işgal edildi ve meclis basılarak yakalanan mebuslar Malta’ya sürüldü. Bunun üzerine yeni meclisin Ankara’da toplanması kararı alındı ve yeniden seçimler yapılarak 23. Nisan. 1920 tarihinde TBMM açıldı. Yeni meclisin başkanı Mustafa Kemal  oldu. TBMM’nin açılması ile Mustafa Kemal  başkanlığında yeni bir hükümet kurularak Kurtuluş savaşı daha iyi duruma geldi. Bu arada Ege ve  Antep yörelerinde işgal kuvvetlerine karşı Kuvayı Milliye karşı duruyordu. Ankara hükümeti Mustafa Kemal başkanlığında hızla yeni bir ordu hazırlamaya başlamışlardı. 10. Ağustos. 1920 tarihinde İstanbul hükümeti Sevr anlaşmasını imzaladı. Ankara hükümeti bu anlaşmayı tanımadı. Bunun üzerine Yunan ordusu ileri harekata geçirildi. Bu ileri harekat sırasında Edremit’te işgal edildi. Yunan ordusunun ilerlediği sırada Sivas cıvarında Koçgiri isyanı çıkarıldı. Bu istan hızla bastırıldı. Bu isyanın bastırılmasından sonra Çerkes Ethem isyan etti. Ordu Çerkez Ethem isyanını Kütahya cıvarında bastırırken Yunan ordusu Bursa’yı işgal edip İnönü mevzilerine gelmişti. Yunan ordusu İnönü mevzilerinde karşılandı. İlk zaferimiz kazanıldı. 1921 yılı Ocak ayında kazanılan bu zaferimizden sonra Yunan ordusu iki ay sonra tekrar saldırdı ve  bu sefer 2. İnönü zaferini kazandık. Mustafa Kemal Batı Cephesi komutanı  İsmet İnönü’ye çektiği telgrafta ‘Sen yalnız düşmanı değil,milletin makus talihini de yendin’ demiştir.  Gerçekten artık makus talih yenilmiştir. Aynı yıl içinde Yunanlılar yeniden saldırmış ve Haziran ayı içinde Kütahya savaşları yapılmıştır. Bu savaşlarda Yunan ordusu bazı başarılar kazanmıştır. Bunun üzerine ordu Başkomutan Mustafa Kemal’in emri ile Sakarya kıyılarına çekilmiştir. Yunan ordusu neyle karşılaşacağını bilmeden ileri atılmış ve Sakarya boylarına gelmiştir. Başkomutan seçilen Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesini yaparak muhteşem zaferini kazanmıştır. Bu savaşta ‘Hattı müdaafa yoktur,sathı müdaafa vardır. Bu satıh vatandır’ diyerek büyük zaferini kazanmıştır. Bu zaferimizden sonra kendisine meclis tarafından Gazi ünvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Sakarya zaferinden sonra geri çekilen Yunan ordusunu takip etmek istemiş fakat ordunun yıpranmasından dolayı bu saldırı ertelenmiştir. Sakarya zaferinden sonra Sovyetler Birliği ile  Moskova anlaşması,Fransızlar ile Ankara anlaşması imzalanmıştır. Yunan ordusu ise Afyon  çevresine çekilerek tahkimat yapmış ve savunmaya geçmiştir. Meclisteki muhalefet ise ordunun zayıf olduğunu ve saldıramayacağı şeklinde propaganda yapmıştır. Oysa ordumuz hazırlıklarını hızla tamamlamıştır. Bu hazırlıklar sırasında Sovyetlerden temin edilen silah ve cephane İnebolu üzerinden Ankara’ya getirilmiştir.  Taaruzun baskın şeklinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bunun için birlikler gece yürütülmüş gündüz kamufle edilmiştir. Yunanlıların Sakarya’da yapamadığı çevirme Büyük Taaruzda kendilerine yapılmıştır. Yunan hükümeti ise Türk ordusunun saldıracağını sanmamaktadır. Bunun için 30. Temmuz. 1922 tarihinde İzmir ile Balıkesir arasında İyonya devletini kurmuş ve Trakya’daki birlikleri ile İstanbul üzerine yürüme hazırlıkları yapmaktadır. Büyük Taaruz öncesi TBMM’si Ulu Önder Mustafa Kemal’e süresiz Başkomutanlık vermiştir. Akşehir’de son toplantı yapılmış ve ordu komutanlarına 6. Ağustosta  taaruz hazırlık emri iletilmiştir. Komutanlarla yapılan toplantıda Mustafa Kemal tarafından zaferin 7 günde kazanılacağı söylenmiştir. 26. Ağustos. 1922 sabahı Büyük Taaruz topçu ateşi ile başlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Büyük Taaruzu Kocatepe’den yönetmiştir. 30. Ağustos. 1922 günü Dumlupınar meydan Muharebesi ile Yunan ordusu imha eilmiştir. Zafer 5 günde kazanılmıştır. Budan sonra Yunan ordusunun kalanları hızla İzmir’e doğru kaçmaya başlamıştır. Ulu önder Mustafa Kemal’de ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri’ emrini vermiştir. Şanlı ordumuz 9. Eylül’de İzmir’e girerek Kurtuluşu tamamlamıştır. Bu zafer emperyalizmin yenilebileceğini gösteren zaferdir. Yeni bir devletin doğuşunun habercisidir. Bu zafer bütün mazlum milletlerin zaferidir. Zafer sonunda Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmış ve Trakya kurtarılmıştır. Sonrada Lozan Anlaşması imzalanmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Saygılarımla.

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.