" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5042
EURO
4,1838
ALTIN
145,6548

12-EYLÜL

Bu hafta 12-Eylül’ün 95. Yıldönümü idi. Bundan dolayı sohbet konumuz 12-Eylül üzerine olacak. Önce  kısa bir tarihçeye bakalım. Dünya ikinci dünya savaşından sonra iki kutba ayrılmıştı.Birisi ABD’nin başını çektiği batı bloku,diğeri ise SSCB’nin başını çektiği doğu bloku idi.1945 yılında NATO kuruldu.Aynı yıl  Türkiye’de çok partili hayata geçildi.İlk defa çok partili seçimler yapıldı.1948 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.1950 […]

12-EYLÜL
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Sinan KahyaoğluBu hafta 12-Eylül’ün 95. Yıldönümü idi. Bundan dolayı sohbet konumuz 12-Eylül üzerine olacak.

Önce  kısa bir tarihçeye bakalım. Dünya ikinci dünya savaşından sonra iki kutba ayrılmıştı.Birisi ABD’nin başını çektiği batı bloku,diğeri ise SSCB’nin başını çektiği doğu bloku idi.1945 yılında NATO kuruldu.Aynı yıl  Türkiye’de çok partili hayata geçildi.İlk defa çok partili seçimler yapıldı.1948 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.1950 yılında yapılan genel seçimlerde DP seçimleri kazanarak iktidara geldi.Yaptığı ilk iş 1932 yılından beri Türkçe okunan ezanı Arapçaya çevirdi.Daha sonra NATO’ya üye olmak için müracaat etti.Ardından yanıtı beklemeden Kore’deki Amerika-Çin savaşına Amerikan ordusunun yanında savaşması için meclis kararı olmadan bir Tugay gönderdi.Bu Tugayımız savaşta Amerikan kolordusunu korurken 800 cıvarında şehit verdi.Bu arada ABD savaşta zarar gören Avrupa devletleri için Truman doktrini ve Marşal yardımı programlarını başlattı.Türkiye savaşa girmemesine ve harap olmamasına rağmen bu yardımları almak istedi.ABD kabul etti ve yardımlar gelmeye başladı.Türkiye bu yardımları alırken sanayisini ikinci plana attı.Bazı fabrikalarını kapattı.Ordusunu NATO’dan gelen yardımlarla donattı.Amerika’dan gelen lastik tekerlekli traktörlerle tarım modernleşmeye başladı.Tarımsal üretim oldukça arttı.Karayolları arttırıldı.Kara taşımacılığı öne alındı.Bu durum ülkede oldukça rahatlama sağladı.Bu arada ülkede SSCB’ye karşı bazı örgütlemeler oluştu.Bunlar aydın kesime karşı bazı olaylara başladılar.1960 yılı geldiğinde ülkede ekonomik kriz baş gösterdi.İktidara karşı muhalefet arttı.Buna karşı iktidar da sertleşti.Sonuçta ordu yönetime el koymak zorunda kaldı.DP kapatıldı.1961 yılında yeni bir anayasa yapıldı.Bu anayasa son derece özgürlükçü bir anayasa idi.

Bu anayasa ile ülkede demokrasi gelişmeye başladı .Sendikalar kuruldu.Aynı yıllarda Avrupada’ da büyük bir özgürlük rüzgarı esiyordu.Bu dönem gençliğine 68 kuşağı adı verilir.Bu dönemde 1963 yılında Kıbrıs meselesi nedeniyle ABD ile aramız açıldı.Sayın İsmet İnönü ABD başkanına ^Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır^diye mektup yazdı.Ülkedeki bu sosyal gelişmeler üzerine 1971 yılında 12-Mart muhtırası verildi.Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildiler.ABD SSCB’yi yıkmak için yeşil kuşak projesini devreye sokmuştu.Bu projeye göre müslümanlık ve Türklük ön plana çıkarılacaktı.Çünkü SSCB’nin topraklarında oldukça Türk ve Müslüman bir nüfus yaşamaktaydı.Oysa Türkiye  yavaş yavaş ABD’nin kontrolünden çıkmaya başlamıştı.Bunu önlemek lazımdı.Bunun için yönetime müdahale şartları oluşmalıydı.Bunun için sağ ve sol kavramları ortaya atıldı ve kardeş kardeşe düşman edildi.Ülkede kurtarılmış bölgeler oluşturuldu.Hemen hemen her gün insanlar öldürülmeye başlandı.Ülkede huzur kalmadı.Böyle bir ortamda 1974 Kıbrıs harekatında ülkede bir an sağ sol kavgası sona erdi.Herkes TSK’nin ardında kenetlendi.1975  yılından itibaren sağ-sol kavgası yeniden arttırıldı.Bu kardeş kavgası yanında bir de Asala terör örgütü ortaya çıktı.Bu terör örgütü dış ülkelerdeki büyükelçilerimizi şehit etmeye başladı.1978 yılında PKK kuruldu.

İşte bu ortamda 12.Eylül.1980 tarihinde Kenan Evren komutasındaki ordu tarafından yönetime el konuldu. Ertesi gün terör bitti.Ülkeye bir huzur geldi.Ama acıları sonra ortaya çıktı.12.Eylül yöneticileri öncelikle ülkenin aydın tabakasını adeta silindir gibi ezdi.Tarikatların ve cemaatların önünü açtı.1982 yılında yeni bir anayasa yaparak 1961 anayasasını yürürlükten kaldırdı.1982 anayasasında din eğitimini zorunlu kıldı.Bu durum dini siyasette kullananların önünü açtı.Eğitim hızla dinselleşmeye başladı.Bu dönemde de Anavatan Partisi iktidarda idi.1989 yılında SSCB dağıldı ve Orta Asya Türk cumhuriyetleri kuruldu.Türkiye bu cumhuriyetler ile din ekseninde irtibat kurmak istedi.Fakat bu başarılı olmadı.1995 yılında Avrupa Gümrük Birliğine koşulsuz üye olunuldu.Bu durum ülkenin ekonomik olarak zora girmesine neden oldu.1984 yılında da PKK eylemlerine başladı.Bu örgütü Türkiye’ye düşman her ülke kullandı.1999 yılında bu örgütün lideri yakalanarak cezaevine kondu.2002  yılında yapılan bir erken seçimde iktidara AKP geldi.AKP başkanı kendisinin ABD’nin BOP projesinin eşbaşkanlarından birisi olduğunu defalarca konuşmalarında ifade etti.Eğitimi daha  da dinselleştirdi.Dini siyasette bol bol kullandı.PKK ile mücadele edeceğine müzakere ederek ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdi.Geçen yıl 12.Eylül lideri Kenan Evren’e dava açıldı.Çok geçmeden de Kenan Evren öldü.Cenazesinde kimseler yoktu.Oysa basından okuduğumuza göre darbeden sonra ABD’de başkana darbeyi ‘Bizim oğlanlar başardılar ‘ diye bildirmişler.Şimdi aynı ABD BOP projesi ile ülkemizi bölmek istiyor.Bunun için hazırlattığı haritalar yayınlatıyor.PKK benim kara kuvvetim diyor.Bütün bunlara rağmen ülkemiz BOP eşbaşkanı tarafından yönetiliyor ve PKK özgürlük savaşçısı olarak takdim ediliyor.PKK ise onlarca askerimizi şehit ediyor.Bütün bu sürecin kırılma noktası 12.Eylül’dür.Saygılarımla.

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.