" />
USD
3,6737
EURO
4,3310
ALTIN
151,2935

ADD  AYVALIK  ŞUBESİ  YENİ YÖNETİMİNİ  ÜYELERİNE  TANITTI

Ayvalık ADD  şubesi  kongre ardından yönetime seçilen kurul üyelerini 12 Eylül  sabahı  kahvaltı düzenleyerek  üyelerine tanıttı .Kahvaltıya katılan ADD  nin ilk kurucu üyelerden  Nadide Esen   bu güne kadar ADD ye emek verdiği ve ilk kurucu üye  olduğundan dolayı , ADD Ayvalık  şuba başkanı Ahmet Üzgeç  bir plaket verdi ve saygısını belirtti .. ADD Ayvalık  şube […]

ADD  AYVALIK  ŞUBESİ  YENİ YÖNETİMİNİ  ÜYELERİNE  TANITTI
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Ayvalık ADD  şubesi  kongre ardından yönetime seçilen kurul üyelerini 12 Eylül  sabahı  kahvaltı düzenleyerek  üyelerine tanıttı .Kahvaltıya katılan ADD  nin ilk kurucu üyelerden  Nadide Esen   bu güne kadar ADD ye emek verdiği ve ilk kurucu üye  olduğundan dolayı , ADD Ayvalık  şuba başkanı Ahmet Üzgeç  bir plaket verdi ve saygısını belirtti .. ADD Ayvalık  şube başkanı  Ahmet Üzgeç Konuşmasında : Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesinin 11.Genel Kurulu sonrasında yeni dönemde yönetim ve kurullarda görev alan arkadaşlarımızla, Üyelerimiz ve ADD Dostlarını bir araya getirmek ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla üyelerimizin emeği ile hazırlanmış kahvaltıya hoş geldiniz. 19 Mayıs 1994 yılında Ayvalıkta kurulan ve ilk kurucu Başkanlığını yapan Nadide Esen Öğretmenimiz ve Başkanımız aramızda kendisine hoş geldiniz diyor saygılarımızı sunuyoruz. 30 kişi ile başlayan şubemizde bugün yaklaşık 1000 (bin) üyemiz bulunuyor. (Ancak 332 Aktif üyemiz var). Bu ülkede yaşayan vatandaşların çok büyük bir çoğunluğunun yüreğinin Atatürk sevgisi ile dolu Cumhuriyet ve devrimlerinden yana olduğunu biliyoruz. Geldiğiniz için Şubem ve yönetim kurulu adına teşekkür ederim.Bugün Amerikan Büyükelçisinin not olarak kendi dışişlerine geçtiği “Bizim Oğlanlar Başardı” dediği 12 Eylülün de aynı zamanda 35.yıl dönümü. O günde bu günde sorunlarımız aynı ama bir el sürekli ülkeyi karıştırıp dizayn etmeye çalışıyor. Şehitlerimiz var, sinsi planlar yapan iki yüzlü Avrupa, Amerika, İsrail ve kullandıkları piyonları PKK, AKP nin 13 yıldır uyguladığı politikaların sonucunda geldiğimiz nokta bunlar bizi kandırmışlar oldu. Başarabilirler mi? kesinlikle hayır.100 yıldır başaramadılar gene başaramayacaklar.İşte 19 Mayıs 1989 da Kuruluş Nedenimizde bundandır.Atatürk’ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O’nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919’un üzerinden 75 yıl geçmiş. Uzun Zamandır, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadırlar. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler.Oysa Atatürk;Sadece “bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker “değildir.O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları koparan;Ulusal egemenliği gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ;Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan “nakil”e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaş ve uygar bir ulus olmanın ve böyle kalmanın yollarını gösteren , “akıl”a dayalı lâik düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaşamında egemen kılan;Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu demokrasinin yolunu açan;Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eşit haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak, yapay eşitsizlikleri kaldıran;İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurttaşların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan;Ulusal ekonominin girişimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre başıboş biçimde işlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaşların gereksinimlerini karşılayacak biçimde devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiş ve benimsetmiş olan;Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren;Misak-ı Millî sınırları içinde “Türk’üm” diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedip; yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan;Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşakların yetiştirilmesini devletin başta gelen görevi yapan;Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan;Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan kökenine bağlayan;“Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvveti, ırkçılığı, saldırı savaşını mahkûm eden;

Dış politikada “Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olma” ölçütünü ve “karşılıklılık kuralını” vazgeçilmez ilke yapan;Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın bütünleşmesi düşüncesinin tohumlarını atan Çağdaş Devlet Kurucusudur.Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, “Atatürkçü Düşünce Derneği”ni kurarak, O’nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.Kuruluşundan kısa bir süre sonra kurucu ve başkanlarına suikast girişiminde bulunulmuş, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Destek veren, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu gibi değerler katledilmişlerdir.Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor,sürmesi için mücadele ettikleri tamamlanamamış Atatürk’ün ilke ve  devrimlerini tamamlayıncaya kadar Cumhuriyetin kazanımlarından taviz vermeyeceğimizi, mücadelemizin süreceğinin sözünü huzurlarınızda bir kez daha veriyoruz. Kahvaltıya sponsor olan, hazırlanmasında emeği geçen yönetim kurulu, üye ve dostlarımıza teşekkür ediyor saygılar Yeni yönetim kurulu Ahmet Üzgeç,Zehra Şerifeken ,Hüseyin Şalmanlı, Songül Akdemir,Gürsel Koyuncu Berk,Adile Deniz Duman,Erdem Erök

Yüksel KALKAN

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.