" />
USD
3,7034
EURO
4,3554
ALTIN
151,8869

Vergi mükellefleri dikkat! E-tebligat uygulaması 2016’da başlıyor.

“EEE….. BİZ TEBLİĞETMİŞTİK” SMMO Edremit Temsilci Hüseyin Yılmaz 2016 yılında uygulamaya başlanacak olan E-TEBLİGAT uygulaması ile ilgili mükellefleri ve meslek mensuplarını uyardı. Hüseyin Yılmaz 01.01.2016 tarihinde e-Tebligat (Elektronik Tebligat)uygulamasına geçileceğini ve 31.12.2015 tarihine kadar eski tip yazar kasalar hurdaya ayrılarak yerine “yeni nesil yazar kasa” alınması gerektiğini söyledi. SMMO Edremit Temsilci Hüseyin Yılmaz konuyla ilgili […]

Vergi mükellefleri dikkat! E-tebligat uygulaması 2016’da başlıyor.
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

“EEE….. BİZ TEBLİĞETMİŞTİK”

SMMO Edremit Temsilci Hüseyin Yılmaz 2016 yılında uygulamaya başlanacak olan E-TEBLİGAT uygulaması ile ilgili mükellefleri ve meslek mensuplarını uyardı.

Hüseyin Yılmaz 01.01.2016 tarihinde e-Tebligat (Elektronik Tebligat)uygulamasına geçileceğini ve 31.12.2015 tarihine kadar eski tip yazar kasalar hurdaya ayrılarak yerine “yeni nesil yazar kasa” alınması gerektiğini söyledi.

SMMO Edremit Temsilci Hüseyin Yılmaz konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu:”27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 sayılı VUK Genel Tebliği bütün mükelleflerin elektronik tebligat adresi almalarını emretmiş ve elektronik tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihinde başlanacağını belirtmiştir. Önümüzde 2 aylık bir süre kaldığından önemli olduğu için ayrıca cezai müeyyidesi olduğunu şimdiden hatırlatma gereği görülmüştür.

1.Elektronik tebligat 213 sayılı VUK 107/A maddesine göre tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla yapılabilir.

 1. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5 (beş) inci günün sonunda yapılmış sayılır.
 2. VUK 456 sayılı tebliğin amacı; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanuna göre tebligatın elektronik ortamda nasıl yapılacağını açıklamaktadır.

4.Elektronik tebligat yapılacak kişi veya tüzel kişiler şunlardır:

 1. a) Kurumlar vergisi mükellefleri
 2. b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
 3. c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, Kendi isine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

 1. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme
 2. Maliye Bakanlığı, vergi memurları veya posta ile size daha önce adresinize kağıt ortamında yaptıkları tebligatları, 01.01.2016 tarihinden itibaren internet vergi dairesi ve e-tebligat sistemi üzerinden yapacaktır.
 3. Bir daha kağıt ortamında tebligat yapılmayacaktır. Ancak isterse yapabilir.
 4. Her özel ve tüzel kişinin, şirketin yetkili kişisinin vergi dairesine 01.01.,2016 tarihine kadar, dolduracakları formlarla müracaat ederek kapalı zarf ile şifrelerini almaları şarttır. Formlarla beraber olan talebinize, yetki belgeleri, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, imza sirküleri veya imza beyanları da eklenecektir.
 5. E-tebligat adresiniz verilince herhangi bir tebligat olup olmadığını sık sık kontrol etmelisiniz. Çünkü 5 gün içinde e-tebligat geçerli sayılacaktır.
 6. E-tebligat gönderildiğinde, mükellef talep ederse e-mail veya SMS ile de bilgi gönderilecektir.
 7. E-tebligat adresini 01.01.2016 tarihine kadar almadığınız takdirde 2015 yılı için geçerli olan ve 2016 yılında artacak olan aşağıda belirtilen özel usulsüzlük cezaları uygulanacaktır.

a.Şirketler, birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 1300 TL;

b.İkinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenler ve defter tutan çiftçiler için ise 660 TL,

c.Diğerlerine 330 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

31.12.2015 TARİHİNE KADAR ESKİ TİP YAZAR KASALAR HURDAYA

AYRILARAK YERİNE “YENİ NESİL YAZAR KASA” ALINACAKTIR.

Mükellefler, 3100 sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretilen eski tip ödeme kaydedici cihazlarını (yazar kasa) 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir.

31.12.2015 tarihine kadar mali hafızaları dolan eski tip ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak, cihaz hurdaya ayrılacak ve mükellef “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” alacaktır.

31.12.2015 tarihine kadar mali hafızası dolmayan eski tip ödeme kaydedici cihazlar 31.12.2015 tarihinden sonra kullanılamayacak olup yine hurdaya ayrılacak ve mükellef “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” alacaktır.

Eski tip yazar kasalar 3100 Sayılı Kanunla ilgili 60 Seri No’lu Genel Tebliğ’in 4.bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır.

Vergi mükellefleri şimdiden tedbirini alması gerekiyor, tebliğe göre maliye artık elektronik tebligat yapacak. Ancak özellikle küçük esnafların birçoğunda bilgisayarı yoktur olsa bile e-mail adresi edinmiş değiller. Maliye tarafından yapılacak elektronik tebligatı nasıl alacaklar. Kaldı ki muhasebecim takip etsin diyecek de, e muhasebeci bütün bunların hepsini nasıl takip edecek?  Kaldı ki cezalar da ciddi bir şekilde çok yüksek olduğu için e-tebligatın kademeli bir şekilde önce kurumsal firmalar daha sonra küçük esnaflar için yürürlüğe girmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyim.”

Hüseyin EROĞLU

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.