" />
USD
3,6737
EURO
4,3310
ALTIN
151,2935

Sinan Kahyaoğlu köşe Yazısı:  EDREMİT’TEN;  Atatürk Haftası

Bu hafta Ulu Önder Atatürk’ün Hakka yürüyüşünün 77.yıl dönümü. Bundan dolayı  bu haftaki sohbet konumuz Ulu Önderimiz üzerine olacak.Onun fikirleri bizlerin pusulasıdır.Ulu Önderimiz 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir.Babası Ali Rıza Efendi,annesi Zübeyde Hanım’dır.Makbule adında bir de kız kardeşi vardır.Annesi ile babası adını Mustafa koymuşlardır.Daha sonra önce mahalle mektebine verilmiş ve sonra oradan alınarak Şemsi Efendi […]

Sinan Kahyaoğlu köşe Yazısı:  EDREMİT’TEN;  Atatürk Haftası
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Sinan KahyaoğluBu hafta Ulu Önder Atatürk’ün Hakka yürüyüşünün 77.yıl dönümü. Bundan dolayı  bu haftaki sohbet konumuz Ulu Önderimiz üzerine olacak.Onun fikirleri bizlerin pusulasıdır.Ulu Önderimiz 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir.Babası Ali Rıza Efendi,annesi Zübeyde Hanım’dır.Makbule adında bir de kız kardeşi vardır.Annesi ile babası adını Mustafa koymuşlardır.Daha sonra önce mahalle mektebine verilmiş ve sonra oradan alınarak Şemsi Efendi İlkokulu’na verilmiştir.Bu ara babasını kaybetmiştir.Okulu bitirdikten sonra kendi gayretleri ile Askeri Ortaokula girmiştir.Askeri Ortaokul’da öğretmeni çalışkanlığı yüzünden kendisine Kemal adını vermiştir.Bundan sonra Mustafa Kemal olarak anılacaktır.Askeri Ortaokul’dan sonra Manastır Askeri Lisesi’ne gitmiş,oradan da İstanbul’daki Harbiye Mektebine gitmiştir.Harbiye’yi bitirdikten sonra  Harp Akademisine gitmiştir.Oradan kurmay subay olarak göreve başlamıştır.Önce Şam’da görevlendirilmiş,daha sonra Selanik’e gelmiştir.Trablusgarp savaşı başlayınca,savaşa giden gönüllüler arasına o da katılmıştır.Trablusgarp ile deniz bağlantısı sağlanamadığından kara yolu ile Trablusgarp’a gitmiştir.Yolda Mısır’da arkadaşları ile beraber bir berberi ye rastlarlar.Berberi genç subayların fallarına bakmak ister.Hepsi gülerek fal baktırırlar.Sıra Mustafa Kemal’e gelince falcı şaşırır.”Sen 15 yıl padişahlık yapacaksın” der.Hepsi gülüşerek yollarına devam ederler.Trablusgarp’ te  Tobruk ve Derne’de İtalyanlara karşı savaşır.Büyük başarı ve deneyim kazanır.1912 yılında Balkan savaşı patlayınca İtalyanlar ile Uşi barışı yapılır ve Trablusgarp İtalyanlara bırakılır.Mustafa Kemal’de geri döner.Daha sonra  kendisini Sofya’ya Askeri Ataşe olarak görevlendirirler.Sofya’da  görevliyken halkın aydınlanmasının ne kadar önemli olduğunu öğrenir.

Öğrencilik yıllarından beri sürekli kitap okumaktadır. Namık Kemal vatan kavramının gelişmesinde,Tevfik Fikret bilimin ne kadar önemli olduğunun kavranılmasında,Ziya Gökalp ise Türkçülük konusunda kendisinde etkiler bırakır.Ayrıca Fransız İhtilalinden de çok şeyler öğrenmiştir.

1914 yılında Birinci Dünya savaşı başlayınca Sofya’dan İstanbul’a dönerek Enver Paşa’dan görev talep eder. Kendisini Çanakkale cephesinde 19.Tümen’de görevlendirirler. Çanakkale savaşlarının kazanılmasında kilit rol oynar.Rütbesi yükseltilir.Daha sonra paşalığa terfi ettirilir.Bu sefer Doğu cephesine gönderilir.Oradan Filistin cephesine gider.Filistin cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken Mondros Ateşkes anlaşması imzalanır.13.Kasım.1918 günü İstanbul’a döner.Ülke bu arada işgale uğramaya başlamıştır.Kurtuluş çareleri arar.Ama bulamaz.19.Mayıs.1919 tarihinde Ordu Müfettişliği görevi ile Samsun’a çıkar ve Kurtuluş Savaşını başlatır.İstanbul hükümeti kendisini geri çağırınca askerlikten istifa ederek Erzurum kongresine gider.Oradan Sivas kongresini toplar ve Temsil Heyeti başkanı seçilir.23.Nisan.1920 tarihinde TBMM’ni açar ve başkanı olur.TBMM hükümeti hızla çalışmalarına başlar.1921 yılında yeni bir Anayasa kabul edilir.Yeni ordu kurulur ve ilk zafer 1921 yılı ocak ayında İnönü mevzilerinde kazanılır.Daha sonra 2.İnönü zaferi kazanılır.Aynı yılın eylül ayı içinde Mustafa Kemal’in başkomutanlığında Sakarya Zaferi kazanılır.Rütbesi TBMM tarafından Mareşalliğe yükseltilir.Aynı zamanda Gazilik unvanı verilir.Sakarya Zaferinden sonra hızlı bir hazırlığa girişilir ve 26.Ağustos.1922 tarihinde onun komutanlığın da Büyük Taaruz başlar ve 9.Eylül.1922 günü İzmir kurtarılarak Kurtuluş savaşının askeri safhası bitirilir.Ardından Mudanya ateşkes Anlaşması imzalanır.1.Kasım.1922 tarihinde saltanat kaldırılır.Lozan’da barış görüşmeleri başlar.24.Temmuz.1923 tarihinde Lozan anlaşması imzalanır.29.Ekim’de Cumhuriyet ilan edilir.Kendisi Cumhurbaşkanı seçilir.1923 yılından 1938 yılına kadar 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yapar.Cumhurbaşkanı iken kendisine Hindistan’dan bir halı gönderilir.Halının üzerinde dokuzu beş geçe yi gösteren saat işlenmiştir.Cumhuriyetin ilanından sonra hızla devrimlere başlanır.Eğitim birleştirilir.Takvim,ağırlık ölçüleri,harfler,kılık kıyafet,medeni kanun,ticaret kanunu,ceza kanunu,soyadı kanunu v.d.devrimler yapılır.TBMM kendisine Atatürk soyadını verir.1927 yılında o zamana kadar yaptıklarını anlatan Nutuk isimli kitabını Meclis’te okur.Ankara’da Atatürk Orman Çiftliğini kurarak bozkırı yeşertir.Köylüye hak ettiği değeri vererek onu onore eder.Dış ülkeler ile dostluk temeline dayalı ilişkiler kurar.Yurtta barış,dünyada barış der.1927 yılına kadar Cumhuriyetçilik,Milliyetçilik,Halkçılık,Laiklik ilkelerini  ortaya koyar.1932 yılında bu ilkelere Devletçilik ve Devrimcilik’te eklenir.Böylece  Atatürk ilkeleri ortaya çıkar.CHP’sini kurar ve başkanı olur.Ülkede yeni fabrikalar açar.Yeni demiryolları yaparak doğu ile batıyı birleştirir.1937 yılı içinde hastalığı kendisini belli eder.O zamana kadar gözünün birinden rahatsızdır.Ayrıca böbreklerinden de sorunu vardır.Çanakkale savaşlarında göğsüne şarapnel parçası gelmiştir.Sakarya savaşı sırasında attan düşmüş ve kaburga kemiği kırılmıştır.Ama bu sefer sirozdur.Tüm uğraşmalara rağmen 10.Kasım.1938 ‘de  Dolmabahçe sarayında saat dokuzu beş geçe  Hakka yürür.1953 yılında Anıtkabir’de defnedilir.15 yıl Ankara Etnoğrafya Müzesinde yatar.Türk Ulusu onu hiç unutmayacaktır.Ruhu şad olsun.Işıklar içinde yatsın.

Saygılarımla.

07.Kasım.2015

Sinan Kahyaoğlu

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.