" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5041
EURO
4,1932
ALTIN
145,7995

“Balıkesir’in Kentsel Gelişimi”

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir ve Onyedi Eylül Üniversiteleri işbirliği ve Altıeylül ve Karesi belediyelerinin desteği ile Balıkesir Akademik Odalar Birliği tarafından 20-21-22 Kasım 2015 tarihinde Balıkesir II. Kent Sempozyumu düzenlenmektedir. Hemen söylememiz gerekir ki; bu sempozyum sadece bir bilimsel ve mesleki toplantı olarak değil, bilimsel ve mesleki çevreler ile toplumun buluştuğu, akademik odalar […]

“Balıkesir’in Kentsel Gelişimi”
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir ve Onyedi Eylül Üniversiteleri işbirliği ve Altıeylül ve Karesi belediyelerinin desteği ile Balıkesir Akademik Odalar Birliği tarafından 20-21-22 Kasım 2015 tarihinde Balıkesir II. Kent Sempozyumu düzenlenmektedir. Hemen söylememiz gerekir ki; bu sempozyum sadece bir bilimsel ve mesleki toplantı olarak değil, bilimsel ve mesleki çevreler ile toplumun buluştuğu, akademik odalar ile yerel yönetimlerin ve toplumdaki tüm taraflarının birbiri ile ilişki kurabileceği bir sürecin oluşturulmasına katkı olarak düzenlenmektedir. Bu sempozyumun bir diğer amacı da,  Avrupa Konseyi tarafından 1992 ve 2008 yıllarında kabul edilen Uluslararası Avrupa Kentsel Şartı Bildirisinin temel hedefleri arasında yer alan “demokratik, katılımcı ve toplum yararına planlama ve uygulamaya bağlı bir kentleşmenin” ilkesini temel alan plan ve programların oluşturulmasına bir katkı sunmaktır.

Birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelmeyi esas alan Balıkesir Akademik Odalar Birliği Bileşenleri olarak düzenlediğimiz bu sempozyumda, kentteki yurttaşların ve diğer paydaşların katıldığı bir bilimsel ortamda kentimizin sorunlarının ortaya konacak ve bu sorunların bilimsel çözüm yolları tartışılacaktır.

  1. kez düzenlenen ve ana teması “Balıkesir’in Kentsel Gelişimi” olan Balıkesir Kent Sempozyumu’nda 9 Üniversite, 14 kamu ve özel kurum ve kuruluştaki 88 bilim insanı ve araştırmacı tarafından 63 adet bildiri sunacaktır. Bu bildiriler “ÇAĞRILI KONUŞMALAR”, “ÇEVRE, ULAŞIM VE DOĞAL AFETLER”,” EĞİTİM, KÜLTÜR-SANAT VE TARİH”, “KENTSEL KORUMA-KENTSEL DÖNÜŞÜM”, “KENT EKONOMİSİ, TARIM-HAYVANCILIK VE SANAYİ”, “ARKEOLOJİ ve TURİZİM” ve “DOĞAL KAYNAKLAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ” gibi 8 ana başlıklı 12 oturumda sunulacaktır. Bu oturumlara ek olarak, sempozyumda iki panelde yer almaktadır. Sempozyum açılış konuşmalarından sonraki ilk oturumda yer alacak olan “ KENTSEL GELİŞİMDE YEREL YÖNETİMLERİN YERİ VE ÖNEMİ” konulu panele yerel yöneticilerimiz; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Altıeylül Belediyesi Başkanı, Karesi Belediyesi Başkanı ve Burhaniye Belediyesi Başkanının katılacaktır. 21 Kasım Cumartesi günü, sempozyumun son oturumundan sonra düzenlenecek “AKADEMİK ODALAR BİLEŞENLERİNİN KENTSEL GELİŞİME YAKLAŞIMLARI”   konulu panele ise akademik odaların başkanları katılacaktır:

Balıkesir Akademik Odalar Birliği Bileşenleri olarak; mesleğimizin sadece bireysel olarak bizlerin, ailelerimizin sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek için kullanılan bir araç değil, ayni zamanda toplumumuza ve vatanımıza ve tüm insanlığa hizmet etmenin temel aracı olduğuna inanmaktayız. Mesleki ve toplumsal saygınlığımızın, bilimsel, teknik ve etik ilkelere uyarak gerçekleştirdiğimiz mesleki çalışmalarla toplumsal üretime, topluluğumuzun ve vatanımızın gelişmesine yaptığımız katkıdan geldiğini bilmekteyiz. Bu anlayış ve bilinçle düzenlediğimiz Balıkesir II. Kent Sempozyumu’nun amacına ulaşabilmesi için kentteki tüm vatandaşlarımızın, kamu ve özel kurumların, tüm kamu ve yerel yöneticilerin,  meslektaşlarımızın, yerel basınımızın, toplumsal hizmeti amaç edinen platformların ve sivil toplum örgütlerinin katılımını beklemekteyiz. Balıkesir Akademik Odalar Bileşenleri olarak, kentimizin, ancak ona sahip çıktığımız ölçüde doğru, sağlıklı, planlı ve güvenli gelişebileceğine inanmaktayız.  Balıkesir’de  “kent bilincinin oluşması” ve kentimizdeki vatandaşlarımızın bu bilinçle kentlerine sahip çıkmaları önem taşımaktadır.

 

Bu sempozyum sonunda; bulunduğumuz bölgeye ve ülkemize örnek olabilecek, doğal varlıkları,  güzellikleri ve zenginlikleri korunmuş, alt yapı eksiklikleri giderilmiş mutlu insanların cadde ve sokaklarını doldurduğu çağdaş, güvenli, engelsiz, yaşanabilir Balıkesir’in oluşmasına yönelik görüş ve önerilerin ortaya çıkacağına inanmakta, ve bunların dikkate alınacağı, bilimsel ve katılımcı bir anlayışla, kararlılık ve tutarlılıkla yaşama geçirileceğini ummaktayız.

 

Kentimizin geleceğini çok yakından ilgilendiren bu sempozyumun gerçekleşmesinde katkısı olan tüm katılımcılara; araştırmacılara, akademisyenlere kentimizin merkezi ve yerel yöneticilerine ve ayrıca sempozyumun kentlimize duyurulmasında yardımcı olan sizlere; değerli yerel basınımıza teşekkür ediyoruz.

BALIKESİR AKADEMİK ODALAR BİLEŞENLERİ

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.