" />
USD
3,6748
EURO
4,3194
ALTIN
151,7966

Öğretmenler Günü

    Bu hafta Öğretmenler Günü. Bundan dolayı tüm öğretmenlerimizin gününü candan kutlarım.Bunun için bu haftaki sohbet konumuz öğretmenler üzerine olacak.Önce eğitimin üzerinde duralım.İnsanı insan yapan en temel faktör birisi bedeni iken,diğeri beynidir.Yani bilgileri ve düşünceleridir.Bilgi ve düşünceler ise eğitimle kazanılan şeylerdir.Bunun için devletler vatandaşlarının kendi istediği gibi bir insan olması için onları özel hazırladığı […]

Öğretmenler Günü
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

 

Bu hafta Öğretmenler Günü. Bundan dolayı tüm öğretmenlerimizin gününü candan kutlarım.Bunun için bu haftaki sohbet konumuz öğretmenler üzerine olacak.Önce eğitimin üzerinde duralım.İnsanı insan yapan en temel faktör birisi bedeni iken,diğeri beynidir.Yani bilgileri ve düşünceleridir.Bilgi ve düşünceler ise eğitimle kazanılan şeylerdir.Bunun için devletler vatandaşlarının kendi istediği gibi bir insan olması için onları özel hazırladığı eğitimden geçirir.Öğretmenlik mesleğinin tarihi çok eskidir.Sümer metinlerinde öğrencilerin öğretmenleri tarafından dövüldüğü de yazılıdır.Kültür bakımından gelişmemiş toplumlarda eğitim seviyesi düşüktür.Tarih boyunca her toplumda öğretmenlik mesleği var olmuştur.Öğretmenlik mesleği çocuklara bilgileri öğretirken aynı zamanda okuma ve yazmayı da öğretmiştir.Okuma yazma ise harflerle olur.

Türkler Orta Asya’da ilk alfabe olarak Göktürk alfabesini kullanmışlardır. Bu alfabede her harf bir boyun simgesini oluşturmaktadır.Böylece  toplumun tüm sesleri toplumun her boyunun simgesinin bir sesi karşılaması ile karşılanmıştır.Bu alfabe bizim ulusal alfabemizdir.Göktürk alfabesi Rus bozkırlarından İskandinavya yarımadasına kadar gitmiştir.Burada runik alfabe adını almış ve sihirli alfabe olarak algılanmıştır.Runik alfabe kuzeyden güneye yayılmış ve Latin alfabesinin temelini oluşturmuştur.

Güneye yönelen Türkler ise önce Uygur alfabesini kabul etmişlerdir. Uygur alfabesi Hint kökenlidir.Budizmin kabulüyle kabul edilmiştir.10.y.y.da Türklerin İslamiyet’i kabulü ile yine harf sorunu ortaya çıkmıştır.1099 yılında Afganistan’ın Belh kentinde toplanan bir şura da Göktürk ve Uygur alfabeleri yerine Arap alfabesinin kabulü kararlaştırılmıştır.Bu tarihten sonra yazışmalarda Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır.Bu yüzyıl içinde Nizamimülk’ün çabalarıyla ilk olarak eğitim kurumu olan medreselerde açılmış ve buralarda eğitim Arap harfleriyle yapılmaya başlanmıştır.Gerek eğitimin Arap alf       abesi ile olması ve gerek Arapça ve Farsça’nın eğitim ve yazışma dili olarak kullanılması yüzünden halk ile aydınlar arasında bir kopukluk başlamıştır.Osmanlılar döneminde de aynı sistem devam etmiştir.Bundan dolayı halkta okuma ve yazma oranı gelişmemiştir.2.Mahmut’un eğitimi zorunlu kılması  dahi okuma oranını arttırmamıştır.19.y.y. ortalarında alfabenin yetersiz olduğu görülmüştür.Çünkü icatlar artmış ve yazılı metinler çoğalmıştır.Arap harfleri yerine Latin harflerinin alınması görüşünü ilk defa  1860 yılında Azeri Fethi Ali Ahundzade ileri sürmüştür.1908 yılında Latin temelli Arnavut alfabesi kabul edilmiştir.1911 yılında da Manastır Bitola’da ilk Latin harfleriyle gazete çıkarılmıştır.Enver Paşa’da Arap alfabesi üzerinde değişiklikler yaptırmış ve harfleri yazıda birbirinden ayırtmıştır.1922 yılında Azerbaycan Latin alfabesini kabul etmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra devrimler başlayınca alfabe sorunu da ele alınmış ve 1.Kasım.1928 tarihinde Latin kökenli Türk alfabesi kabul edilmiştir. Bu alfabe ile okuma ve yazma oranını arttırılmaya çalışılmıştır. Yeni harflerin çabuk öğrenilmesi için 11.Kasım.1928 tarihinde Millet Mektepleri kurulmuştur. Bu okulların talimnamesi hazırlanmış ve 24.Kasım.1928 de yayınlanmıştır. Millet Mektepleri kurulurken bu okulların Başöğretmenliğine Atatürk getirilmiştir.24.Kasım’da Talimname yayınlanınca başöğretmenlik resmiyet kazanmıştır. Atatürk Sarayburnu’nda halka yeni harfleri öğretmiştir. Yeni harfler hızla öğrenilmeye başlanmış ve kısa bir zaman içinde okuma ve yazma oranı artmıştır.

1981 yılında 24.Kasım.1928 tarihinde Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul tarihi Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.26.Kasım.1992 tarihinde  Öğretmenler Günü Kutlama yönetmeliği çıkarılmıştır.Kutlamalar bu yönetmeliğe göre yapılmaktadır.1990’lı yıllarda bir de Yılın Öğretmeni seçiliyordu.Bu seçimlerde adil davranılamadığı için, bu seçimler 2000’li yılların başında kaldırıldı.Hala 24.Kasım. Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün de okullarda çeşitli törenler yapılır. Öğretmenlik mesleğinin önemi anlatılır. Bunun için kompozisyon ve şiir yarışmaları düzenlenir. Kazanan öğrencilere ödüller verilir.1990’lı yıllarda ilçe merkezlerinde öğretmenler müdürlerinin emri ile bir salonda toplanır ve gün beraberce kutlanırdı. Köylerde çalışan öğretmenler ise kendi aralarında okulları açık olarak kutlarlardı. İlçelerde okullar tatil olurdu.

Bugün harf devrimimize laf atanlar çoğalmaya başlamıştır. Bu kendilerini bilmezler Alfabe devrimi ile bir gecede cahil kaldıklarını ileri sürmektedirler. Oysa bu yıllarda ülkede okuma ve yazma oranı yüzde beş civarındadır. Bugün ise ülkemizde bu oran yüzde seksen civarındadır. Sadece bu bile harf devriminin ne kadar isabetli olduğunu gösterir. Arap harflerinde sesli harf sayısı yetersiz olduğundan Türkçede sesleri karşılama oranı düşüktür. Oysa Türk alfabesinde sesli harf sayısı çok olduğundan Türkçede sesleri karşılama oranı çok yüksektir. Bugün ülkemizde yeterli kitap okunmuyor diye şikayet etmemize rağmen yinede pek çok kitap basılıp dağıtılmaktadır. Saygılarımla.

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.