" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4982
EURO
4,1826
ALTIN
145,9520

EKONOMİK İLİŞKİLERİNE ÇARE ARANDI

Burhaniye Emekli-Sen,  üyeleri ile birlikte düzenlediği toplantıda sendika genel merkezinin ekonomik ilişkilerine çare arandı. Sendikanın ekonomik yönden sıkıntılı bir dönem geçirdiği ve üyelerin desteklerine ihtiyaç duyulduğunun tartışıldığı toplantıda, Emekli-Sen’in daha iyi mücadele edebilmesi adına kararlar alındı. Disk’e bağlı Emekli-Sen genel başkanı Veysi Beysülen’in de katıldığı toplantıda, Sendikamız üyelik aidatları GSM (cep telefonu) hatları üzerinden mobil […]

EKONOMİK İLİŞKİLERİNE ÇARE ARANDI
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Burhaniye Emekli-Sen,  üyeleri ile birlikte düzenlediği toplantıda sendika genel merkezinin ekonomik ilişkilerine çare arandı. Sendikanın ekonomik yönden sıkıntılı bir dönem geçirdiği ve üyelerin desteklerine ihtiyaç duyulduğunun tartışıldığı toplantıda, Emekli-Sen’in daha iyi mücadele edebilmesi adına kararlar alındı. Disk’e bağlı Emekli-Sen genel başkanı Veysi Beysülen’in de katıldığı toplantıda, Sendikamız üyelik aidatları GSM (cep telefonu) hatları üzerinden mobil aidat sistemi ile toplanması yönündeki kararın uygulanmasına, sisteme girişin hızlandırılması için Şube ve temsilciliklere çalışmalar yapmaları için şube ve temsilciliklere bir kez daha yazı yazılmasına, mobil aidat sistemi hakkında üyeleri bilgilendirmek üzere, şubeler bünyesinde üye toplantıları düzenlenmesine ve toplantılara merkezi katılım sağlanmasına, Mobil aidat sisteminde asgari 3 TL giriş yapılması zorunluluğu olduğundan, her üyenin ödeyeceği aylık 3 TL’nin 2.50 TL’nın aidat 50 Krş’nın bağış olarak kaydedilmesine,  Mobil aidat sisteminden her şubenin sisteme giren üyesinin ödediği aylık toplam (2.50 TL) aidat miktarının %50’sinin ilgili şubeye aktarılmasına, sistem tam işler hale geldiğinde ise aylık avans sistemine geçilmesine, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, elden aidat toplanması uygulamasına son verilmesine, makbuzların sadece bağış bölümünün kullanılmasına, şube ve temsilcilik genel kurullarının ise mobil aidat sistemi üzerinden aidat ödeyen üyelerle yapılmasına, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, elden aidat toplanmasına son verileceği, yazılı ve sözlü olarak, bildirilmiş olmasına rağmen, bazı şubelerin üyelerden 2016 yılı aidatını peşin aldıkları, dolayısıyla elden aidat ödemiş olan üyelerin mobilaidat sistemine giriş yapmadıkları tespit edilmiş olduğundan, kararımızı yok sayan bu uygulamanın kabul edilmeyeceği hususunda şube ve temsilciliklerimizin uyarılmasına,  Her şube ve temsilciliğin aylık aidat ödeyen üyelerinin listesinin çıkarılmasına bu listelerin üçer aylık periyotlar halinde şube ve temsilciliklere iletilmesine,

  1. a) 21.11.2015 tarihinde yapılan sendikamız başkanlar kurulunda söz alan Çankaya şube başkanı, üye aidatlarının mobil aidat sisteminden toplanmasını uygun bulmadıklarını ve Şube yürütme kurulu olarak, Merkez Yürütme Kurulunun bu yöndeki kararına muhalefet şerhi koyma kararı aldıklarını belirtmiştir. Konuyu değerlendiren Merkez Yürütme Kurulu ilgili şubeye yazı yazılmasına ve şube başkanın söylediği kararın bir fotokopisinin, üst yazı ekinde tarafımıza iletilmesinin istenmesine,
  2. b) Aynı toplantıda, şube başkanı, şubenin toplam üyesinin %90’nından elden aidat toplayabildiğini belirten Bursa şubesine yazı yazılarak, son üç ay için aidat ödemiş üyelerinin isimlerinin ve her üyenin ödediği aidat miktarının belirtildiği listeyi tarafımıza göndermesinin istenmesine,
  3. c) Aynı toplantıda, İzmir Konak şube başkanı mobil aidat sistemine onay verilmesi için 1400 üyeye toplu mesaj çekildiğini belirtmiştir, ilgili şubeye yazı yazılarak, belirtilen mesajın çıktısı ile toplu GSM çekilen 1400 üyenin telefonlarının CD’ye alınarak tarafımıza gönderilmesinin istenmesine, Şube ve temsilciliklerimize gönderilmiş olan GSM telefon hatlarının kullanımında yaşanan sıkıntının aşılması ve telefonların biran önce kullanıma alınması için, hatların açık olanlarının eski numaralarıyla, kullanılmadıkları için iptal edilenlerin ise AVEA’dan sağlanacak, yeni SİM kartlarıyla şube ve temsilciliklere iletilmesine, her hat için 25.50TL olan aylık kullanım bedelinin genel merkez hesabına aktarılmasına ve toplam faturanın, merkezden ödenmesine, mobil aidat sistemi üzerinden yeterli miktarda aidat akışı sağlandıktan sonra, ödemenin Merkez hesabından yapılmasına, Tüm Şube ve temsilciliklerimizin, 29.05.2015 tarih ve 2015/300 sayılı yazımızla, istenen şube üye listelerini, iletişim bilgilerini, mahalle temsilcileri listesini ve iletişim bilgilerini 31.12 2015 tarihine kadar e-posta üzerinden göndermelerine, 05.2015 tarih ve 2015/300 sayılı yazımızda bildirildiği gibi, birikmiş aidat borcu olan şubelerin 31.12.2015 tarihine kadar bu borcun %60’ını ödemeleri halinde %40’nın silinmesine, 29.05.2015 tarihli yazımızda belirtildiği gibi, Şube ve Temsilciliklerimizin enaz üç kadın üyeden oluşan, kadın komisyonu oluşturmaları ve komisyon üyelerinin listesi ile iletişim bilgilerini Genel Merkez Kadın Sekreterliğine bildirmelerine karar verildi. Toplantı sonrasında üyelere teşekkür eden başkan Veysi Beysüen, emekli olmakla mücadeleden kopamayız. Sizlerin desteği ile Emekli-Sen Türkiye’de önde gelen sendikalar arasında yer alacaktır dedi. Burhaniye Emekli Sen şube başkanı Bahise Pirim ise, sendikamız bir dernek değildir. Sendikadır. Sndikamıza hep birlikte sahip çıkalım dedi.

Şenol TORLAK

 

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.