" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5433
EURO
4,2064
ALTIN
147,9521

Burhaniye Ticaret Odası Yeni Yıla Toplantı İle Başladı

Körfezin merkezinde olan Burhaniye de Ticaret Odası Yönetimi yaptığı seminer ve eğitim uygulamaları ile başarısını her geçen gün yukarıya taşımaya devam ediyor. 2016 Yılının ilk seminerini gerçekleştiren Burhaniye Ticaret Odası Kosgep Destekleri ve Son Yapılan değişikler hakkında bilgilendirme toplantı çok sayıda üyenin katılımı ile konferans salonunda gerçekleştirdi. Kosgep Bölge Müdürü Hüsamattin Çay Kosgep kredileri ve […]

Burhaniye Ticaret Odası Yeni Yıla Toplantı İle Başladı
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Körfezin merkezinde olan Burhaniye de Ticaret Odası Yönetimi yaptığı seminer ve eğitim uygulamaları ile başarısını her geçen gün yukarıya taşımaya devam ediyor.

2016 Yılının ilk seminerini gerçekleştiren Burhaniye Ticaret Odası Kosgep Destekleri ve Son Yapılan değişikler hakkında bilgilendirme toplantı çok sayıda üyenin katılımı ile konferans salonunda gerçekleştirdi. Kosgep Bölge Müdürü Hüsamattin Çay Kosgep kredileri ve girişimcilik destek kredileri ve 2016 yılında yapılan değişiklikler ile bilgilendirme yaptı.

KOSGEB,

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak,

Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,

Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun  ile kurulan,

Tüzel kişiliği olan,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşudur.

KOSGEB’in destek vereceği sektörlere Bakanlar Kurulu karar verir.

KOSGEB 81 ilde 88 Müdürlük  ile KOBİ ve girişimcilere destek verir.

Genel Destek programı

Kredi Faiz Desteği

Genel Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Girişimcilik Proje Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirilmesi,

Projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

Program ve Proje Limitleri

 

Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

 

Kimler başvurabilir

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif

durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler başvuru yapabilir.

 

 İşletmeler Kurumsallaşma yada Markalaşma Çağrılarından

sadece birine başvuru yapabilir.

 

Proje Teklif Çağrısına çıkılan konuların özelliği dikkate alındığında ön değerlendirme sisteminde Bilanço ve Gelir Tablosu verilerine ihtiyaç duyulduğundan; Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren işletmelerin yanı sıra gerçek usulde gelir vergisine tabi ve bilanço esasına göre defter tutan şahıs işletmeleri de başvuru yapabilecektir.

 

2012-2013-2014 yıllarında faaliyette olmayan, yeni kurulan, yalnızca 2013-2014 yılı verileri ve/veya 2014 yılı verisi olan işletmelerde proje başvurusu yapabilecektir. Bu işletmeler için proje başvuru formunda hangi yılın verisi doldurulmuş ise başvuru formunun ekinde de o yıla ait dokümanların temin edilmesi gerekmektedir.

 

Kimler başvuru yapamaz

KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi Üzerinden elektronik ortamda doldurur. Başvuruya esas ek belgeleri elektronik ortamda sisteme yükler ve başvurusunu onaylar.

 

Sistem Ön Değerlendirmesi sonucu, 50 ve üzeri alan ve Kurumsal İnternet Sayfasından duyurulan işletmeler Başvuru formu ve eki belgeleri KOSGEB Müdürlüğüne teslim eder. Teslim etmeyen işletmelerin başvuruları sistem üzerinden kaldırılır ve değerlendirmeye alınmaz.

Proje Kapsamındaki Gider Kotaları

 

Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutar;

 

Makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın 10’unu,

Personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için 40’ını geçmeyecek

şekilde belirlenir.

 

Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

Bu ana başlıklar altında yapılan bilgilendirme toplantısı sonunda Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Sarıbaş Kosgep Bölge Müdürü Hüsamettin Taş ve katılımcılara teşekkür ederek, yıl boyunca üyelerimiz ve girişimcilerin faydalanabilecekleri toplantı ve seminerlere devam edileceğini söyledi.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.