" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4982
EURO
4,1826
ALTIN
145,9520

BALIKESİR HALKI AKP İKTİDARI TARAFINDAN CEZALANDIRILMAKTADIR!

TBMM ‘de Balıkesir’in Sorunları ile ilgili Basın toplantısı düzenleyen CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Türkiye’nin 17. Büyük Kenti olan Balıkesir’in AKP iktidarı tarafından Cezalandırıldığını söyledi. Enerjiden Turizme, çevre sorunlarından zeytinciliğe, Sağlık sorunlarından Deprem tehlikesine kadar tüm sorunları kapsamlı şekilde dile getiren Tüm, Kazdağları’nın mutlaka Dünya Kültür Mirası listesine alınmasını dile getirdi. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet […]

BALIKESİR HALKI AKP İKTİDARI TARAFINDAN CEZALANDIRILMAKTADIR!
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

TBMM ‘de Balıkesir’in Sorunları ile ilgili Basın toplantısı düzenleyen CHP
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Türkiye’nin 17. Büyük Kenti olan
Balıkesir’in AKP iktidarı tarafından Cezalandırıldığını söyledi.

Enerjiden Turizme, çevre sorunlarından zeytinciliğe, Sağlık sorunlarından
Deprem tehlikesine kadar tüm sorunları kapsamlı şekilde dile getiren Tüm,
Kazdağları’nın mutlaka Dünya Kültür Mirası listesine alınmasını dile getirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm basın açıklamasını şçyle sürdürdü;” Balıkesir Marmara ve Ege Denizine Kıyısı olan, Sanayiden Hayvancılığa, Turizmden, ormancılığa Tarımdan Madenciliğe kadar Ekonomisini çeşitlendirmeyi başarmış önemli bir ilimizdir.
6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Kapsamına alınmıştır.
Nüfus Yoğunluğu bakımından Türkiye’nin 17. Büyük İli durumundadır.
Balıkesir; Tahıl ve Çavdar üretiminde Türkiye’de ilk sırada, Hayvancılık ve Süt Üretiminde 2. Sırada arıcılık ve bahçe bitkileri alanında 3.sıra ve diğer bütün üretim dallarından hep üst sıralarda olmasına karşın, Kamu Kaynaklarından yeteri kadar destek alamamaktadır.
Büyük Kentlerin arasında adeta yok sayılmaktadır.

2014 verilerine göre Balıkesir’in Kamu yatırımlarından aldığı pay %2 dir. Çanakkale ile birlikte 17.sıradadır.
Bu gerçekten yetersiz ve komik bir rakamdır. Bu rakam, Hükümetin Balıkesir’e olan bakışını da göstermektedir. Ülke Ekonomisine Üreterek katkı veren Balıkesir AKP İktidarı tarafından cezalandırılmaktadır. İktidar bu tutumundan derhal vazgeçmelidir.
Büyükşehir yasası ile Mahalleye dönüştürülen ve mağdur edilen köyler belediye hizmetlerini yeteri kadar alamamaktadır. AKP Belediyeleri, her yer de olduğu gibi bu mahalleler arasında da ayrım yapmaktadır. Oy almadığı köylere hizmet vermemekte ve özellikle Alevi Köylerine Üvey evlat muamelesi yapmaktadırlar.
İmar Planı uygulamaları bu eski köylerde yaşayan mahalle sakinlerini mağdur etmektedir.
Köylünün kullanımında olan hazine arazileri belediyelerin rant alanına dönüşmüştür. Mera alanları daraltılarak, hayvancılık yok edilmektedir. İnsanların 10 larca yıldır oturdukları deden- babadan kalma köy evleri yıkım tehlikesi ile karşı karşıyadır.
AKP Belediyeleri özellikle Büyükşehir Belediyesi bu keyfi uygulamalardan derhal vazgeçmelidir. AKP Büyükşehir yasası ile insanların yaşamını zorlaştırmıştır. Bu yasadan en çok mahalleye dönüştürülen köylüler zarar görmüştür. Çünkü bu insanların, Ekonomileri ve yaşamları tarıma dayalıdır.
Şimdi bu köylülerden Su parası istenmektedir. Asfalt parası istenmektedir. Oysa biliyoruz ki Köylerde ki mevcut su şebekelerinin yapılmasında belediyenin hiç bir katkısı yoktur. Bunların büyük çoğunluğu imece usulü ile köylülerce yapılmıştır. Yani belediye hiç de hakkı olmayan bir ücret istemektedir. Ülkede yaşanan ekonomik durum ortada iken köylünün böyle bir yükü kaldıracak gücü kalmamıştır.
Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalardan vaz geçmelidir. Köylünün suyuna ve toprağına göz dikmemelidir.
Balıkesir’in önemli ekonomik kaynaklarından biri de zeytinciliktir. Hükümet zeytin fiyatlarında yükselme eğilimi olduğunda, hemen ithalatı gündeme getirmektedir.
Zeytincilik, dünya ile rekabet edebileceğimiz sektörlerin başında gelmektedir. Balıkesir ili Zeytin ve Zeytinyağı üretimi ile ünlü bölgelerimizden biridir. Buradan AKP İktidarına sesleniyorum; ithalat sopasını üreticinin kafasında tutmaktan vazgeçmelisiniz.
Üreticinin girdi maliyetlerini düşürün, Özellikle mazot ve gübre fiyatlarını uygun seviyeye indirin.

Daha geçtiğimiz günlerde Tariş ve Marmara Birliğe üye olan zeytin üreticilerinin feryatları basınımıza yansıdı. İktidar bunu görmeli ve bu sese kulak vermelidir. Gerçi AKP hiçbir sese kulak vermiyor, duymak istemiyor.

Sanayileşmeden doğan kirlilik özellikle Erdek ve Bandırma bölgesinde yaşayanların sağlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Kanser hastalıklarındaki artış ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bölgede Yeterli ölçüde sağlık merkezi ne yazık ki yoktur. Hastaneler, Sağlık Personelinin tüm özverili çalışmasına karşın, ihtiyaca cevap vermekten uzaktır.Hastalarımızın Büyükşehir olan, Balıkesir ilinden, diğer kentlere taşınması, üzücüdür ve utanç vericidir.
Buradan Hükümete sesleniyorum, Ülke ekonomisine, üretim yaparak önemli katkı veren istihdam yaratan, Balıkesir halkını cezalandırmayın. 2016 yılı bütçesinde ve yatırım programında Balıkesir’e hak ettiği payı ayırın. Balıkesir’in sağlıktan kaynaklanan sorunlarını mutlaka giderin.
Bunun için Balıkesir’in İktidara Mensup Milletvekillerini de göreve çağırıyorum. Seçim döneminde bu sorunların giderilmesi için sizlerde Balıkesir Halkına söz verdiniz. Sözünüzün arkasında durun. Sağlık Kurumlarının ve Hastanelerin kapasitelerini artırın. Özellikle yaz aylarında ,nüfus yoğunluğunun olduğu kıyı bölgelerinde hastanelerimiz yetersiz kalmaktadır.
Balıkesir iline acilen bir bölge hastanesi inşaa edilmelidir. Mevcut hastanelerin özellikle yoğun bakım üniteleri yeniden düzenlenmeli ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilmelidir.

Marmara ile Ege arasında köprü görevi gören Balıkesir’imiz birinci derecede deprem bölgesidir. Başta sağlık ve eğitim kurumlarımız olmak üzere kamu yapılarının acilen depreme dayanıklı hale getirilmesi kaçınılmazdır. 2016 bütçesinde acilen bu konu ele alınmalıdır.
Özellikle 2000 yılından önce yapılan okullarımız ve hastanelerimiz, olası bir depremde ayakta kalabilecek durumda değildir. Bölgede bu konuda çalışma yapan, STK ların ve bilim adamlarının raporları ve görüşleri iç acıcı değildir.Hükümet bu konuyu mutlak gündemine almalıdır.

Çevre Kirliliği bölgede ciddi boyutlara ulaşmıştır. Çevre Bakanlığı Özellikle Erdek Bölgesinde Zehir Soluyan Halkın sorunlarına el atmalıdır. Önlem alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Zaten yetersiz olan sağlık tesisleri, ciddi bir sorunu karşılayacak durumda değildir. Çevre ve Sağlık Bakanlarını buradan göreve çağırıyorum.

Tüm bu çevresel sorunlara rağmen, hala bölgede TERMİK santral yapmayı planlayan AKP iktidarını uyarıyorum. Halkın sağlığı ile geçimi ile oynamayın. ÇED raporları olumsuz geldi diye şimdilik durdurulan Termik santral çalışmasını, tamamen iptal edin. Balıkesir Yenilenebilir enerji için uygun bir ilimizdir. Yatırımcıyı bu alanlara yönlendirin ve Teşvik edin.

Kaz dağları, İnsanlığın bize bıraktığı önemli, kültürel, ekolojik ve mitolojik mirastır. Dünyanın sayılı oksijen depolarından olan bu mitolojik ve coğrafi bölgemiz, Kimi rantçıların, gözü dönmüş para düşkünlerinin ve onun siyasi ortaklarının hedefi olmuştur. Bölgede yapılan siyanürlü altın-maden aramaları doğayı tahrip etmektedir. Ayrıca tüm derelere göz diken AKP iktidarı Kaz dağlarında 8 adet HES ve baraj inşaatı yapmayı planlamaktadır.
Kaz Dağlarının bütün ekolojik özelliğini bozacak yok edecek bu çalışmalara asla izin verilmemelidir. Bu Doğa ve Kültür Mirası olan bölgemiz Mutlaka Dünya Kültür Mirası listesine alınmalıdır. Kazdağı ve Madra dağı Belediyeler Birliğinin, UNESCO nezdinde bir çalışması var, Bu konuda her kesimden destek bekliyoruz. Kültür Bakanlığı da sorumluluğunun gereği olarak, üzerine düşeni yapmalıdır. Eğer Kaz Dağları Dünya Kültür Mirasına alınırsa bu sayede kurtulmuş olacaktır. Her Konuda Miras yedi olan AKP bu konuda da duyarlı davranmamaktadır. Duyarlı olmalarını bekliyorum. Özellikle Bölge Milletvekilleri bu konuda göreve çağırıyorum.

Bilindiği gibi göçmen sorunu ülkemizde her gün yeni dramların yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle Ayvalık Bölgemizde yaşayanlar sık sık sahile vuran göçmen cesetlerine tanık olmaktadır. Bu durum tüm Türkiye’yi olduğu gibi, Balıkesir Halkını da derinden etkilemekte ve üzmektedir. Buna derhal önlem alınmalıdır.

Balıkesir’in sorunları kuşkusuz bunlardan ibaret değildir, Yoksulluk işsizlik, gibi temel sorunlar yumak halinde büyüyerek devam etmektedir. Bu sorunları başta İktidar olmak üzere kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların dikkatine sunuyorum. Kuşkusuz bende Balıkesir Milletvekili olarak sorunların her zaman takipçisi olacağım. Ve başta TBMM olmak üzere, her platformda bu sorunları dile getireceğim. Sözlerimi bitirirken, Barışın sevginin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye, Sorunlarını çözmüş, Gelişmiş, mutlu bir Balıkesir dileği ile Hepinize teşekkür ediyor Saygılar Sunuyorum.”

Seda İLDENİZ

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.