" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5013
EURO
4,1880
ALTIN
146,0757

“Millî Mücadelenin Yol Haritası Misak-ı Millî”

Balıkesir Üniversite Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanı Mustafa ÖĞE, Türk Ocakları Balıkesir Şubesinin düzenlediği “Millî Mücadelenin Yol Haritası Misak-ı Millî” konulu ocakbaşı sohbeti programına katıldı. Programın açılış konuşmasını Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı İsmail ACAR yaptı. Başkan ACAR açılış konuşmasında şunları söyledi: “Değerli Ocaklılar, sevgili gençlerimiz ocakbaşı sohbetlerimiz sayenizde devam etmektedir. Bu hafta ki […]

“Millî Mücadelenin Yol Haritası Misak-ı Millî”
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Balıkesir Üniversite Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanı Mustafa ÖĞE, Türk Ocakları Balıkesir Şubesinin düzenlediği “Millî Mücadelenin Yol Haritası Misak-ı Millî” konulu ocakbaşı sohbeti programına katıldı. Programın açılış konuşmasını Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı İsmail ACAR yaptı. Başkan ACAR açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Değerli Ocaklılar, sevgili gençlerimiz ocakbaşı sohbetlerimiz sayenizde devam etmektedir.

Bu hafta ki Ocabaşı sohbetimizin konusu “Millî Mücadelenin Yol Haritası Misak-ı Millî”. Ocabaşı sohbetimizin konusunu seçerken tarihimizdeki, kültürümüzdeki o günü, o haftayı, o ayı da önemsiyoruz ve o zamana uygun bir konu olsun diye düşünüyoruz. 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Millî kararları millî mücadelemizin yol haritasıdır. Bu sebeple bugün, 28 Ocak günü bu konuyu seçtik.

Amasya tamiminde deniyor ki “Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.” Vatanın bütünlüğünden bahsediliyor.

Erzurum kongresinde “Vatan bölünmez bir bütündür.” deniliyor. Vatanı kurtarmak için millî mücadele yapıyoruz.

İyi de vatan neresi? Neyi kurtaracağız? Kurtaracağımız vatan neresidir?

İşte o sorunun cevabı Misak-ı Millî kararlarıyla ortaya konulmuştur. Misak-ı Millînin son Osmanlı Meclisinde kabulünde de Türk Ocaklılar çok önemli rol oynamıştır. Hamdullah Suphi’nin Misak-ı Millînin kabulü sırasında, Osmanlı Meclisinin 22 Ocaktaki gizli oturumunda, bu kararların kabulü için yaptığı ateşli konuşmayı Dağ Yolu kitabından okuyabilirsiniz. Türk Ocaklılar orada hakimdir. Felah-ı Vatan gurubunu kurarlar. Misak-ı Millî kararlarını da kabul ederler. İşte bundan dolayı önemsedik biz bu konuyu ve bu konu ile ilgili de BAÜN A.İ.İnk. Tar. Okutmanı Mustafa Öğe Beyi buraya davet ettik. Şimdi söz kendisinde.” dedi.

Başkan İsmail ACAR’ın açılış konuşmasından sonra kürsüye gelen BAÜN A.İ.İnk. Tar. Okutmanı Mustafa Öğe Bey özetle şunları söyledi:

“Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Millî kararları 17 Şubatta kamuoyuna açıklanmıştır.  Son Osmanlı Mebusan meclisinin aldığı bu kararlar daha önceden Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri sürecinde tasarlanmış ve belirginleşmiş prensiplerdir. Alınan kararlar:

Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesini imzaladığı tarihte (30 Ekim 1918) İtilaf Devletlerinin işgali altında bulunan Arap çoğunluğun yaşadığı Osmanlı topraklarının durumu, halkın serbestçe verecekleri oya göre belirlenmesi gereklidir. Bunun dışında mütareke hududu içinde Türk ve İslâm halkın oturduğu kısımların tümü, hiçbir şekilde parçalanamaz bir bütündür.

Daha önce halkı ilk serbest kaldıkları zamanda kendi oylarıyla anavatana katılmış olan üç sancakta (Elviye-i Selâse=Kars, Ardahan, Batum) gerekirse tekrar halk oylamasına gidilmesini kabul ederiz.

Türkiye barışına bırakılan Batı Trakya’nın durumunun da yine halkın hür iradesiyle verecekleri oylarıyla belirlenmelidir.

Hilafetin, saltanatın ve hükümetin merkezi İstanbul ile Marmara Denizi’nin güvenliğinin tam olarak sağlanması şartıyla, boğazların dünya ticaret ve ulaşımına açılması hususunda, bizimle birlikte ilgili devletlerin ortaklaşa verecekleri karar geçerli olacaktır.

İtilâf devletleriyle düşmanlarımız ve bazı ortakları arasında kararlaştırılmış olana anlaşma esasları dairesinde azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir.

Millî ve iktisadî gelişmemizin gerçekleşmesi ve daha düzenli bir idare şeklinde işleri yürütmeyi sağlayabilmek için, her devlet gibi bizim de gelişmemizin sağlanmasında tam bir istiklâl ve serbestliğe sahip olmamız, varlık ve yaşamamızın asıl temelidir. Bu sebeple siyasî, iktisadî, sosyal gelişmemize engel olacak diğer kayıtlara karşıyız. Borçlarımızın ödeme şartları da bu esaslara ters düşmemelidir.

Osmanlı Devletinin yıkılma sürecine girmiş olması ve O’nun yerine millî bir Türk devleti kurulması amacı için de Misakı- Millî’de kabul edilen sınırlar ana hedef olarak belirlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlar mağlup edilmiş ve ülkemiz düşmanlardan temizlenmiştir. Lozan Anlaşması’nda Misak-ı Millî sınırlarının ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için büyük mücadele verilmiştir. İmzalanan anlaşma ile bu hedefler uluslar arası alanda da teyit edilmiş ve diğer devletlere de kabul ettirilmiştir.” dedi.

Programın sonunda Başkan ACAR, Mustafa ÖĞE Beye teşekkür etti ve Türk Ocaklarına yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine bir teşekkür belgesi, bir kitap ve 24 Nisan 2014 tarihindeki “Millî Egemenlik Kavramı” konulu ocakbaşı sohbetinin video ve fotoğraf DVD’sini hediye etti.

Başkan ACAR Atatürk’ün Balıkesir ziyareti sebebiyle, 4 Şubat 2016 Perşembe günü saat 19:30’da yapılacak olan ocakbaşı sohbetinin konusunun “Atatürk’ün Balıkesir Ziyaretleri ve Balıkesir Hutbesi” olacağını söyledi.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.