" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5076
EURO
4,1738
ALTIN
146,8538

TERMİĞE İNAT, YAŞASIN HAYAT!

Çanakkale’nin Küçükkuyu Beldesi’nde kurulan ve kısa adı Kazdağı Koruma olan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale’nin Yenice Çırpılar, Kovancı, Öğmen, Suuçtu ve Cambaz Köylerinin tam ortasında yapımı planlanan termik santral için yetkilileri uyarmak va halkı bu konuda bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Çırpılar, Kovancı, Öğmen, Suuçtu ve Cambaz Köylerinin tam […]

TERMİĞE İNAT, YAŞASIN HAYAT!
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Çanakkale’nin Küçükkuyu Beldesi’nde kurulan ve kısa adı Kazdağı Koruma olan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale’nin Yenice Çırpılar, Kovancı, Öğmen, Suuçtu ve Cambaz Köylerinin tam ortasında yapımı planlanan termik santral için yetkilileri uyarmak va halkı bu konuda bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Çırpılar, Kovancı, Öğmen, Suuçtu ve Cambaz Köylerinin tam ortasında 200 MW gücünde bir termik santral yapımı planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında görüşülüp karara bağlanacak olan “ÇED Olumlu” kararı verilmesi halinde, verimli Agonya Ovası’nda tüm yaşam tehlikeye girecek.  Bölgedeki içme, kullanma ve sulama suları, göletler, dereler, tarım alanları, ormanlar kirlenecek, hayvancılık yok olacak. Köylüler santral değil tarım yapmak istiyor!

GÖNEN VE EDREMİT TEHDİT ALTINDA

Proje alanı, Çanakkale’ye kuş uçuşu 85, Yenice’ye 11, Kalkım’a 7,  Edremit’e 35 km, en yakın yerleşim yeri Çırpılar köyü ise 500 m uzaklıkta. Proje alanı ve çevresinde Çırpılar, Öğmen, Emine, Dikenli, Kocaçay ve Canbaz dereleri ile Korukköy, Kocaçay, Kovancı göletleri gibi daha birçok gölet, kuyu ve su kaynağı bulunuyor. En önemlisi de, yapılacak santralin Gönen’e içme ve sulama suyu sağlayan Gönen Barajı’nın Uzun Mesafeli Koruma Alanı içerisinde yer alıyor olması.

Termik Santral bacalarının 50 km. den fazla mesafelere kadar etkili olduğu bilinmektedir. Önemli bir tarım, termal ve sağlık turizmi alanı olan Edremit Körfezi de santraldan olumsuz şekilde etkilenecektir.

DERELER, GÖLETLER, SULAMA KANALLARI TERMİK’E HİZMET EDECEK!

ÇED Dosyasında santralin soğutma suyu ihtiyacının Korukköy ve Kocaçay göletlerinden sağlanacağı, yetmezse Kocaçay ve Canbaz Deresi’nden alınacağı belirtilmekte. Yine ÇED Raporunda yazılı olduğu üzere, bölgeden çıkartılarak santralda kullanılacak yerli linyit kömürünün kalorisi düşük (1080 kalori) kül oranı ise oldukça yüksektir (yüzde 50). Kalorisi düşük ve kül oranı yüksek bir kömür rezervi ile çalışacak projenin verimli olma olasılığı da düşüktür. Bu nedenle çok fazla atık çıkacak ve çevreye vereceği zarar da çok daha büyük olacaktır.

Projenin işletme ruhsat alanı 8.450 dönüm. Bu alanların 240 dönümü orman. Proje gerçekleşirse 2.182’si kızılçam, 662’si meşe, 4522’si fıstık çamı olmak üzere yaklaşık 7.366 ağaç ve bunun dışında onlarca dönüm makilik alan kesilecek, yabani hayvanlar, kuşlar, böcekler, çiçekler ve endemik bitkiler yok edilecek. Orman dışında kalan diğer alanlar ise 60 bin dönümü bulan tarım alanları. Toplam 398 parsel, 461 köylüden satın alınacak ve tarım alanları yok olacak.

Projenin Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporunda, projeye en yakın üç köyde yapılan görüşmede, Kovancı Köyü halkının yüzde 83’ünün toplamda ise köylülerin yüzde 56’sının santrali istemediği bilgisi veriliyor. Yine SED Raporu’nda, “Bölgenizdeki en önemli sorun nedir?” sorusuna verilen yanıtlarda, içme ve sulama suyu ihtiyacı toplamda yüzde 41 ile birinci sırada, işsizlik ise yüzde 17 ile daha alt sıralarda bulunuyor. “Hanede işsiz var mı?” sorusuna “hayır” diyenlerin oranı yüzde 88 iken “evet” diyenler yüzde 12. Halk sulama suyu talep ederek tarım yapmak istemekte, işsizlik daha sonra gelmekte. Nitekim bölgedeki 73 köyden 68’sinin muhtarı santrali istemediklerine dair bir dilekçe imzalamışlardır.

YENİCE BİBERİ DE TEHDİT ALTINDA!

Bölgede önemli oranda sebze üretilmekte, özellikle kapya biberi olarak bilinen Yenice kırmızıbiberi hem taze, hem de işlenmiş olarak ihraç edilmekte. Önemli tarım ürünlerinden birkaçı da çilek, mısır ve tütün. Susuz arazilerde ise hayvancılık en önemli geçim kaynağı. Sulama sularına el koyacak olan termik santral, tarım alanlarını hem yok edecek. Agonya Ovasının kapya biberi, çileği, kirazı, mısırı ile diğer tarım ürünleri ve hayvancılık tehdit altında. Bu durumun farkında olan Yenice Ziraat Odası da projenin bölgede yapılan tarıma olumsuz etkide bulunacağı belirterek santral projesine karşı olduklarını yazılı olarak ifade etti.

TERMİK ÖLDÜRÜR!

Bursa Tabip Odası’nın “Kömürlü Termik Santralların Sağlığa Etkileri” başlıklı raporunda belirtildiği gibi termik santraller, karbon emisyonu ile küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine neden olmakta. Termik santralin bacasından çıkan kükürt dioksit, azot oksit ve partikül maddeler gibi zararlı emisyonlar başta tarım ürünleri olmak üzere, hayvanlar, su varlıkları ve orman ürünlerinde kalıcı tahribatlar yapmakta. İçeriklerinde bulunan cıva ve kurşun gibi ağır metaller ise insanların sinir sistemini olumsuz yönde etkilerken anormal doğumlara, çocuklarda gelişme bozukluklarına ve öğrenme yeteneğini azaltmaya neden olmakta. Radyoaktif özellik taşıyan radon gazı ise kansere neden olmakta. Yatağan bölgesinde yaşayanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar bunu ispatlamakta.

Öte yandan, termik santrallerin bacalarından sızan gazlar, yağışla birleşerek asit yağmurlarına dönüşmekte, toprağın kimyasını ve biyolojik koşullarını bozarak tarımsal verimin düşmesine, ağaçların kurumasına, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetlerin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmakta.

Termik santrallerin soğutulmasında, buhar elde edilmesinde ve temizlenmesinde tonlarca su kullanılmakta ve bu nedenle ağır metallerle kirlenen tonlarca atık su oluşmaktadır. Toprağa, yeraltı sularına, akarsulara ve denizlere boşaltılan bu atık sular, sudaki hayatı da yok etmekte.

YENİCE ÇIRPILAR TERMİK SANTRALI’NA HAYIR! TEMİZ ENERJİYE EVET!

Çırpılar Termik Santralı projesinden vazgeçilmeli, onun yerine sulama gölet ve kanalların projeleri tamamlanmalı,  bölgede tarım ve hayvancılık geliştirilmeli, iş olanağı yaratacak tarıma dayalı küçük sanayi ve ekoturizm ve agroturizm projeleri desteklenmelidir.

3 Şubatta toplanacak olan İDK üyelerinin bölgenin tarım ve ekoturizm potansiyelini gözeterek Çırpılar Termik santraline olumsuz görüş vermesini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “ÇED Olumsuz” kararı almasını bekliyoruz. Çanakkale ve Balıkesir milletvekillerimizin ve Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Yenice, Kalkım, Akçakoyun belediye başkanlarımızın, ziraat odalarımız ve ilgili meslek kuruluşları ile STÖ’lerin konuya sahip çıkmasını istiyoruz.

Köylülerimizin de yaşamlarına ve topraklarına, çocuklarının, torunlarının geleceğine sahip çıkarak topraklarını satmamalarını ve santralin yapımına karşı çıkmalarını bekliyoruz.

Termiğe inat, Yaşasın Hayat!

Hüseyin EROĞLU

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.