" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5277
EURO
4,2000
ALTIN
146,5542

“BU YALANA İNANMAYIN”                     6

      Disk’e bağlı Emekli-Sen Burhaniye şubesinden emeklilerin aylıklarından TOKİ’de ev sahibi yapacağız yalanlarına kanmayın. Her emekli eğer şartları yerine getirdiği takdirde TOİ’den ev sahibi olabilir dendi. Emekli-Sen tarafından yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi.   Türkiye’yi yöneten hükümet ile onun politikalarını, yasaların tanıdığı yetkiler çerçevesinde uygulamakla yükümlü kamu kurumları, aylardır evi olmayan […]

“BU YALANA İNANMAYIN”                     6
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

 

 

Disk’e bağlı Emekli-Sen Burhaniye şubesinden emeklilerin aylıklarından TOKİ’de ev sahibi yapacağız yalanlarına kanmayın. Her emekli eğer şartları yerine getirdiği takdirde TOİ’den ev sahibi olabilir dendi. Emekli-Sen tarafından yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi.

 

Türkiye’yi yöneten hükümet ile onun politikalarını, yasaların tanıdığı yetkiler çerçevesinde uygulamakla yükümlü kamu kurumları, aylardır evi olmayan milyonlarca emeklinin, iki emekli derneği tarafından istismar edilmesini ve ceplerinden para alınmasını seyrediyorlar.

Hepiniz takip ediyor ve biliyorsunuz, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) daha önce Emeklilerin ev sahibi olmaları için elindeki konutların kura çekiminde, evi olmayan emeklilere öncelik tanıyacağını ve bunun için, aradığı şartları kamuoyuna açıklamıştı. TOKİ’nin açıklayarak kamuoyuna duyurduğu ve kendi web sayfasında yayınladığı şartlar arasında emeklinin herhangi bir derneğe üye olması şartı yoktur. Ancak iki emekli derneği, durumdan vazife çıkararak, bunu kendileri sağlamış gibi, aylardır emeklileri  derneklerine üye olmaya çağırmaktadırlar.

Hükümete yakın gazetelerin de, iktidarın ihtiyaç duyduğu zamanlarda,  TOKİ’den emeklilere konut müjdesi diye haberleştirdikleri, bu uygulamanın başladığı ilk günlerde, bu hakkın kullanımı için herhangi bir derneğe üye olma zorunluluğu bulunmadığını açıklamış ve emeklileri bu haklarını istismar edip, TOKİ’nin uygulamasını üye yapmak ve aidat toplamak için kullanan derneklere kanmamaları gerektiği  hususunda uyarmıştık.

Ancak tüm bu uyarılarımıza rağmen, Türkiye Emekliler Derneği ile Tüm Emekliler Derneği, bu hakkı kendileri sağlıyorlarmış gibi, konut sahibi olmak isteyen emeklileri, üye kaydetmeye devam ettiler. Asıl garip olan ise iki dernek, TOKİ’nin konut kura çekimi yapmayacağını açıkladığı birçok kentte, emeklileri size konut yaptıracağız diye kandırmaları ve üye yapmalarıdır.

Türkiye’de bunun benzeri bir uygulama önceki yıllarda, SSK tarafından, o zamanki adı Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti olan, Türkiye Emekliler Derneğine sağlık karnesi dağıtımında veya taksitli kömür satışında aracılık yapma yetkisi verilmiş ve Cemiyet (Dernek) ise kendisine tanınan bu imtiyazla, sağlık karnesi veya taksitli kömür imkanından yararlanmak isteyen emeklilere bilgi vermeden, üyelik formu imzalatmak suretiyle yüz binlerce emekliyi habersizce üye yapmıştı.

 

Gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda, gerekse Sosyal Güvenlik Kurumlarını tek çatı altında toplayan 5502 sayılı kanunda, kişinin rızası alınmadan aylığından herhangi bir kesinti yapılamayacağı hükmü bulunmasına ve dernekler kanununda yer alan, dernek üye aidatı, dernek tarafından bastırılan makbuz karşılığı, yetki verdiği kişilerce elden toplanır denmektedir. Tüm bu düzenlemelere rağmen, eski SSK yönetiminin aldığı hukuksuz bir kararla yapılan aidat kesintisi, SGK yönetimi tarafından da devam ettirilmiş ve her yıl emeklilerin aylıklarından kesilen milyarlarca lira paranın dernek’in kasasına aktarılmasına devam edilmektedir. Yıllar içinde, birçok emeklinin, bilgisi olmadan üye yapıldığı veya hiç üye olmadığı halde aylığından aidat kesildiği yönünde yaptığı suç duyurusu ise savcılar tarafından dikkate alınmadığından hukuksuzluk devam etmektedir. bu nedenle, içinde bulunduğumuz 2016 yılının Şubat ayında yüz binlerce emeklinin aylığından, dernek aidatı kesildi. Üstelik bu kesinti Suriye’li göçmenler için yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldı.

Sağlık karnesi dağıtımı ve taksitli kömür satışı dernek’e kan taşımaya yetmemiş olacak ki, şimdide bir başka kamu kurumu olan TOKİ, emeklilerin, hükümet tarafından mağdur edilmelerine seyirci kalarak, başbakan ile bakanlara çiçek vermekten başka bir işlevi olmayan derneklerin emeklileri üye yapmalarına aracılık etmektedir.

T.C. Anayasasının 10. maddesi; ”Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

“Hiçbir Kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

“Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” Denmektedir. Bu düzenleme, başbakanlığa bağlı bir kamu kurumu olan TOKİ’yide bağlamaktadır. Yani TOKİ tüm yurttaşlara eşit mesafede olmak ve kendisine başvuran her yurttaşın, imkanlar dahilinde konut sahibi olmasına aracılık yapmakla mükelleftir. Bunun aksi bir davranış içinde olması ve bugün emeklilere yaptığı gibi, herhangi bir yurttaşa hizmet vermenin ön koşulu olarak, bir dernek’e üye olmayı dayatması, anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Zira bu gün dernek üyeliğini ön koşul olarak, öne süren TOKİ’nin yarın insanlara, iktidar da bulunan partinin üyeliğini dayatmayacağının garantisi yoktur.

Bütün bunların yanı sıra, yıllardır adaletsiz konut dağıtımı ve yaptırdığı konutların kalitesizliği gündemden düşmeyen, TOKİ dernekleri kullanarak, yaptığı kalitesiz konutları, emeklilere satmanın hesabı içindedir Bir başka değişle dernekler TOKİ’yi kullanarak emekliden aidat toplama, TOKİ ise tıkanmakta olan konut piyasasını canlandırmak ve müteahhitlere kaynak aktarmak için dernekler aracılığıyla emeklilerden kaynak toplamanın hesabını yapmaktadır.

Her ne kadar önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TOKİ’nin ayırım yapmaksızın, gerekli şartlara haiz tüm emeklilere konut yapacağını açıklamış olsa da, dernekler bu hakkını kullanmak isteyen her emeklinin kendilerine başvurması ve üye olması gerektiği yönünde açıklamalar yaparak, emeklilerin kendilerine üye olmasını sağlamaya çalışmaktadırlar.

Emeklileri uyarıyoruz; bakanın açıklamalarında da görüldüğü gibi, Türkiye’de yaşayan ve kendisine başvuran her emekli, TOKİ’nin belirlediği şartları yerine getirmek koşuluyla, herhangi bir aracıya gerek olmadan,  konut sahibi olabilecekken, geçmişte SSK’nın taksitli kömür satışına aracılık yapmak bahanesiyle, yüz binlerce emekliyi üye gösteren ve her yıl onların aylıklarından aidat kestiren derneklerin, emeklilerin konut sahibi olması imkânını kendileri sağlıyormuş gibi, göstermelerine inanmayın ve sizden aidat toplamanın peşinde olan derneklerin oyununa gelmeyin.

 

 

 

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.