" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5071
EURO
4,1678
ALTIN
146,5015

ÖZELLEŞTİRİLEN TERMİK SANTRALLER ÇEVREYİ KİRLETMEYE DEVAM EDİYOR MU?

  CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın özelleştirilen termik santrallerin çevreye zarar vermesini önleyecek yatırımların yapılıp yapılmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya sordu.   Akın “ Termik santraller özelleştirilirken çıkarılan bir kanunla çevre mevzuatının öngördüğü yatırımların yapılması için 2018 yılı sonuna kadar devralan firmalara süre verilmiş, ancak süre verilmesini sağlayan […]

ÖZELLEŞTİRİLEN TERMİK SANTRALLER ÇEVREYİ KİRLETMEYE DEVAM EDİYOR MU?
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın özelleştirilen termik santrallerin çevreye zarar vermesini önleyecek yatırımların yapılıp yapılmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya sordu.

 

Akın “ Termik santraller özelleştirilirken çıkarılan bir kanunla çevre mevzuatının öngördüğü yatırımların yapılması için 2018 yılı sonuna kadar devralan firmalara süre verilmiş, ancak süre verilmesini sağlayan kanun 2014 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu koşullarda daha önce özelleştirilmiş bulunan termik santrallerin çevre mevzuatına uyum için gerekli yatırımları yapması gerekiyordu.  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın özelleştirilen termik santrallerin çevre yatırımlarını yapıp yapmadığını, yapmayanlar hakkında ne gibi yasal işlemlerin yapıldığını sorduğu soru önergesi şu şekilde ;  “14.3.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “Üretim tesislerinin çevre mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi”  kenar başlıklı geçici 8. maddesi ile özelleştirilen termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların yapılması ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması için 31.12.2018 tarihine kadar süre tanınmış ve bu sürenin üç yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştı. Ancak anılan kanunun geçici 8. maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir (E.2013/65, K.2014/93). Bu konuyla ilgili olarak;

1- Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen özelleştirilen termik santrallere çevre mevzuatına uyumlarını sağlayacak yatırımları yapmaları için ek süreler verildiği iddiaları doğru mudur?

2- Doğru ise Anayasa Mahkemesinin iptal kararına uyulmamasının nedeni nedir?

3- Özelleştirilen ancak çevre mevzuatına uyum yatırımlarını tamamlamayan termik santraller hangileridir? Bunlara yönelik olarak şu ana kadar Bakanlığınız hangi işlemleri yapmıştır?” sorularını yöneltti.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.