" />
USD
3,6660
EURO
4,3352
ALTIN
151,4455

GERGİN ANLAR

Yenice Çırpılar Termik Santral Projesi İDK Toplantısında :     Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğün’de yapılan toplantıda gergin anlar yaşandı.   Taşzemin A.Ş. adına ÇED Dosyasını hazırlamış olan SNG Madencilik Ltd. Şti.’nin Müdürü Sertaç Nuri Gücüyener’in önce yöre eski muhtarına, ardından da yöre milletvekilleri ve danışmanlarına sözlü […]

GERGİN ANLAR
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Yenice Çırpılar Termik Santral Projesi İDK Toplantısında :

 

 

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğün’de yapılan toplantıda gergin anlar yaşandı.

 

Taşzemin A.Ş. adına ÇED Dosyasını hazırlamış olan SNG Madencilik Ltd. Şti.’nin Müdürü Sertaç Nuri Gücüyener’in önce yöre eski muhtarına, ardından da yöre milletvekilleri ve danışmanlarına sözlü hakaret ve iftiraları ile oldukça gergin başlayan toplantı, ÇED Genel Müdürü M. Mustafa Satılmış’ın toplantı yönetimini bizzat devralmasıyla sakinleşti.

 

Çanakkale’ ye bağlı Yenice İlçesinin Çırpılar Köyü yakınlarında TAŞZEMİN İNŞ. MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çırpılar Termik Santrali, Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme İle Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili olarak 22 Mart 2016 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı gerçekleştirildi.

 

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğün’de yapılan toplantıya ÇED Genel Müdürlüğü görevlileri, İDK üyesi kamu kurumları temsilcileri, Taşzemin A.Ş. yetkilileri, SNG Ltd. Şti. yetkilileri, CHP Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek, Bülent Öz ile Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Namık Havutça ve Mehmet Tüm, yöre eski muhtarı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri katıldı.

 

Toplantı, ÇED Genel Müdürlüğü Altyapı Yatırımlar Daire Başkanı Ahmet Malkoç’un başkanlığı ile başladı.

 

Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz,  Balıkesir Milletvekilleri Namık Havutça, Bülent Öz ve Mehmet Tüm yaptıkları konuşmalarda söz konusu projenin 100.000’lik çevre planlarında “enerji alanı” olarak belirlenmediğini, santral ile Avunya ovasının tarım alanlarının, bölgedeki göletlerin ve derelerin ve Bandırma’ya içme suyu sağlayan Gönen Barajının kirleneceğini, bu projenin kabul edilemez olduğunu, dünyada kömüre dayalı termik santrallerin modasının geçtiğini, Paris’te yapılan iklim zirvesinde emisyon değerlerinin aşağı çekilmesine dönük bir anlaşma sağlandığını ifade ederek, içme ve kullanma suyu havzalarında böyle bir projenin gerçekleştirilmesinin insan sağlığı açısından sakıncalarına değindiler. Çanakkale civarında daha 14 termik santral projesi bulunduğu, bunun Çanakkale’yi boğmak olduğu, Termik santraller yerine yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğini, termik santrallara karşı bölge halkı ve STK’larla birlikte sonuna kadar mücadele edeceklerini belirttiler.

 

Milletvekillerinin ardından söz alan Yenice Kayatepe Eski Muhtarı Hüseyin Soylu, bölgede ahır ve ev projelerine Bandırma’ya içme suyu sağlayan Gönen barajını kirleteceği gerekçesiyle izin verilmezken, aynı yere termik santral projesi yapımının nasıl uygun bulunduğunu anlayamadıklarını belirterek Bakanlığın Başkoz Köyü’nün evlerinin o bölgeye kurulmasına izin verilemeyeceğine dair yazısını komisyona sundu. Bölgenin 72 muhtarından 65’inin projeye karşı imza verdiğini ve bu dilekçeleri daha önce Cumhurbaşkanlığı ve ilgili tüm bakanlılara teslim ettiğini söyledi.  Soylu, proje ile ilgili olarak Çanakkale Toprak Koruma Kurulu tarafından bir görüş sunulmadığını belirterek bu konuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 16.03.2016 tarihli dilekçe ile başvurduğunu belirtti.

 

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Süheyla Doğan Ünal, bölge halkının bu projeye karşı olduğunu,  köylerde, Kalkım’da, Edremit’de iki gün içerisinde 1500’ün üzerinde imza toplandığını kaydederek, 1500’ün üzerinde imzayı içeren dilekçeyi Komisyon Başkanına teslim etti.

 

Proje alanının, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Gönen ve Bandırma’ya içme ve kullanma suyu sağlayan Gönen Barajı’nın uzun mesafe koruma alanı içerisinde kalmasına rağmen DSİ’den görüş almayıp BASKİ’den görüş alınmasını yadırgadıklarını, BASKİ’nin ise hiçbir bilimsel çalışma yapmaksızın kısa sürede uygun görüş vermiş olmasını anlayamadıklarını vurgulayan Ünal, “ÇED dosyasında santralin 459 m3/saat olan soğutma suyu ihtiyacının Koruk Köy ve Koca Çay göletlerinden sağlanacağı yetmez ise Koca Çay ve Cambaz derelerinden sağlanacağı belirtilmektedir. Bir taraftan da Çanakkale DSİ İl özel idaresinin bu göletlerle ilgili tarımsal sulama projeleri gerçekleştirdikleri gözlemlenmektedir. Devletin bir yandan tarımı destekleme projeleri yaparken diğer yandan termik santral projelerine onay verilmesi anlaşılmaz bir durumdur. ÇED raporunda, DSİ yetkililerinin kül depolama sahasının içinde yer alan Dikenli Deresi ile ilgili tutanak tuttuğu ve buraya depolama sahası yapılamayacağını ifade ettiği, buna rağmen sonrasında görüş değiştirdiği görülmektedir. Yine aynı şekilde santral projesinin hemen bitişiğinde olan DSİ’nin yatırım programına giren Çanakkale Yenice Kovancı Göleti İletim Hattı Projesi’nde de değişikliğe gitme gerekçesi anlaşılamamıştır.

 

Kullanılacak Linyit Kömürünün 1080 olan kalori değerinin oldukça düşük olduğu ve yanma neticesinde aşırı kül atığı çıkacağı görülmektedir. Uçucu küllerin ise satılamaması durumunda ne olacağına ilişkin bir değerlendirmenin yapılmadığı ortadadır.”  dedi.

 

Orman ekosisteminin de olumsuz etkileneceğini belirten Sayın Ünal, “Format aşamasında Orman Bakanlığı’nın projeye uygun görüş vermesi de tarafımızdan anlaşılamamıştır. Projenin sosyal etki değerlendirme raporu kapsamında 4 köyde inceleme yapılmış, toplamda inceleme yapılan köylerde santral karşıtlarının sayısının ifade edilenden fazla olduğu ortadayken, halkın öncelikli talebi istihdam değil, içme suyu ve sulama suyudur. Başlı başına bu bile ÇED raporunun olumsuz değerlendirilmesi için yeterlidir, Çırpılar Termik Santralı yapılmamalıdır.” dedi. Ünal, konuşmasının ardından daha önce bir termik santralde yıllarca çalışmış Yüksek Maden Mühendisi, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyesi Esenay Eltan tarafından hazırlanan detaylı teknik ÇED raporu eleştirisini basılı olarak komisyon başkanına takdim etti.

 

Milletvekilleri ve STK’ların çıkmasının ardından toplantı, firma ve kamu kurumu yetkilileri ile devam etti. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, toplantı sonunda, ÇED Raporunda bazı eksikliklerin bulunduğu saptanmış ve eksiklerin tamamlanması için firmaya süre verilmiş olup ÇED süreci devam etmektedir.

 

Hüseyin EROĞLU

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.