" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5130
EURO
4,1872
ALTIN
146,1810

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE DESTEĞİ

  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 05.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. 18-40 yaş arası genç […]

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE DESTEĞİ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 05.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

18-40 yaş arası genç çiftçiler başvuruda bulunabilecek

Başvurular genç çiftçiler tarafından projeyi uygulayacağı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 12 Nisan 2016 tarihinden itibaren yapılabilecek olup, başvurular 11 Mayıs 2016 tarihinde sona erecek.

PROGRAMIN PROJE KONULARI

Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

  1. a) Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

  1. b) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

  1. c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri, kapsar.

Başvuru yeri ve tarihi

Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır. Başvurular 12 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar

Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
  3. c) Okur-yazar olmak.

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

  1. d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
  2. e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
  3. f) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

Başvuruda istenecek belgeler

– Nüfus cüzdanı fotokopisi.

– Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.

-Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi.

-Ek-2’de yer alan proje tanıtım formu.

-Ek-3’te yer alan imzalı taahhütname.

-Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.

-Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.

-Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.

-Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.

-Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

-Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

-Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

-Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

Uygulama alanı

Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilecektir.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında yayınlanan tebliği aşağıdaki adresten detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

 

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.