" />
USD
3,6737
EURO
4,3310
ALTIN
151,2935

“LAİKLİK ADAM OLMAKTIR”

Burhaniye Eğitim-İş, CHP, 2 Temmuz Pir Sultan Abdal Vakfı Burhaniye Şubesi, ADD ve diğer sivil toplum kuruluşları Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptılar.   Eğitim-İş Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Özgür Aras’ın okuduğu basın açıklamasında; “Sayın Meclis Başkanı’na Eğitim İş olarak cevabımızdır. Laiklik ilkesinin yeni anayasada yer almaması gerektiğine yönelik ifadeleriniz kamuoyunda endişe ile karşılanmıştır. Konuşmanızın bir […]

“LAİKLİK ADAM OLMAKTIR”
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Burhaniye Eğitim-İş, CHP, 2 Temmuz Pir Sultan Abdal Vakfı Burhaniye Şubesi, ADD ve diğer sivil toplum kuruluşları Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptılar.

 

Eğitim-İş Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Özgür Aras’ın okuduğu basın açıklamasında; “Sayın Meclis Başkanı’na Eğitim İş olarak cevabımızdır.

Laiklik ilkesinin yeni anayasada yer almaması gerektiğine yönelik ifadeleriniz kamuoyunda endişe ile karşılanmıştır.

Konuşmanızın bir bölümünde de laikliğin bir tarifinin olmadığından bahsetmişsiniz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki laikliğin bir tarifi vardır. Laiklik, devletin müdahalesi olmaksızın, ülkede yaşayan yurttaşların özgürce bir dine ait inançlarını yaşaması, özgürce ibadet edebilmesidir. Bunun yanında başka dine mensup yurttaşlara ve de herhangi bir dine mensup olmayan yurttaşlara da aynı özgürlüğün sağlanmasının güvencesidir.

Demokratik ve çağdaş devletlerin artık vazgeçilmez temel niteliklerinden kabul edilen laiklik kavramının masa başında yazılan ayrıntı ya da tesadüfi bir unsur olmadığını belirtmemiz gerekir. Yüzyıllarca yaşanan savaşlar, zulümler ve acılar laikliğin bir toplumun temel harcı olması gerektiği fikrini tarihe not etmiş durumdadır. Zira Ortadoğu coğrafyasının mevcut durumu ile ülkemiz arasındaki farklılığı açıklayabilecek başkaca bir kavramın varlığından bahsetmek de olanaksızdır.

Tüm bu hususları siz vekile hatırlatmak da asil olarak bizlere düşmüştür.Anayasanın değiştirilemez ilk 4 maddesi şöyledir:

Madde 1. Türkiye devleti bir Cumhuriyettir.

Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Madde 3. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir. Bayrağı, şekli

kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır, milli marşı istiklal marşı’dır.başkenti Ankara’dır.

»

Madde 4. anayasanın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyeceği açıkça yer almıştır.

Diğer yandan “Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim”. şeklinde ettiğiniz yeminin içerisinde, laik Cumhuriyete bağlı kalacağınıza dair büyük Türk Milleti önünde namusunuz ve şerefiniz üzerine andiçmiş bulunmaktasınız.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yaşam tarzının en önemli unsurlarından olan laikliğin kaldırılması talebinizin, vekili bulunduğunuz egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan millet tarafından kabul görmesi olanaksızdır. Egemenliğin asıl sahibinin iradesinin aksine yönelik gösterdiğiniz bu tutum ve düşünceleriniz, meşruiyetinizin kaynağı olan anayasaya aykırı davranışlarınız nedeniyle bulunduğunuz makamdaki görevinize devam edemeyeceğinizi düşünüyoruz.

Laiklikten uzak hiçbir fikriyatın Gazi Meclis’te yer bulamayacağı inancımız doğrultusunda sizi Meclis Başkanlığı ve milletvekilliği görevinizden istifa etmeye davet ediyoruz.” denildi.Eğitim İş tarafından yapılan basın açılamasına 24 dönem Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova, bir önceki belediye başkanı Fikret Akova, Vatan Partisi İlçe Sekreteri Celal Yılmaz, PSA 2 Temmuz Kültür Vakfı Burhaniye Şube Başkanı İbrahim Kızıler, ADD şube başkanı Güler Akıncı, CHP ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Şenol TORLAK

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.