" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4982
EURO
4,1826
ALTIN
145,9520

TÜM ENGELLİLERİMİZİN ENGELLİLER HAFTASI KUTLU OLSUN

Birleşmiş Milletler tarafından özel bir onaya sahip Engelliler Haftası, 10-16 Mayıs tarihleri arasında, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülke tarafından aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Bu haftanın özelliği nedeniyle Burhaniye Zihinse Engelliler Derneği, Özel Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezi ve Pelitköy Burhaniye Ticaret Odası İş Uygulama Okulunun düzenlediği şenlik havasındaki gösteriler, gerek protokolün, gerekse öğrencilerin mutu bir […]

TÜM ENGELLİLERİMİZİN ENGELLİLER HAFTASI KUTLU OLSUN
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Birleşmiş Milletler tarafından özel bir onaya sahip Engelliler Haftası, 10-16 Mayıs tarihleri arasında, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülke tarafından aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Bu haftanın özelliği nedeniyle Burhaniye Zihinse Engelliler Derneği, Özel Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezi ve Pelitköy Burhaniye Ticaret Odası İş Uygulama Okulunun düzenlediği şenlik havasındaki gösteriler, gerek protokolün, gerekse öğrencilerin mutu bir gün yaşamasına vesile odu.

 

Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı, Burhaniye Belediyesi Sosyal ve Engelliler Komisyonu üyesi, Özel Gamzelim Rehabilitasyon Merkezi yönetim kurulu üyesi ve Pelitköy Burhaniye Ticaret Odası İş Uygulama Okulunun okul aile birliği başkanı olan ve anı zamanda engelli velisi olan Sevda Padem’in büyük katkıları ile yapılan şölen, son yılların en görkemli gösterisi oldu. 10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle Burhaniye Sakatlar Derneği Başkanı Gürse Vardar, günün anlamını belirten ve engellilerin yaşadıkları sorunları gündeme taşıyan bir konuşma yaptı. Vardar konuşmasında şunları söyledi.

“Engelliler Haftası boyunca; sakatlık sorunu, sakatlığın önlenmesi ve engellilerin eğitimi, sorunları ve çözüm yolları konuları üzerinde durulur.

Dünya’da tahminen 1 milyardan fazla, ülkemizde ise TÜiK verilerine göre 9 milyon dolayında engelli yaşamaktadır. Engelliler sosyal ve siyasi katılımda olduğu kadar ulaşım, istihdam ve eğitim alanlarında da toplumun diğer kesimleriyle eşit koşullara sahip değillerdir.

Toplumsal yaşama katılma hakkının temeli ise istikrarlı demokrasilere, etkin vatandaşlığa ve vatandaşlık bilincine, toplumdaki eşitsizliklerin azaltılmasına dayanmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde de engellilerimizin erişilebilirlik, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümüne yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. Ancak bunlarla yetinilmemelidir bu konuda uluslar arası normlara mutlaka ulaşmamız gerekmektedir. Bunun için de biz engelliler öncelikle sahip olduğumuz haklarımızı bilip atılan her olumlu adıma sımsıkı sarılıp korumalı, daha iyisi için de birlik beraberlik içinde yılmadan mücadelemizi sürdürmemiz gerekir.

Öncelikli hedefimiz herkes için erişilebilir bir çevre ve kapsayıcı bir toplumun yararlarına dikkat çekmek, engelliliğe ilişkin konularda toplumda farkındalık yaratmak olmalıdır.

Ülkemizde tahminen 9 milyon dolayındaki engelli nüfusu ülke nüfusumuzun % 12,29’una tekabül etmektedir.

Engellilik sadece bu sorunu yaşayan engelli kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir sorundur. Bu anlamda ülkemizde 30 milyondan fazla insan engelli sorunlarıyla doğrudan alakalı bir kesimdir. Görülüyor ki engelli nüfusu ciddiye alınacak çok önemli bir güçtür. Engelliler ve aileleri bu güçlerinin farkına varmalı ve mutlaka engelli dernekleri, federasyonlar ve konfederasyonlar çatısı altında birleşmelidirler.

Araştırmalara göre ülkemizdeki bu 9 milyon dolayındaki engelli nüfusunun sadece %34’ü doğuştan engellidir. Geriye kalan %66’ya tekabül eden 6 milyona yakın insan trafik kazaları, iş kazaları, yetersiz ve yanlış tıbbi müdahale, cehaletin yol açtığı kimi yanlış uygulamalar, savaşlar ve terör olayları gibi nedenlerle sonradan engelli olmuşlardır. Özellikle son yıllarda ülkemiz terörden çok acı çekmiştir. Terör olayları nedeniyle çok sayıda insanımız engelli duruma düşmüştür. Bu anlamda terörle mücadele ülkemizde huzur güven ortamının sağlanması, ülkemizin ve milletimizin birliği, dirliği en çok biz engelliler için önem taşımaktadır.

Devletimiz askeriyle polisiyle tüm güvenlik güçleriyle terörle mücadele etmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde askerlik mesleğinin ve askerliğin topluma sevdirilmesi, kışla ortamı havasının yakından solunması adına Genel Kurmay Başkanlığımız askerlik çağına gelmiş askerlik yapamamış engelli vatandaşlarımız için ülke çapında bir günlük “Temsili Askerlik” uygulaması başlatmıştır. Bu uygulama kapsamında Burhaniye’mizden de 19 engelli kardeşimiz 13 Mayıs Cuma günü bir günlük temsili askerlik uygulamasına katılarak Edremit 19.Topçu Tugay Komutanlığında aileleriyle birlikte misafir edileceklerdir.

Bu bir günlük temsili askerlik uygulaması ilk bakışta sıradan bir olay gibi görülebilir. Askerliğe elverişli olduğu halde zaruretten doğan haller dışında sırf askerlik yapmamak için bedelli askerlik yapanlarla karşılaştırıldığında biz engellilerin bu bir günlük temsili askerliği çok daha anlamlı çok daha duygu yüklüdür.

Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kederli ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum” dedi. Günün ikinci konuşmasını ise Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Önen yaptı. Hepinizin bildiği gibi TUİK verilerine göre, Ülkemiz nüfusunun yaklaşık % 13’ü Engelli vatandaşlarımızdan oluşmakta, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de dünyamızda 500 milyon engelli bulunduğu ifade edilmektedir. Bu istatistiki verilere bakınca, engellilik, sadece engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumu oluşturan tüm kesimleri yakından ilgilendiren, duyarlı olmayı gerektiren ve bir çok yönüyle ele alınması gereken toplumsal bir sorundur.

Değerli Davetliler; engelli olmak dünyanın, toplumumuzun, ülkemizin önemli gerçeğidir. Engellilere yapılan hizmetler sosyal hukuk devleti anlayışının bir gereğidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden, eşit bir şekilde yararlanması ve engellilere sağlanan haklarda önemli bir veri olarak kabul edilmektedir. Türkiye de engellilerin sorunlarının hukuk temelli güvenceye kavuşturulması yönünde ciddi atılımlar yapılmıştır. Yakın geçmişle mukayese edildiğinde, özürlülerin bakımları, rehabilitasyon ve eğitimleri, istihdam olanakları, sosyal ve sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler yoluyla topluma kazandırılmaları yönünde başarılı çalışma ve uygulamalar vardır. Mümkün olduğu kadar engelli vatandaşlarımızın başkalarına en az ihtiyaç duyarak yaşamını sürdüren, üreten ve toplumsal yaşama katkıda bulunan insanlar olarak hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak kamunun ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temel prensibi olmalıdır. Bu konuda gösterilecek özen hem engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin mutluluğu için çok önemlidir, hem de ülkemize sağlayacakları fayda ve üretecekleri katma değer açısından büyük önem taşımaktadır.

Değerli Davetliler, engelli bireylerin, diğer vatandaşlarımıza göre daha farklı hizmet alma ihtiyaçlarının bulunduğu her zaman dikkate alınmalı, onların yaşantılarını kolaylaştırıcı önemlerin hayata geçirilmesine öncelik verilmeli, gerekli eğitim programlan da uygulanmalıdır.

Biz Kaymakamlık olarak ilçemizde yaptığımız hizmet ve uygulamalarda, engelli vatandaşlarımızın kendilerine tanınan temel hak ve özgürlüklerden olabildiğince yararlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Burhaniye Belediyesinin “Burhaniye Engelleri Aşıyor” isimli projesine, Güney Marmara Kalkınma Ajansının 2015 yılı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programından sağlanan destekle, Burhaniye Belediyesi şehrimizi engelli hizmetlerine ilişkin alt yapı hizmetleri alanında daha yaşanır bir hale getirecek önemli çalışmalar yapılmış olacak, proje tamamlandığında engellilerin toplumsal yaşama daha aktif katılmalarının önü açılacak, engelli dostu olarak alt yapımız yeniden düzenlenmiş olacak.

Bu proje kapsamında yüzme havuzları, tenis kortu, engelliler için özel iskele, onlara tahsisli özel araçlar olacak.

Bununla birlikte, 2015 yılında yapımının %75’i Burhaniye Ticaret Odası tarafından karşılanan Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Okulumuz hizmete girdi. Çevre düzenleme işleri Belediyemiz tarafından yapıldı. Bu okulumuzda 6-23 yaş aralığındaki orta ve ağır zihinsel engelli çocuklarımıza ve bireylere öz bakım ve becerilerinin kazandırılmasına, bağımsız yaşayabilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim verilmesine gayret edilmektedir. Bu okulumuz aynı zamanda taşıma merkezi, Ayvalık’tan Altınoluk’a kadar öğrenci gelmekte, şu an kapasitesi 70’dir.

Bir Özel Okulumuz Engelli çocuklarımıza rehabilitasyon hizmeti vermeye devam ediyor. Milli Eğitimde özel alt sınıflarımız yine engelli kardeşlerimize ve ailelerine hizmet veriyor. İlgili sivil toplum örgütleri, özel teşebbüs gayretleri ve diğer kamu kuruluşlarımızla engelli kardeşlerimize yönelik hizmet ve desteklerimiz için işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.

Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, ailelerine destek olmak, sorunlarının giderilmesine katkıda bulunmak bir insanlık görevidir ve bu konuda hepimizin ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Engelli kardeşlerimize ve ailelerine hizmet eden, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk, yaşantılarında kolaylıklar diliyorum, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sırasıyla Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim uygulama Merkezi, Özel Gamzelim Özel Rehabilitasyon Merkezi, Zihinsel Engelliler Derneği ve Burhaniye Sakatlar Derneği öğrencileri gösterilerini sundular. Gösterileri ayakta alkışlanan engelliler bir günde olsa böylesi güzel bir ortamda becerilerini sergilemenin mutluluğunu doyasıya yaşadılar. Programın finalinde ise sev kardeşim şarkısıyla programa katılan engelliler, aileleri, Burhaniye Kaymakamı Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Garnizon Komutanı ile birlikte bütün protokole katılanlar hep birlikte oynadılar. Bu yıl ilk kez düzenlene geniş kapsamlı engelliler haftası kutlamalarında güneş ve sıcağa rağmen muhteşem bir şölene dönüştü. Engelliler şölenine Belediye Başkanı Necdet Uysal, CHP yönetim kurulu üyeleri, MHP ilçe Başkanı Erdoğan Kahya, Saadet Partisi ilçe başkanı Ömer Önder katıldı.

Şenol TORLAK

 

.

 

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.