" />
USD
3,6737
EURO
4,3310
ALTIN
151,2935

BU GÜN BİR ULUSUN DOĞUM GÜNÜDÜR

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti yenik düştü. Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu Mütareke Osmanlı devleti için ölüm fermanı idi. Devletin elinden silahlarım alınmış, tersanelerine girilmiş, gizli anlaşmalar ile topraklarımız aralarında paylaşılmış idi. Ankara çevresi dışında bütün topraklarımız İngiliz, Fransız ve İtalya tarafından paylaşılmış durumdaydı. Doğu vilayetlerimiz de Kürtlere ve Ermenilere bırakılıyordu. İstanbul İşgal edilmiş yabancı gemiler […]

BU GÜN BİR ULUSUN DOĞUM GÜNÜDÜR
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti yenik düştü. Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu Mütareke Osmanlı devleti için ölüm fermanı idi. Devletin elinden silahlarım alınmış, tersanelerine girilmiş, gizli anlaşmalar ile topraklarımız aralarında paylaşılmış idi.

Ankara çevresi dışında bütün topraklarımız İngiliz, Fransız ve İtalya tarafından paylaşılmış durumdaydı.

Doğu vilayetlerimiz de Kürtlere ve Ermenilere bırakılıyordu. İstanbul İşgal edilmiş yabancı gemiler sularımızda volta atıyordu. Atatürk denize bakarak şöyle buyurdu; “Geldikleri gibi giderler”

Devletin başında Abdülhamit’in kardeşi Mehmet Vahdettin bulunuyordu. Memleketin hali hükümetin durumu sıkıntılı ve belirsiz idi. Padişah ümitsizdir, kendi tahtını korumaya çalışıyordu.  Başkentte, Amerika yoksa İngiliz mandası daha iyidir tartışması yapılıyordu. Hatta padişah 15 yıllığına İngiliz idaresini düşünüyordu.

Durum böyle iken 15 Mayıs 1919’da Yunanlılarda İzmir’e asker çıkarttı. Batı Anadolu’yu işgale başladılar. Anadolu’da hükümet yok gibidir, anarşi içindedirler.

Çıkış yol bir milli mukavemet hareketi kurabilmektir. Ankara ileride mücadelenin merkezi olacaktır. Bütün ümitler milletin bu mücadelede göstereceği fedakârlık, cesaret ve feragatte toplanmaktadır.

Mustafa Kemal İstanbul’dadır. Geniş bir salahiyetli vazife ile Anadolu’ya geçmeyi planlamaktadır.

Ali Fuat Paşa tarihi hatırasında durumu şöyle nakleder; “Anadolu’da milli harekâtın esaslarını Mustafa Kemal’in Şişlideki evinde yalnız ikimiz hazırladık. Rauf Orbay’ı da çağırdık, onun da fikrini aldık. Mustafa Kemal’in her gün buluştuğu kişi Rauf Orbay’dır.”

Kazım Karabekir Paşa da kolordu komutanı olarak Erzurum’a giderken Mustafa Kemal Paşa’ya veda ziyaretinde şunları söyler; ”Her şey Anadolu’da halledilecektir. İstanbul’da yapılacak bir şey yoktur. Tam o günlerde işgal kuvvetleri Samsun ve havarisindeki asayiş meselesi için baskılarını yapmış ve işgal tehdidinde bulunmuştur. Ayrıca Trabzon’da Rum Pontus Devleti kurulmak üzeredir. Samsun ve havaisine kadar uzanmakta ve ta içerilere kadar saldırılarda bulunmaktadırlar.”

Hükümetin durumu çok vahimdir ve çaresizlik içindedirler. Sadrazam Ferit Paşa zor durumdadır. Dâhiliye nazırını çağırır ve ona düşündüğü tedbirleri sorar. Dâhiliye nazırının önerisi şudur;” Oraya Mustafa Kemal Paşa’yı gönderelim”

Mustafa Kemal’i 3 ordu müfettişliğine tayin müsaadesini padişahtan almıştır. Kemal Paşa çok sevinçlidir. Artık geniş bir yetki ile Anadolu’ya geçecektir. Paşa2ya mücadele için Anadolu yolu açılmıştır. Bu yetkiyi Cevat Paşanın elinden alır. Cevat Paşa ile vedalşırken Mustafa Kemal’e şunları söyler;

-Bir şey mi yapacaksın Kemal?

-Evet Paşam bir şey yapacağım.

-Allah muvaffak etsin.

-Mutlaka başarılı olacağız.

Sıra Padişah’la vedalaşmaya gelir. Padişah’ın elinde bir kitabı göstererek, gösterişli bir tavırla elini bu kitabın üzerine koyarak;”Paşa Paşa şimdiye kadar devlete birçok hizmet ettin. Bunların hepsi bu kitaba girmiştir. Anadolu’da yapacağı hizmet daha da önemlidir.

Paşa saraydan ayrılırken kendisine padişah tarafından Bir saat hediye edilir. Emrine Kazım Karabekir’in kolordusu verilir. İsmet Paşa’yla da istişare içindedir.

Deniz yolculuğu endişelidir. Bandırma isminde hantal bir vapurla hareketinden önce  Rauf Bey Mustafa Kemal’e yola çıkmamasını, geminin İngiliz torpidolarının takip edeceğini söyler.

Kemal Paşa’nın kaptana emri şudur:”Derhal tam hızla denize açıl” Mustafa Kemal bu yolculuğu büyük nutukta şöyle anlatır. 1335 (1919) senesi Mayısın 19’uncu günü samsuna çıktım.

Bugün çok önemli bir gün, milli mücadelenin başladığı gündür. Bu gün bir ulusun doğum günüdür.  Atatürk bu günü TÜRK GENÇLİĞİ’NE armağan etmiştir.

Gençlerimiz Atatürk’ün izinde onun fikirleriyle onun emanetine sahip çıkacak Atatürk Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.