" />
USD
3,6737
EURO
4,3310
ALTIN
151,2935

BELEDİYELER VE SİYASET

Geçen günlerde Odatv. de sayın Murtaza Demir’in bir yazısını okudum. Yazıda Belediye hizmetleri açısından çok beğendiğim eleştirel noktalar vardı. Özelliklede sosyal demokrat olduğunu zannettiğimiz belediyeler ve belediye başkanları  için örnek alınması gereken konulara değinilmiş. Bundan dolayı bu yazıdan alıntılar ile konuya girmek istiyorum. Özetle şöyle diyor sayın Murtaza Demir;  Bir dost temennisi ve siyaset erbabının […]

BELEDİYELER VE SİYASET
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

İbrahim-Kızıler[1]Geçen günlerde Odatv. de sayın Murtaza Demir’in bir yazısını okudum. Yazıda Belediye hizmetleri açısından çok beğendiğim eleştirel noktalar vardı. Özelliklede sosyal demokrat olduğunu zannettiğimiz belediyeler ve belediye başkanları  için örnek alınması gereken konulara değinilmiş. Bundan dolayı bu yazıdan alıntılar ile konuya girmek istiyorum.

Özetle şöyle diyor sayın Murtaza Demir;  Bir dost temennisi ve siyaset erbabının bizi duyması dileğiyle söyleyelim; partiler, yerel yönetimle büyür, yerel yönetimle küçülür veya biter… Yerel yönetim, genel yönetime açılan kapıdır. Yerelde kötüyseniz, ağzınızla kuş da tutsanız başarı şansınız sıfırdır. Bireyin hayatına dokunan kurum belediyedir. Belediye dokunur, yön verir, siyasal duruş kazandırır.

Sosyal demokrat partiler, belediyeler üzerinden küçülürken, ülkeyi sarıp-sarmalayan zihniyet, belediyeler üzerinden ülkeyi ve insanı dönüştürdü, büyüdü ve başımıza Demokles’in kılıcı kesildi. Belediyeler politik kurumlardır. Doğaldır ki, belediyenin politik tercihi, belediyenin üretimine yansır. Bu bağlamda laik devletin hiçbir biriminin, hele de sosyal demokrat belediyenin din hizmeti vermek, dine veya mezhebe ayrıcalık tanımak, teşvik etmek gibi tercihi ve yükümlülüğü olmaz, olmamalıdır. Böyle bir tercih; laikliğe de, oy verenlerin tercihine de ihanettir! Sosyal demokrat belediye, dindar yurttaş odaklı değil, laik yurttaş odaklı hizmet üretir, tercih eder, etmelidir.

Belediye başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 38 inci maddesinde belirtilmiştir. Bu yasaya göre Belediye başkanları kendisinin ve yandaşlarının siyasal, dinsel veya ideolojik tercihleri doğrultusunda faaliyet göstermek, siyasi mitingler düzenlemekle yetkilendirilmemiştir.

Yasa aynen şöyle diyor; Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Başkan, genel olarak belediye teşkilatının en üst amiri sıfatıyla, belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir.

Belediye hudutları içerisinde yaşayan halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, kayıpların önlenmesi, kötüye kullanılmasının engellenmesi ve mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişi ve izlenmesi, gözetilmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun da belirtilen görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamaktır.

Belediye başkanları yasada belirtilen görevleri tam ve eksiksiz yapmak zorundadır. Bu görevler içinde kendisini belediye başkanlığına taşıyan oy sahiplerinin siyasal tercihlerini değiştirmek için faaliyette bulunmak, bağlı olduğu siyasal partinin yönetim kadrolarını ve başkanını al aşağı etmek üzere üstü örtülü faaliyetler içinde olmak hiç de etik değildir.

Başkanı oldukları belediye hudutları içerisinde tonla yığılmış sorunlar varken, sanki bütün bu sorumluluklarını yerine getirmiş gibi, belediye personelinin sorunlarını çözmüş, hayat standartlarını yükselmiş gibi, perdenin arkası başka, görünürde başka ve süslü sözlerle bezenmiş, buram, buram demagoji kokusu salan hareketler ve faaliyetler içinde boy göstermek sosyal demokrat belediyelere ve başkanlarına yakışmamaktadır. Kendilerini asli görevleri dururken, dinsel, siyasal ve politik faaliyetler içine sokmak ancak kendilerinin küçülmesini, halk nezdinde desteğini kaybetmesini sağlayacaktır. Sosyal demokrat bir belediye başkanından beklentimiz, parti yönetim kadrolarının değiştirilmesi faaliyeti değil, sosyal belediyecilik faaliyetleridir. Siyasi faaliyetler Belediye başkanlarının değil, siyasi partilerin yönetim kadrolarının, il ve ilçe yönetim kurullarının faaliyet alanıdır. Hele, hele kendisini bu makamlara taşıyan siyasi kadroların yapısını değiştirmek için bazı kişilerin siyasi amaçlarına hizmet etmek olsa, olsa bindiği dalı kesmektir.

İbrahim Kızıler

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.