" />
USD
3,6737
EURO
4,3310
ALTIN
151,2935

“ROTASYON SÜRGÜNDÜR, SÜRGÜNE HAYIR!”

BES Balıkesir Yönetim Kurulu Üyesi Kadın Sekreteri Özgül Erdem Coşar, Adalet Bakanlığının, 14.05.2016 tarih ve 29712 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili basın açıklaması yayınlayarak “Rotasyon Sürgündür Sürgüne Hayır” dedi. Özgül Erdem Coşar yayınladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “14 yıllık AKP iktidarı süresince kamu emekçilerinin […]

“ROTASYON SÜRGÜNDÜR, SÜRGÜNE HAYIR!”
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

BES Balıkesir Yönetim Kurulu Üyesi Kadın Sekreteri Özgül Erdem Coşar, Adalet Bakanlığının, 14.05.2016 tarih ve 29712 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili basın açıklaması yayınlayarak “Rotasyon Sürgündür Sürgüne Hayır” dedi.

Özgül Erdem Coşar yayınladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “14 yıllık AKP iktidarı süresince kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırılar hız kesmeden devam etmektedir. Kamu emekçilerinin çalışma koşulları gittikçe ağırlaşmaktadır. Kamu emekçilerini koruyan maddeler birer birer yasa ve yönetmenliklerden çıkarılarak çalışma yaşamı kuralsızlaştırılmaktadır. Diğer taraftan, kadrolaşma, haksız terfi ve tayinler olağan hale gelmiştir. Yapılan atama ve terfilerde, liyakat, kariyer ilkeleri, kıdem gibi kriterlere uyulmamakta, genelde hukuksuzluk temel prensip haline getirilmiştir.

Görevde yükselme sınavlarında mahkeme kararlarına aykırı olarak sözlü sınav yapılmakta, kendi kontrolüne aldığı işbirlikçi sarı sendikaların yöneticileri eliyle liyakatsiz kimseleri haksız terfilerle, makam mevki sahibi yapılmaktadır. Siyasi kadrolaşma kamu emekçileri üzerinde genel bir saldırı halini almış durumdadır.

Kamuda güvencesiz çalışanların sayısı oransal olarak gittikçe artmaktadır. AKP’nin temel hedeflerinden birisi de kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmasıdır. Performans ve rotasyon uygulamaları üzerinden sürekli olarak kamu emekçilerini itibarsızlaştırmayı alışkanlık haline getiren AKP’nin asıl hedefi; bir yandan kamu hizmetlerini tasfiye ederken, diğer yandan kamu emekçilerinin tasfiyesidir. Böylesi bir gerçeklik ortada iken rotasyon dayatması kamu emekçileri açısından zorunlu emeklilik manasına gelmektedir.

AKP iktidarının Çalışma Bakanlarının sık sık ifade ettiği “tüm kamu emekçilerini kapsayan iller arası rotasyon gelinen noktada kaçınılmaz bir ihtiyaçtır” yaklaşımı taksit taksit uygulamaya konmuş bulunmaktadır. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından maliye emekçileri çalışma yıllarına göre kategorize edilerek il içi rotasyon uygulaması ile başlayan süreç, daha sonra Türkiye İstatistik Kurumu’nda iller arası rotasyona dönüşmüştür.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, 14.05.2016 tarih ve 29712 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yapılan değişikliklerle, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarında olduğu gibi, Yazı İşleri Ve İdari İşler Müdürleri ile mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürleri belli hizmet sürelerine bağlı olarak zorunlu rotasyona tabi hale getirilmektedir. Yıllarca zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin zorunlu yer değiştirme esaslarına tabi tutmayı gerektiren haklı ve hukuki bir sebep bulunmamaktadır. İdare, düzenleyici işlem yapma yetkisini kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun şekilde kullanmamaktadır.

Yazı işleri ve idari işler müdürleri ile mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürleri, genel idari hizmetler sınıfında büro hizmeti veren kamu görevlileridir. Dolayısıyla, anılan kadrodaki personelin yurdun değişik hizmet bölgelerinde görev yapmaları hizmetin yaygınlaşması amacına hizmet etmeyeceği gibi, yaptıkları iş de zorunlu yer değiştirme esaslarına tabi tutulmayı gerektiren mahiyette değildir. Kaldı ki; kurum bünyesinde personel ihtiyacı doğması halinde, dışarıdan atama yoluyla ya da personelin tercihi esas alınarak atama yapılması daha hakkaniyetli bir uygulama olacaktır.

Mesleğe başlarken zorunlu yer değiştirmeye tabi olacakları bilgisine sahip olunması durumunda müdür olarak görev yapmayı tercih dahi etmeyecek personelin çalışma süresini doldurması halinde tayininin çıkarılması, sadece kendisini değil, aile bireylerinin ve birlikte yaşadığı herkesin yaşantısını doğrudan etkileyecek, ekonomik anlamda kayıplar ortaya çıkacak ve gelinen noktada ciddi bir mağduriyet doğacaktır.

Ayrıca, rotasyon düzenlemesi, yıllarca görev yapan, yazı işleri ve idari işler müdürleri ile mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlerinin, mesleğe başlarken görev yapacakları yerin değişmeyeceği yönündeki haklı beklentilerinin sarsılmasına ve geleceğe dair planlarının tamamen değişmesine sebep olacak, bireylerin kazanılmış haklarını ihlal edecek, hukuk devleti ve hukuki istikrar ilkeleriyle çelişecektir.

Kaldı ki, diğer kamu kurumlarında benzer görevi yürüten personel zorunlu yer değiştirme esaslarına tabi tutulmamakta, düzenleme uygulama birliğini sarsarak, aynı görev ve sorumluluğu üstenen personelin farklı esaslara tabi tutulmasına sebep olacak, hem eşitlik ilkesini ihlal edecek hem de hukuki olmayacak, ilgili kamu görevlilerinin iş güvencesinin ihlal edilmesinin de önünü açacaktır.

Kamu görevlilerinin geriye dönüşü mümkün olmayan mağduriyet yaşamasının engellenmesi bakımından, bir an önce Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’ndeki rotasyon düzenlemesinin iptal edilmesini talep ediyoruz.”

Hüseyin EROĞLU

 

 

 

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.