" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4982
EURO
4,1826
ALTIN
145,9520

EDREMİT’TE MİLLİ ANAYASA PANELİ

  Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, ADD Edremit ve Güre Şubeleri ve Vatan Partisi bileşenlerince Edremit’te milli anayasa paneli düzenlendi. Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde yapılan panelin sunuculuğunu CKD Edremit Şube Başkanı Dilek Yazıcılar, Panel yöneticiliğini de Avukat Hüseyin Özdemir yaptılar. Konuşmacı Olarak Eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler, Eski Ulaştırma Bakanı ve MHP Milletvekili Enis Öksüz […]

EDREMİT’TE MİLLİ ANAYASA PANELİ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, ADD Edremit ve Güre Şubeleri ve Vatan Partisi bileşenlerince Edremit’te milli anayasa paneli düzenlendi.

Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde yapılan panelin sunuculuğunu CKD Edremit Şube Başkanı Dilek Yazıcılar, Panel yöneticiliğini de Avukat Hüseyin Özdemir yaptılar.

Konuşmacı Olarak Eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler, Eski Ulaştırma Bakanı ve MHP Milletvekili Enis Öksüz ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan katıldılar.

Panelde, Milli anayasa hareketinin amacının yeni bir anayasa yapmak olmadığı, ülkede yapılmak istenen gayrı Milli Anayasa’yı engellemek olduğu vurgulandı.

İlk bölümde konuşmacılar ülke gündemine ilişkin görüşleri dile getirdiler ve ikinci bölümde de konuklarını sorularını yanıtladılar.

Panel sonunda Milli Anayasa Hareketinin sonuç bildirgesi okundu.

Sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi;

“Biz Türk vatandaşları, sahip olduğumuz etnik köken, din ve mezhep, felsefi görüş, farklı siyasi parti aidiyetlerimizle, 27 Mart 2016 günü Ankara’da toplanarak aşağıda belirttiğimiz amaçlarda birleştik.

  1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi bölünmez bir bütündür.

Topraklarımız üzerinde birden fazla egemenlik alanı yaratılamaz. Bölgecilik yapılarak özerklik, federasyonculuk güdülemez. Ülkemizin bir karış toprağından vazgeçilmesi söz konusu dahi olamaz.

  1. Türkiye Cumhuriyeti’nde egemenlik Türk Milleti’ne aittir. Çok kültürcülük adına etnik ayrılıkçılık, ümmetçilik adına mezhebi parçalanma yoluyla Türk Milleti’nin bütünlüğü bölünemez. Ulusun varlığı ve egemenlik hakları, hiçbir koşulda ortadan kaldırılamaz.

3.Ulusal/milli birliğimizin sağlamlaşarak sürdürülmesi, egemenlik ve bağımsızlık haklarımızın dokunulmazlığı için, 1919’dan sonra bir kez daha, tarihsel bir görev ile karşı karşıyayız. Bu görev 4müdafaa-i hukuku milliye’ görevidir. Bu görevi üstleniyor, ulusal haklarımızı savunma mücadelesinden bir an bile geri durmayacağımızı ilan ediyoruz.

4.Her türlü kültürel ve toplumsal özelliklerimizin red ve inkârına karşı olduğumuz gibi, bu özelliklerimizi Türk Milleti’ni etnik – mezhebi topluluklara bölme aracı yapan her türlü kimlikçiliği ve siyasallaştırmayı reddediyoruz. Etnikçi ve ümmetçi kesimlerle bunları destekleyen dış dünya aktörlerinden, Türk Milleti’nin varlığına ve haklarına saygı göstermelerini ve bu yöndeki Yeni Anayasa girişimlerinden vazgeçmelerini bekliyoruz.

5.Anayasa’dan Türk Vatandaşlığı statümüzü silmeye ve egemenliği Türk Milleti’nden almaya yeltenen Yeni Anayasa saldırısına karşı, var oluşumuzu savunma ve direnme esasınm meşru olduğunu ilan ediyoruz.

6.Siyasal ümmetçilik güdenlerin ortadan kaldırmak istedikleri ulusal/ milli devlet, bireysel ve sosyal özgürlüklerimizin güvencesi olan laiklik ilkesinin koruyucu zırhıdır. Bireysel hak ve özgürlüklerimizi cemaatlere devredecek bir Yeni Anayasa’ya karşı, yurttaşlık haklarımızı ve özgürlüğümüzü savunma ve direnme esasının meşru olduğunu bildiriyoruz.

7.Yeni Anayasa, komşularımızı olduğu gibi, ülkemizi de emperyalizme dayanarak yıllardır kana bulayan etnik bölücülükle yapılan “müzakere”lerin nihai halkasıdır. Adına çözüm denen, gerçekte ülkemizin çözülmesini hedefleyen bu “müzakere”lere yeniden başlanmasına izin verilemez. Şimdiye kadar yapılmış anlaşmaların Yeni Anayasa adıyla gündeme getirilmesi, hiçbir koşulda kabul edilemez.

8.Yeni Anayasacılığın ana damarı dışarıdadır. Yeni Anayasalar, dünyada ve bölgemizde yeniden bir paylaşım savaşı yürüten küresel emperyalizmin saldırı aracıdır. Ülkemizde sözde çok kültürcülük ve etnikçilik, mezhepçilik peşinde sürüklenenleri, çağımızın bu çıplak gerçeğini fark ederek, bu gayrı milli saldırganlığa alet olmaktan vazgeçmeleri için uyarıyoruz.

9.Küresel emperyalizm mazlum milletler dünyasını operasyon, terör ve işgalle köleleştirirken, uluslararası hukuku da ulusal/milli hakları savunmayı ‘ırkçılık’ ve ulusal varlık için direnmeyi ‘teröristlik’ sayacak bir sopaya dönüştürme gayretindedir. Boyunduruk vurduğu ülkelere biçtiği Yeni Anayasalar, bu sopanın zincirleridir. Küresel emperyalizmin boyunduruğunu reddetmek, hiç kuşku yok, uygarlığın çöküşüne karşı itirazımız ve meşru direnme hakkımızdır.

10.Büyük Ortadoğu Projesi temelinde Kuzey Afrika ülkelerinde, komşularımız Irak’ta, Suriye’de tanık olduğumuz gerçek, ulusal/milli varlıkların ortadan kaldırılmasından ve bu ülkelerin kabile – aşiretlere, etnisite – mezheplere ayrıştırılmasından, parçalanmasından ibarettir. Ulusal/milli varlıkları ve hakları yok edilmeye çalışılan komşularımızın, tüm dünya uluslarının ve insanlığın kutlu geleceği için, küresel emperyalizmin tam karşısında olduğumuzu duyuruyoruz.

11.Milli Anayasa Hareketi, karşı karşıya olduğumuz gayrı milli anayasacılık saldırısına karşı, ulusal varlığımızı ve haklarımızı savunma ve direnme iradesini ifade eder. Aynı iradeye sahip tüm ulusal ve vatansever kişi, topluluk ve tüzelkişileri, daha önce ve şimdi sahip oldukları siyasi görüşlerine ve partilerine bakmaksızın bu iradeyi yükseltmeye çağırıyoruz.”

 

Hüseyin EROĞLU

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.