" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4882
EURO
4,1908
ALTIN
147,3561

UYSAL, “ UZAKTAN KUMANDA İLE BU İŞLER YÜRÜMÜYOR”

UYSAL, “ UZAKTAN KUMANDA İLE BU İŞLER YÜRÜMÜYOR”   Geçtiğimiz hafta içerisinde CHP ilçe başkanlığında önceki belediye başkanı Fikret Akova ve CHP ilçe başkanı Tarık Erdil’in birlikte yaptıkları basın toplantısına, mevcut belediye başkanı Necdet Uysal ve başkan yardımcısı Cemal Akkılıç ile kurmaları birlikte cevap verdi. Başkan Uysal,   “2004-2014 yılları arasında Burhaniye Belediye Başkanı olarak görev […]

UYSAL, “ UZAKTAN KUMANDA İLE BU İŞLER YÜRÜMÜYOR”
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

UYSAL, “ UZAKTAN KUMANDA İLE BU İŞLER YÜRÜMÜYOR”

 

Geçtiğimiz hafta içerisinde CHP ilçe başkanlığında önceki belediye başkanı Fikret Akova ve CHP ilçe başkanı Tarık Erdil’in birlikte yaptıkları basın toplantısına, mevcut belediye başkanı Necdet Uysal ve başkan yardımcısı Cemal Akkılıç ile kurmaları birlikte cevap verdi. Başkan Uysal,   “2004-2014 yılları arasında Burhaniye Belediye Başkanı olarak görev yapan eski Başkan Fikret AKOVA’nın 29.06.2016 tarihinde yaptığı basın toplantısında dillendirdiği ve ilçemizde yayınlanan yerel gazetelerde yer alan iddiaların gerçek boyutunu kamuoyunun dikkatlerine sunmak istedim. Bu sebeple bir Basın Toplantısı düzenledik” dedi. Burhaniye Belediyesi Encümen odasında basına açıklamalarda bulunan Uysal, Fikret Akova zamanında yapılan Su deposu ortada, Mezbaha fos çıktı, Otogarı sular bastı. Öle iddia edildiği gibi biz arsa satarak gelir elde etmedik. yola katılım payı almıyoruz. İller bankasından gelen gelirlerimiz büyük oranda düştü. Uzaktan kumanda ile bu işler olmuyor. Gelsin burada meclis salonunda yüz yüze tartışalım dedi. Başkan Necdet Uysal yaptığı ayrıntılı açıklamada şu görüşlere yer verdi.  “Fikret Akova’nın  zamanın da kendisi ve ailesi ile ilgili bir kamulaştırma yapılamadığını, kendi arazilerinden yol geçtiğini, yolu kesmediğini ve asla böyle bir şey düşünmediğini belirtmiştir. Konuyla alâkalı bilgilerin esası şöyledir:

1- İlçemiz Bahçelievler (Geriş) Mahallesi 24 32 M pafta, 2 ada 87 parsel numarasına kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz hakkında 03/05/2012 tarih ve 2012/163 sayılı karar ile Belediyemiz Meclisi tarafından taşınmazın yola isabet eden 424,66 m²’lik kısmı hakkında kamulaştırılması veya Belediyemize ait uygun taşınmaz ile trampa edilmesine karar verilmiştir. Takdir Komisyonu Belediyemiz toplantı salonunda 24/06/2015 Çarşamba günü toplanmıştır ve yapılan değerlendirmede; İlçemiz Bahçelievler (Geriş) Mahallesi 2 ada 87 parsel numaralı taşınmazın yola isabet eden kısmının Bedel Takdiri için İlçemizde faaliyet gösteren emlakçılardan alınan veriler ile Belediyemiz emlak değeri göz önüne alınarak değerlendirme yapılmış ve taşınmazın yolda kalan 424,66 m²’si için m²’si 125 TL ‘den toplam 53.082,50 TL olarak 24/06/2015 tarih ve 2015/34 sayısı ile komisyon kararı alınarak Uzlaşma Komisyonuna havale edilmiştir. Parsel maliki Fikret AKOVA ve Uzlaşma Komisyonu 12/01/2016 tarihinde toplanarak yolda kalan 424,66m² için kamulaştırma bedeli olan m²’si 125TL’den toplam 53.082,50 TL kamulaştırma bedeli teklif edilmiş ve yapılan görüşmede parsel maliki Fikret AKOVA taşınmazın kamulaştırma bedelini uygun bulmayarak kamulaştırma değer tespitinin tekrar yapılmasını talep ettiğinden uzlaşma sağlanamamıştır.

Taşınmazın yolda kalan kısmının tekrar değerlendirilmesi için 19/01/2016 tarih ve 2016/51 sayılı encümen kararıyla ikinci takdir komisyonuna havale edilmiştir. Parsel maliki Fikret AKOVA 19/02/2016 tarih D:2207 sayılı dilekçesi ile Belediyemize başvurarak 2 ada 87 parsel numaralı taşınmazın ikinci bedel takdirinin yapılmasını ve tarafına tahakkuk etmiş bulunan emlak vergisi bedelinin, söz konusu kamulaştırma bedelinden mahsup edilmesini istemiştir. Parsel maliki Fikret AKOVA 22/02/2016 Tarih D:2351 sayılı dilekçe ile tekrar belediyemize başvurarak 19/02/2016 tarih D:2207 sayılı dilekçesini iptal edilmesini istemiş ve kamulaştırılacak ikinci taşınmazı olan 2 ada 88 parsel numaralı taşınmazın yolda kalan kısmının kamulaştırma bedelini kabul ettiği ve kamulaştırma bedelinin emlak vergisinden mahsup edilmesini istemiştir. 04/03/2016 tarihinde 2.Takdir Komisyonu Toplanarak Bahçelievler (Geriş) Mah. 2 ada 87 parsel numarasına kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın yolda kalan 424,66 m²’nin bedel takdiri için ilçemizde faaliyet gösteren emlakçılardan tekrar alınan veriler ve Belediyemiz emlak değeri alınan veriler göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve yolda kalan 424,66 m² için 04/03/2016 tarih ve 2016/02 numaralı karar ile bir değişiklik yapılmadan aynı bedel üzerinden karar alınmıştır (m²’si 125 TL’dan toplam 53.082,50 TL) ve Uzlaşma Komisyonuna sevk edilmiştir. 21/04/2016 tarihinde uzlaşma komisyonu ve parsel maliki Fikret AKOVA taşınmaz hakkında görüşmek uzlaşmak üzere tekrar toplanmış ve Bahçelievler (Geriş)  mah.24 32 M pafta 2 ada 87 parsel numaralı tarla vasıflı taşınmazın imar planında yolda kalan 424,66 m²’lik kısmı için kamulaştırma bedeli olan 424,66 m² x 125 TL/m² = 53.082,50 TL olan kamulaştırma bedeli teklif edilmiş ve yapılan görüşmede parsel maliki Fikret AKOVA  taşınmazın kamulaştırma bedelini kabul ederek 21/04/2016 tarih 2016/16 sayılı toplantı tutanağı ile uzlaşma sağlanarak Belediyemiz Encümenine sevk edilmiştir.

 

2- İlçemiz Bahçelievler (Geriş) Mahallesi 24 32 M pafta,2 ada 88 parsel numarasına kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz hakkında 03/05/2012 tarih ve 2012/163 sayılı karar ile Belediyemiz Meclisi taşınmazın yola isabet eden 207,14 m²’lik kısım hakkında kamulaştırılması veya Belediyemize ait uygun taşınmaz ile trampa edilmesine karar verilmiştir. Takdir Komisyonu Belediyemiz toplantı salonunda 24/06/2015 Çarşamba günü toplanmıştır ve yapılan değerlendirmede; İlçemiz Bahçelievler (Geriş) Mahallesi 2 ada 88 parsel numaralı taşınmazın yola isabet eden kısmın Bedel Takdiri için İlçemizde faaliyet gösteren emlakçılardan alınan veriler ile Belediyemiz emlak değeri göz önüne alınarak değerlendirme yapılmış ve taşınmazın yolda kalan 207,14 m²’si için m²’si 125TL ‘den toplam 25.892,50 TL olarak 24/06/2015 tarih ve 2015/35 sayısı ile komisyon kararı alınarak Uzlaşma Komisyonuna havale edilmiştir. Parsel maliki Fikret AKOVA ve Uzlaşma komisyonu 12/01/2016 tarihinde toplanarak yolda kalan 207,14 m² için kamulaştırma bedeli olan m²’si 125 TL’den toplam 25.892,50 TL kamulaştırma bedeli teklif edilmiş ve yapılan görüşmede parsel maliki Fikret AKOVA taşınmazın kamulaştırma bedelini uygun bulmayarak kamulaştırma değer tespitinin tekrar yapılmasını talep ettiğinden uzlaşma sağlanamamıştır.

Taşınmazın yolda kalan kısmının tekrar değerlendirilmesi için 19/01/2016 tarih ve 2016/50 sayılı encümen kararıyla ikinci takdir komisyonuna havale edilmiştir. 04/03/2016 tarihinde 2.Takdir Komisyonu Toplanarak Bahçelievler (Geriş) Mh. 2 ada 88 parsel numarasına kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın yolda kalan 207,14 m²’nin bedel takdiri için ilçemizde faaliyet gösteren emlakçılardan tekrar alınan veriler ve Belediyemiz emlak değeri alınan veriler göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve yolda kalan 207,14 m² için 04/03/2016 tarih ve 2016/01 numaralı karar ile bir değişiklik yapılmadan aynı bedel üzerinden karar alınmıştır (m²’si 125 TL’den toplam 25.892,50 TL) ve Uzlaşma komisyonuna sevk edilmiştir. Parsel Maliki Fikret Akova’nın 22/02/2016 tarih ve D:2351 sayılı dilekçe ile bedel takdirini kabul ederek emlak vergilerinden mahsup edilmesi için başvuru sonucu 21/04/2016 tarihinde uzlaşma komisyonu ve parsel maliki Fikret AKOVA taşınmaz hakkında görüşmek uzlaşmak üzere tekrar toplanmış ve Bahçelievler (Geriş) Mh. 24 32 M pafta 2 ada 88 parsel numaralı tarla vasıflı taşınmazın imar planında yolda kalan 207,14 m²’lik kısmı için kamulaştırma bedeli olan 25.892,50 m² x 125 TL/m² = 25.892,50 TL olan kamulaştırma bedeli teklif edilmiş ve yapılan görüşmede parsel maliki Fikret AKOVA taşınmazın kamulaştırma bedelini kabul ederek 21/04/2016 tarih 2016/16 sayılı toplantı tutanağı ile uzlaşma sağlanarak Belediyemiz Encümenine sevk edilmiştir.

 

Her iki parsel ile ilgili olarak 26/04/2016 tarih ve 2016/405 ve 406 sayılı Encümen Kararları ile 53.082,50 TL + 25.892,50 TL = 78.975,00 TL bedelle 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8.maddesi hükümlerine göre yol olarak kamulaştırılmasına ve kamulaştırma bedelinin parsel malikine ödenmesine, kararın Burhaniye Tapu Müdürlüğüne ve Kadastro Birimine bildirilmesine, gereği için keyfiyetin Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Plan ve Proje müdürlüğüne tevdiine karar verilmiştir.

 

 

FİKRET AKOVA KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ

 

Yevmiye Tarihi Encümen Kararı Yevmiye No Tutarı Ödenen Kalan Açıklama
1 02.05.2016 26/04/2016 2016/405 2479/1           53.082,50      42.354,33      10.728,17 42.354,33 TL (Borçlarına Mahsup edildi)
2 13.06.2016 26/04/2016 2016/406 2069/1           25.892,50                     –      25.892,50
          78.975,00      36.620,67

 

Özet olarak yapılan kamulaştırmalar neticesinde Fikret AKOVA’ya 78.975,00 TL ödeme çıkartılmış bunun ise 36.620,67 tl’ lik kısmı borçlarına mahsuben kesilmiştir.

 

 

3- İlçemiz Mahkeme Mahallesi tapunun Çayiçi mevkii, 456 ada 63 parsel nosuna kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın imar planında yol ve yeşil alana isabet eden kısmının kamulaştırılmasına veya eşdeğer uygun taşınmazlarla trampa edilmesine dair Belediye Meclisimiz 04/08/2014 tarih 2014/263 nolu karar alınmıştır.

Mülkiyeti Fikret Akova ve hissedarlarına ait 456 ada 63 nolu parselin imar yoluna ve yeşil alana isabet eden 2466,06 m2’lik kamulaştırılacak kısım için 31/03/2015 tarih 2015-254 nolu Belediye Encümen kararı alınarak dosya takdir komisyonuna havale edilmiştir.

Bedel takdir komisyonumuz 24/06/2015 tarih 2015/36 nolu kararıyla parsel maliklerin hisseleri oranında ilçemizde faaliyet gösteren emlakçılardan alınan veriler ile Belediyemiz Emlak değeri göz önüne alınarak değerlendirme yapılmış ve dosya Uzlaşma komisyonuna havale edilmiştir.

27/07/2015 tarihli yazımızla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 4650 sayılı kanunla değişik 8.maddesi hükmü gereğince 15 gün içerisinde pazarlık ve anlaşarak satmak isteği ile İdaremiz tarafından parsel maliklerine tebliğ gönderilmiştir.

Uzlaşma Komisyonumuz 12/01/2016 tarihinde toplanarak taşınmazda 7502/25600 hissesine sahip 722,67 m2’lik kısım için toplam 195.120,90 TL bedel Fikret Akova’ya teklif edilmiştir. Yapılan görüşmede taşınmazın kamulaştırma bedelini uygun bulmayarak kamulaştırma değer tespitinin tekrar yapılmasını talep ettiğinden parselde hissesi olan Fikret Akova ile uzlaşma sağlanamamıştır.

Belediye Encümenimiz 19/01/2016 tarih 2016-52 nolu kararıyla uzlaşma sağlanmadığından konunun ikinci takdir komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.

31/05/2016 tarihinde Fikret Akova’nın belediyemize vermiş olduğu dilekçede taşınmazda hisseleri bulunan maliklerin hisse payları karşılığı bedelleri ödenmek suretiyle satın alınmış ve zilyetleri tarafından fiilen devredilen taşınmazın tapuda tescil işlemleri yapılmadığından, Belediyemizce devam eden kamulaştırma işlemleri sırasında tapu devri sağlanıncaya kadar kamulaştırma bedellerinin ve işlemlerinin dava sonuna kadar şahıslara ödenememesi konusunda ferağ işlemi neticesinin beklenmesi istenmiştir.

 

Yani kısaca eski Başkan Fikret AKOVA’nın şahsı ve ailesi ile ilgili olarak Belediye ile bir takım kamulaştırma konuları yaşanmıştır. Muhtelif ödemeler yapılmıştır. Devam edegelen kamulaştırma konuları vardır.

 

Kendi zamanında yapıldığını iddia ettiği diğer kamulaştırma konularının aslı ise şöyledir;

 

  • “2012 yılında İller Bankasından 4 trilyon aldık ve bu parayı kamulaştırmalarda kullandık” iddiası ile ilgili olarak;

 

Belediyemiz Muhasebe kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda, 2012 yılında kamulaştırmalarda kullanılmak üzere İller Bankasından 2.000.000 TL kredi alınması için karar alınmıştır. Ancak bu bedelin sadece 1.300.000 TL ‘si kamulaştırmalarda kullanılmıştır. Gazetede iddia edildiği gibi 4.000.000 TL lik bir kamulaştırma olmamıştır.

 

  • “Sayın Akova’nın Arıtma Tesisinin dahi kamulaştırmasını biz yaptık” iddiası ile ilgili olarak;

Belediyemiz Muhasebe kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda, Arıtma tesisinin kamulaştırma işlemleri Akova’nın döneminden önce yapılmıştır. Aytekin Esen döneminde işlemleri tamamlanarak açılışı yapılmıştır. Dolayısıyla bu iddia da gerçeklere aykırıdır.

 

  • “Pazarbaşı Kültür Merkezinin işlevini yitirmesi üzerine 50 bin lira para vererek geri almışlar” iddiası ile ilgili olarak;

 

Pazarbaşı kültür merkezi işlevini yitirmemiştir. Halen Belediyemizin etkinliklerinde kullanılmakta olup, halkımızın hizmetindedir. Belediyemiz Muhasebe kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda, burası ile ilgili kimseye bir para verilmesi de söz konusu değildir.

 

 

  • Bunların dışında Ören Kavşağı/Üstgeçidi ile ilgili ilgili olarak ise Kamuoyunun bilmesinde fayda olan konular ise şu şekildedir;

 

CHP İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil “Burhaniye-Ören arasında yapılan üst geçidin kent estetiği açısından Burhaniye’nin siluetini bozduğunu, ayrıca Burhaniye’den çıkan bir engelli vatandaşımızın Ören’e nasıl gideceği” yönünde beyanlar vermiştir. Bunun yanında Karayolları Bölge Müdürlüğünün de projeyi doğru bulmadığını, tüm meclis üyeleri olarak dilekçe verdiklerini, ancak benim Başkan olarak “beni bu işe karıştırmayın” diye beyanda bulunduğum gibi gerçeği yansıtmayan açıklamaları olmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün hem Ören Kavşağı’nda hem de Kuvvayı Milliye Anıtının yer aldığı Burhaniye Giriş Kavşağında seviyeli geçiş yapmak üzere projelerini hazırlayarak, 2011 yılında ve daha sonra 2012 yılında Burhaniye Belediyesi’ne gelerek bilgilendirdiğini ve projeleri o zamanki belediye başkanıyla yani Sayın Fikret AKOVA ile paylaştıklarını Karayolları Bölge Müdürümüz kendisi ifade etmişlerdir.

Göreve geldiğimiz zaman söz konusu projeleri arşivden çıkarttırdık ve yazışmalardan da anlaşılacağı üzere projelerin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nce 16.11.2012 tarihinde nihai olarak onaylanarak belediyemize gönderilmiş olduğunu, konunun Karayolları 2.Bölge Müdürlüğünün 20/12/2013 tarih ve 207078 sayılı yazısı ve yine 08.01.2014 tarih ve 3825 sayılı yazısı ile resmi olarak belediyeye gönderildiği anlaşılmıştır. Bu konuyla ilgili eski yönetimin herhangi bir girişimde bulunmadığını da görmüş olduk. Biz göreve gelene kadar bu geçitlerle ilgili geçen dönem hiç bir şey yapılmadığı herkesin malumudur.

Benim dönemimde söz konusu kavşaklar siluet ve estetik görünüş açısından belediyemizce uygun görülmediğinden, söz konusu alanlarda mülkiyet problemlerinin olmadığı tespit edilerek ve her iki kavşağın da modern dönel olarak planlanması yönünde 13.10.2014 tarih ve 10251 sayılı yazı ile Karayollarından talepte bulundum. Bu konuyla ilgili olarak da birçok defa Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne giderek görüşmeler yaptım.

Söz konusu görüşmelerim neticesinde Kuvvayı Milliye Anıtının bulunduğu alanda Entur kavşağının bir benzeri olacak şekilde, çift açıklıklı seviyeli kavşak projesinden vazgeçilerek, 60 m. çapında modern dönel kavşak yapılmasına karar verilmiştir. Ancak Ören Kavşağının “kaza kara noktası” yatırım programında olması yanı sıra, modern dönel olarak planlanması halinde planlanan trafik akışına uygun hizmet veremeyeceği, bilimsel ve teknik olarak ortaya konması sebebiyle talebimiz uygun görülmemiştir.

Tabi ki biz bununla yetinmedik, 10.05.2016 tarihinde tüm ilgili mercilere yeniden bir talebimiz olmuştur. Yapmış olduğumuz girişimler ortadadır. Ancak devam etmekte olan söz konusu projenin, mevcut imar durumu, yapılaşma ve ekonomik durum göz önüne alındığında en uygun çözüm olarak planlandığı bildirilmiştir. Kendileri görevde iken söz konusu projeler konusunda dile getirdikleri estetik ve güvenlik kaygılarını da kapsayan çalışmaları, girişimleri neden yapmamışlardır.

Diğer yandan, Ören Kavşağından, uygulanan proje öncesi haliyle bir engelli vatandaşımızın, herhangi bir motorlu taşıtın yardımı olmadan, bölünmüş devlet karayolundan karşıdan karşıya geçmesi mi beklenmektedir?  Böyle bir şey olabilir mi?  Dolayısıyla ilçemizde rol üstlenmiş siyasi aktörler beyanatlarını bir miktar akıl, izan ve insaf dairesi içinde yapmalıdırlar.

 

  • Son Olarak Eşek Tepesi’nde Yapılan 5000 Tonluk Su Deposu İle İlgili Gerçekler İse Şu Şekildedir;

 

Eski belediye Başkanı Sayın Fikret Akova basına vermiş olduğu demeçte, “yaptığımız ve hizmete hazır hale getirdiğimiz 5.000 tonluk su deposunun ruhsatı yok diyerek seçimlerden hemen sonra politika yaptılar. İyi de o deponun ruhsatı yoksa çıkar arkadaş bu kadar zor mu bu iş” şeklinde beyanat vermiştir.

Kendilerinin, Zeytinin ve Zeytinyağının başkenti Burhaniyemiz de 10 yıl başkanlık yaptıkları halde, özel kanun statüsünde olan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’dan haberi yok gibi görünüyor. Maalesef hiçbir kanuni süreci takip etmeksizin, mevcut yasalara ve yönetmeliklere rağmen ben yaptım oldu mantığıyla iş yapmak sorunları çözmüyor. Halen de bu iş çözülmüş değildir. İşte su deposu ortada.

Konuyla ilgili vatandaş mağduriyetleri ve yasal süreçler devam etmektedir. 17.03.2014 tarih ve 17864 derkenar sayılı komşu parsel sahibi Leyla Kuzu dilekçesi ile yapılan su deposunun kendi taşınmazına hafriyatının döküldüğü ve zarara uğradığı, ayrıca su deposunun bulunduğu taşınmazın zeytinlik vasıflı olduğundan herhangi bir izninin bulunmadan yapıldığı, çevre düzeni planı hükümlerine aykırı hareket edildiği, alt ölçekli imar planlarının bulunmadığı hususları belediyemize şikâyet edilmiştir. Ayrıca söz konusu şikâyet BİMER aracılığı ile de belediyemize ulaştırılmıştır. Bu plansız, projesiz ve kanunları hiçe sayarak yapılan Depo sebebiyle, Ilgın Adıyaman ve Leyla Kuzu’nun Burhaniye Belediyesi’ne açmış oldukları dava neticesinde bu kişilere adeta kamu zararı oluştururcasına 24.706,49 tl. bir ödeme yapılmak zorunda kalınmıştır. Bu mudur Belediyecilik? “Depo ruhsatı yok ise çıkart arkadaş” demek ne derece doğrudur?

Bu şikâyet kapsamında Balıkesir Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 22.09.2014 gün ve 16309 sayılı yazıları ile arazinin vasfının “zeytinlik” olması nedeniyle 3573 sayılı Zeytincilik Kanununun 5. maddesine aykırı hareket edildiği ve kanuna aykırı yapı yapıldığından, söz konusu su deposunun yıktırılarak parselin eski haline getirilmesi istenmiştir. Ben yaptım oldu demekle olmadığı bu yazıyla daha iyi anlaşılmaktadır

Söz konusu şikâyet ve Balıkesir Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün su deposunun yıktırılarak parselin eski haline getirilmesi hususundaki yazısından sonra 5.000 tonluk su deposunun bulunduğu alanda gerekli kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması ile söz konusu alana İmar Planı yapılarak izinlendirilmesi için ilgili arkadaşlara talimat verdim. İmar Planı yapılması konusunda ilgili kurumlardan görüş ve izinler benim dönemimde alınmıştır.

Balıkesir Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün    07.11.2014 tarih ve 18730 sayılı görüş yazısında Burhaniye İlçesi Yunus Mahallesi Tüllüce mevkii 205 ada 46 parsel nolu 40.988,55 m² yüzölçümlü “zeytinlik” vasfındaki taşınmazda su deposu amaçlı alt ölçekli imar planı yapılması, altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşmanın zeytinlik alanının %10’unu geçmemesi şartıyla uygun görülmüştür.

Dolayısıyla vatandaştan 1.385 m² alana oturan su deposunu, bulunduğu yere irtifak hakkı almak sorunu çözmemektedir. Zeytinlik alanda su deposu amaçlı İmar Planı yapılabilmesi ve ruhsatlı hale getirilmesi için öncelikle bizim göreve geldikten sonra aldığımız izinlerin daha iş başlamadan alınması ve söz konusu zeytinliğin kamuya ait bir yola yola cephesi bulunan yaklaşık 14.000 m²’lik kısmının kamulaştırılarak imar planı yapılması gerekirdi. Soruyorum bu plan ve ruhsat işleri madem çok kolaydı neden kendisi yasalara uygun olarak yapmamıştır ve sonrasında su deposuna Valilik tarafından yıkılması kararı çıkmıştır? “Biz yaptık siz ruhsatını alın” demek doğru mudur?

Dönemimizde yapılan tüm çalışmalar planlı, programlı ve şeffaf olarak paylaşılmaya devam edilecektir, laf kalabalığı ile Kamuoyunun yanıltılmasına müsaade edilmeyecektir” dedi..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.