" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5405
EURO
4,1762
ALTIN
147,4879

AHMET AKIN’DAN KANUN TEKLİFİ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın engelli aylıkları ve engelliler için ödenen bakım ücreti için aranan gelir şartının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Bilindiği üzere engellilerin aylık alabilmeleri için engelli bireyin yaşadığı hanenin tüm geliri esas alınmakta, bu gelirin hane içindeki kişi başına düşen miktarının asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden […]

AHMET AKIN’DAN KANUN TEKLİFİ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın engelli aylıkları ve engelliler için ödenen bakım ücreti için aranan gelir şartının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Bilindiği üzere engellilerin aylık alabilmeleri için engelli bireyin yaşadığı hanenin tüm geliri esas alınmakta, bu gelirin hane içindeki kişi başına düşen miktarının asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması şartı aranmaktadır. Yine engellilerin bakım ücretinden yararlanabilmeleri de aynı şarta bağlı bulunmaktadır.
Ahmet Akın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “engellilere verilecek olan aylık ve diğer desteklerin şarta bağlanmış olması sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Kanun Teklifimle bu şartın kaldırılmasını önerdim. Devlet tarafından verilecek aylık ve yapılacak sosyal yardımlarda engellilerimize hiçbir şart koşulmaması gerekmektedir” dedi.
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi şu şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Saygılarımla.

Ahmet AKIN
Balıkesir Milletvekili

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE SOSYAL HİZMETLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.
“Bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle gelir durumuna bakılmaksızın evde bakımına destek verilmesi sağlanır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GENEL GEREKÇE

2022 sayılı kanun kapsamında engellilere belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarlarda aylık ödemesi yapılmaktadır. Ancak bu aylığı alabilmek için engelli bireyin yaşadığı hanenin toplam geliri esas alınmakta, bu gelirin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olması gerekmektedir. Hanedeki toplam gelirin aylık olarak kişi başına düşen miktarı asgari ücretin 1/3’ünden fazla olanlar Kanuna göre muhtaç kabul edilmemekte ve kendilerine engelli aylığı bağlanmamaktadır.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre engellilerin bakım hizmeti masraflarının karşılanması için verilen bakım ücreti de gelir şartına bağlanmıştır. Kanuna göre bakıma ihtiyacı olan engellilere bakım ücreti verilebilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin net tutarının 2/3’ünden az olması gerekmektedir. Bu miktarın üzerinde kişi başı gelire sahip hanelerde bulunan engelliler bu destekten yararlanamamaktadır.
Anayasasında sosyal devlet ilkesini benimsemiş olan ülkemizde engellilere verilecek olan aylık ve desteklerin bazı şartlara bağlanmış olması sosyal devlet ilkesine aykırıdır.
Kanun teklifi ile engelli yurttaşlarımıza bağlanacak aylıklarda ve bakıma ihtiyacı olan engellilere bakım desteği verilmesi uygulamasındaki gelir şartının kaldırılarak, gelir durumuna bakılmaksızın engelli yurttaşlarımızın aylık ve desteklerden yararlandırılması amaçlanmıştır.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.