" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4982
EURO
4,1826
ALTIN
145,9520

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

  Bu hafta 30.Ağustos Zafer Bayramının 94.yıldönümü. Bundan dolayı bu haftaki sohbet konumuz Zafer Bayramı üzerine olacaktır. Çünkü bu zafer ülkemizden düşman kuvvetlerinin söküldüğü zaferdir. Batılı emperyalist devletlerin ülkemiz üzerindeki işgalinin sona erdiği zaferdir. Emperyalizmin kesin yenilgiye uğradığı gündür. Önce kısa tarihçesine bakalım. Batılı devletler sanayi devrimini gerçekleştirdikten sonra sömürgeciliğe başlamışlardır. Bunun için Osmanlı Devletini […]

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

Sinan Kahyaoğlu

Bu hafta 30.Ağustos Zafer Bayramının 94.yıldönümü. Bundan dolayı bu haftaki sohbet konumuz Zafer Bayramı üzerine olacaktır. Çünkü bu zafer ülkemizden düşman kuvvetlerinin söküldüğü zaferdir. Batılı emperyalist devletlerin ülkemiz üzerindeki işgalinin sona erdiği zaferdir. Emperyalizmin kesin yenilgiye uğradığı gündür. Önce kısa tarihçesine bakalım.

Batılı devletler sanayi devrimini gerçekleştirdikten sonra sömürgeciliğe başlamışlardır. Bunun için Osmanlı Devletini sıkıştırıyorlardı. Osmanlı için hasta adam tabirini kullanmakta idiler.

Osmanlı ise bir sürü iç kargaşa içinde boğuşmakta idi.1911 yılında İtalyanlar Trablusgarb’e saldırarak Osmanlı’dan ilk parçayı kopardılar. Bu arada oniki adayı da işgal ettiler. Ardından Balkan ülkeleri birleşerek Osmanlı’ya saldırdılar. Çok kısa bir süre içinde tüm balkanlar elden çıktı ve sınır Edirne’ye geldi. Balkan bozgunu Osmanlı’nın artık hiçbir hükmünün kalmadığının göstergesi idi. İttihatçılar yönetimi ele geçirerek orduyu gençleştirdiler.1914 yılında bu sefer Almanya’nın yanında 1.Dünya savaşına girildi. Gençleşen ordu Çanakkale ve Kuttulamare zaferlerini kazandı. Çanakkale zaferinin kazanılmasında Mustafa Kemal’in büyük başarıları rol oynadı. Bu zafer ile Türk ulusu Ulu Önderini buldu.1918 yılında Mondros ateşkes anlaşması ile savaş sona erdi. Fakat bu anlaşma ile İtilaf devletleri Osmanlı’nın topraklarında güvenliğini tehlikede gördüğü yerleri işgal edebilecekti. Ayrıca Osmanlı ordusu terhis ediliyordu. Anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra Çanakkale Boğazı açtırılarak İtilaf donanması İstanbul önüne geldi ve demirledi. İngilizler ülkede hassas yerlere asker çıkardılar. Bu arada İstanbul’da kurtuluş çareleri aranıyordu. Mustafa Kemal İstanbul’da Şişli’de oturduğu evde çeşitli kurtuluş çareleri aramaktaydı. İtilaf devletleri ise başta Almanya ile barış anlaşmaları yaparken Osmanlı ile barış anlaşmasını erteledi.

Padişah ise süre doldu diye Mebusan Meclisini dağıttı. Seçimleri yenilemedi. 15.Mayıs.

1919 tarihinde İngilizlerin onayı ile Yunan ordusu İzmir’i işgal etti. İstanbul hükümeti karşı çıkılmasını yasakladı. Hasan Tahsin ilk kurşunu sıktı ve şehit oldu. Yunan ordusu kısa bir süre içinde Ege bölgesine yayılmaya başladı. 28.Mayıs.1919 tarihinde Ayvalık’ta Ali Çetinkaya emrindeki 172.Alay Yunan kuvvetlerine karşı koydu. Kurtuluş savaşı fiilen başlamıştı.19.Mayıs.1919 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Samsun’a çıktı. Oradan önce

Amasya genelgesi yayınlandı. Sonra Erzurum ve Sivas kongreleri toplandı ve Temsil Heyeti oluşturuldu. Aralık ayı içinde Mustafa Kemal Temsil Heyeti Başkanı olarak Ankara’ya geldi. Burada seçimlerin yenilenmesi için İstanbul’a baskı yapıldı. Seçimler yenilendi ve 1920 yılı başında yeni Meclis İstanbul’da toplandı. Misakı Milli’yi kabul etti. Bunun üzerine İngilizler Mart ayı içinde İstanbul’u işgal ederek Meclisi dağıttılar. Yakaladıkları Mebusları Malta adasına sürdüler. Kaçanlar ise Ankara’ya geldiler. 23.Nisan.1920 tarihinde Ankara’da TBMM açıldı. Kendisine başkan olarak Mustafa Kemal’i seçti. 1920 yılı Haziran ayı içinde Yunan ordusu ileri harekata geçirildi. O zamana kadar Zeybekler Yunan ordusunu engeller iken Yunan ordusu Balıkesir ve Bursa’yı işgal ederek ilerledi. Meclis kurulduktan sonra hızla yeni bir ordu oluşturmaya çalışıyordu. Bu yeni TBMM ordusunu Sayın İsmet İnönü oluşturuyordu. 1921 yılı Ocak ayında Yunan ordusunu İnönü mevzilerinde İsmet İnönü emrindeki şanlı ordumuz karşıladı. İlk zaferimiz kazanıldı. Yunan ordusu tekrar saldırdı. Mart ayı içinde  2.İnönü zaferini kazandık. Mustafa Kemal çektiği telgrafta  Sayın İnönü’yü tebrik ediyor ve “Orada yalnız düşmanı değil milletin maküs talihini de yendiniz” diyordu. Yunanlılar aynı yıl içinde tekrar saldırdılar. Kütahya muharebelerini kazandılar. Bunun üzerine Mustafa Kemal ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini istedi. Ordu Sakarya’nın doğusuna çekildi. Yunanlılar Eskişehir ve Sivrihisar’ı işgal ederek Polatlı’ya geldiler. Meclis Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutanlık yetkisi verdi. Mustafa Kemal Paşa’nın emrinde Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi yapıldı ve Sakarya Zaferi kazanıldı. Bu zaferin kazanılması sonucunda Mustafa Kemal’e Gazilik ünvanı ile Mareşallik rütbesi verildi. Yunan ordusu geri çekilerek Afyon hattına mevzilendi. Artık son bir hamleye sıra gelmişti. Hızla hazırlıklar tamamlandı. Mustafa Kemal Paşa 1922 yılı Haziran ayı içinde Büyük Taaruz kararı aldı. 20.Temmuz.1922 ‘de TBMM Mustafa Kemal’e 4.defa Başkomutanlık yetkisi verdi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 26.Ağustos.1922 günü şafak vakti Taaruz başladı.

Mustafa Kemal Paşa Taaruzu Kocatepe’den yönetiyordu. 30.Ağustos.1922’de Aslıhanlarda düşman ordusu kuşatıldı. Dumlupınar Meydan Muharebesi kazanıldı. Artık düşman ordusunun hiçbir hükmü yoktu. Yunan başkomutanı Trikopis esir alındı. Düşman arta kalanları hızla İzmir’e doğru kaçmaya başladılar.Şanlı ordumuzun 9.Eylül.1922 tarihinde İzmir’e girmesi ile işgal sona erdi.

İlk defa 1924 yılında Afyon’un Çal Köyü yakınlarında “Başkumandan Zaferi” adıyla bu bayram kutlanmıştır. Bu kutlama sırasında Mustafa Kemal tarafından Meçhul Asker anıtının temeli atılmıştır. 1926 yılından itibaren ise bayram Zafer Bayramı adıyla kutlanmaktadır.

Askerlerin rütbe alımları ile askeri öğrencilerin mezuniyetleri 30.Ağustos tarihlidir. Son yıllarda Milli bayramlarımıza bilinçli bir şekilde sansür uygulanmaktadır. Bu yanlıştır.

Saygılarımla.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.