" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5016
EURO
4,1766
ALTIN
145,6299

EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÇÖKERTİLDİ

  CHP İl Başkanı Ender Biçki yaptığı basın açıklamasında “2016 -2017 Eğitim ve Öğretim yılının başladığı 19 Eylül 2016 da bir buçuk milyon öğrenci Öğretmensiz ders başı yaptı. 2002 den bu yana başta öğretmen yetiştirme sorunları olmak üzere personel istihdamı derslik yetersizlikleri fiziki ortam kalabalık sınıflar Öğretmensiz Okullar Bilimsellikten, Sanatta, Spordan uzak Programlar ve plansız […]

EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÇÖKERTİLDİ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

CHP İl Başkanı Ender Biçki yaptığı basın açıklamasında “2016 -2017 Eğitim ve Öğretim yılının başladığı 19 Eylül 2016 da bir buçuk milyon öğrenci Öğretmensiz ders başı yaptı. 2002 den bu yana başta öğretmen yetiştirme sorunları olmak üzere personel istihdamı derslik yetersizlikleri fiziki ortam kalabalık sınıflar Öğretmensiz Okullar Bilimsellikten, Sanatta, Spordan uzak Programlar ve plansız uygulamalar sonucunda sorunlar katlanarak artmış, Eğitim sistemimiz çökertilmiştir. Eğitim emekçileri, Öğrenciler ve aileler mağdur edilmiştir” dedi.

 

 

AKP İktidarları döneminde 90 yıllık Eğitim birikimi yok sayılarak 4+4+4 düzenlemesi  daha 3. Yılında yalnız Eğitim açısından değil içerdiği amaçlar yaratılmak istenen insan modeli  yönünden de tam bir yıkım yasasına  dönüştürülmüştür.Bu dönemde 4+4+4 sistemi başarısız olmuş ilk ve orta Öğretimde niteliksiz bir Eğitim altyapısı oluşturulmuştur.Kuşkusuz bu niteliksiz Eğitim Üniversitelerede  yansıyarak uluslar arası rekabet gücünden yoksun bir yüksek Öğretim sistemine dönüşmüştür. Ülkemiz; 15 Temmuz 2016 da devletin bütün kademelerine bilinçli olarak yerleştirilmiş FETÖ ve PDY terör örgütü ihanet şebekeleri tarafından bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu girişim Ülkesini seven Atatürkçü kadrolar ve duyarlı halkımızın işbirliği ve dayanışması ile püskürtülerek başarısızlığa uğratılmıştır. Olağanüstü hal ve KHK’lerle 40 bin Öğretmene  işten el çektirilmiştir. Teröre bulaşmış ve ihanet noktasına gelmiş Öğretmenlerin yanında Vatanına ve milletine bağlı Atatürk’çü  Yurtsever Öğretmenlerde açığa alınarak mağdur edilmiştir. Önümüzdeki süreçte adil bir yargılama ile bu haksızlıkların giderilece-ğini umut ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf TEKİN kısa bir süre önce Bakanlık tarafından her yıl değişik 300 çeşit ders kitabı basıldığını bu ders kitaplarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından sonra 5 yıllığına basım hakkı kazandığını söyledi. “58 Kitapta sorun tespit ettik.” Diyen Tekin Kitapları yeniden basarak 1 Hafta içinde dağıtacaklarını öne sürdü. Ancak Kitapların yeniden basılarak dağıtılmasının haftalarca süreceği söyleniyor. Görevden alınan ve ihraç edilen Öğretmenlerin yerine ise dün itibarı ile 18.506 Öğrertmenin ataması yapılmış olup önümüzdeki günlerde göreve başlamaları bekleniyor. Ancak yurt genelinde 300bin’nin üzerinde Öğretmen atama beklerken ve resmi rakamlara göre Öğretmen açığının 100bin’nin üzerinde olmasına karşın ihtiyaç duyulan sayıda atama yapılmaması da eleştirilen bir diğer eğitim gerçeği. Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu, güvenceli ve ihtiyaç duyulan öğretmen ataması yerine 100 binin üzerinde bulunan öğretmen ihtiyacının 75 binini ücretli öğretmenlerle karşılama yoluna gidiyor. İktidar bu dönemde eğitim sorunları bir tarafta tartışılırken tarikat-cemaat ve vakıflarla birlikte siyasal,ideolojik hedeflerine uygun,tek adam rejiminin eğitim sistemini  adım adım hayata geçireceğinin işaretlerini veriyor. MEB yaz tatilinde eğitimin temel sorunlarını çözecek adımlar atmadı.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevden ihraç edilen ve açığa alınan öğretmen ve kamu personeliyle birlikte sorunlar büyüdü. İşte son dönemde yaşananlar.

40 BİN’E YAKIN İHRAÇ

MEB  2015-2016 istatistiklerine göre kadrolu öğretmen sayısı yaklaşık 993.794  cemaat tasfiyesi kapsamında kapanan özel okullardaki 27 bin kişinin Öğretmenlik belgesi iptal edildi.Ayrıca cemaat dışındaki devlet okullarından eğitim-sen üyesi olmak üzere 11.285  kişi açığa alındı.

ASKERİ OKULLAR KAPATILDI

KHK ile Cumhuriyetimizin kuruluşun-dan beri köklü bir geleneği olan ve TSK’ ya nitelikli Subay ve Astsubaylar  yetişti-ren Askeri Liseler ve Astsubay okulları kapatılarak Milli savunma Üniversitesi kuruldu.5 askeri okuldaki yaklaşık 5 bin Öğrencinin SBS yada TEOG sistemlerinin hangisinden puanı varsa ona uygun olarak Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri dışındaki okullara yerleştirilmesine karar verildi. Askeri Liselerde 2015-2016 Eğitim dönemlerinde mezun olanlar için ise ÖSYM 4 Eylül’de giriş sınavı yaptı, adaylar bu sınav sonucuna göre 20 Eylül’e kadar Üniversite tercihlerini yaparak, kazandık-ları kurumlara yerleştirilmiştir.

KURSLARDA SON KARAR

En çok tartışılan uygulamalardan biride özel öğretim kurslarının kaç dersten açılabileceği konusu oldu,5 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetedeki yönetmelik değişikliği ile Bilim grubu sayısı bir’e düşürüldü. Kurslar  8 bilim grubundan  sadece birini seçerek ders  verebilecek. Mevcut kurslar Bakanlıkça onaylanmış bilim gruplarıyla 01/07/2018’e kadar açık olabilecek. Bu tarihten sonra bir bilim grubuna dönüşmeyenler kapatılacak.   Belirtilen bu uygulamalarla yeniden yapılandırılan    Eğitimin karakteri siyasal  islamcı bir sisteme dönüştürülerek faaliyetini sürdüreceği anlaşılmaktadır. dİğer yandan güneydoğu Anadolu bölgesinde görevden almalar nedeniyle bazı ilçelerde okulların kapılarına kilit vuruldu.Bazı noktalarda da süren çatışmalar nedeniyle okullar zorunlu olarak açılamadı. açılanlar ise Öğretmensiz kalabalık sınıflarda ve çağ dışı koşullarda Eğitimini sürdürmektedir.

BUNDAN SONRA NE OLACAK ?

Okullar Eğitime hazır olmadığı halde yapılan eleştirilere karşın Bakanlık gerekli adımları atmadan ders zilinin çalmasına karar verdi. İlk etapta yetiştirilemeyen kitapların basılarak dağıtılması ve açığa alınan yada ihraç edilen Öğretmenlerden suçsuz olanların süratle belirlenerek göreve iade edilmesi gündemin ana başlığını oluşturmaktadır. 1,5milyon Öğrencinin derslerinin boş geçmesi söz konusu. Öğretmen açığının kapatılması ile ilgili önlem olarak Kasım ayı için 15.bin sözleşmeli Öğretmenin ardından Şubat ayında yeniden 30bin Öğretmenin alınarak Öğretmen açığının kapatılması düşünülmektedir. Bu arada MEB Müla-katla Öğretmen alacağını ilan etmiştir. Cumhuriyet tarihinde böyle bir skandal görülmemiştir. Çocuklarımızı emanet edeceğimiz Öğretmenler uzmanlık alanlarına ve liyakat esasına göre değil son derece yüzeysel, yanlı ve birilerini çağrıştıran sorularla mülakata alınıyor. Bu uygulamanın Eğitim sistemimizin getirildiği ibret verici durumunu kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. “Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran KARACA Eğitimin sorunlarına dikkat çekerek açığa alınan ve görevden çıkarılan Öğretmenlerimiz çatışmalar nedeniyle açılamayan okullar, ataması yapılamayan Öğretmenler, bütün bu sorunlar üzerinden baktığımızda Eğitimin çok zor bir süreçten geçtiğini söylemiştir. Eğitim-Sen açısından baktığımızda açığa alınan Öğretmenlerin kapsamlı bir inceleme yapılamadan sendikal faaliyet-lerin suç unsuru sayılarak tasfiye edilmesi kabul edilemez. Sendikal faaliyetlerden dolayı haksızlığa uğrayan ve darbe ile ikişkilendirilen Öğretmenlerin derhal göreve dönmeleri sağlanmalıdır. Bu acilen çözümlenmesi gereken bir konudur.              “Kamuran KARACA açıklamasına  şöyle devam ediyor; Okulların donanımdan kaynak aktarımına müfredattan yapısal sorunlara kadar çok sayıda problemi bulunuyor bunarı konuşmak için sıra dahi gelmiyor. Sorumluluk elbetteki bugüne kadar yanlış Eğitim politikalarını  uygula-yan yöneticilerdir.Özellikle bilimsel,laik ve demokratik Eğitim vazgeçilmemesi gereken bir ön koşuldur.Zaten Sendika üyesi olup açığa alınan Öğretmenlerde bu anlayışta, bunları savunduğu için darbe süreci fırsat bilinip açığa alınıyor.Okulları zorbalıkla imam hatip’e dönüştürülmesi bir diğer sorun. Birçok okul İmam Hatip’e dönüştürülürken bazı okulların içine imam Hatip sınıfı açılıyor, Eğitimin dİnselleştirilmesi ve Eğitim kadrolarının dinsel Eğitimi tercih edenlerden seçilmesi yeni dönem-de üzerinde dikkatle durmamız gereken önemli bir konudur”.Bütün bu açıklamalar gösteriyor ki. Eğitim; Müfretdat’ı dinselleştirildi. Bilimsel bilgiler dışlandı, Felsefe, Sosyoloji  ve mantık gibi düşünce dersleri sembolik hale getirildi. Araştıran, sorgula-yan,bilimsel ilkelerle Eğitim verecek okul nerdeyse kalmadı. Cemaatler ve tarikatlar Eğitimde belirleyici oldu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Eğitim sistemindeki hatalar yüzünde kaybedi-yoruz. Eğitim politikamız, Atatürkçü, Çağdaş, Bilimsel, Laik ve Eğitim normların-dan uzaklaştırıldı.Eğitim sistemi Öğrenci ve ailelerini müşteri gibi gören piyasacı rant odaklı hale getirdi. Devlet’e ait yurtların sayısı çok yetersiz. Öğrenciler, Cemaat ve tarikatların yurtlarına mahkum ediliyor.2016-2017 Öğretim yılı ile ilgili değerlendirme yapan “Eğitim-iş’in Genel Başkanı Veli DEMİR’in raporunda Eğitimde artan dinselliğe dikkat çekildi. MEB ulusal Eğitimden uzaklaşmış,adeta diyanet işleri başkanlığının tarikatların ve cemaatlerin güdümüne girmiştir.Diyanet işleri başkan-lığının kuruluş amacından uzaklaşarak Eğitimin laik yapısını ortadan kaldırmaya ve dini esaslara göre şekillendirmeye  yönelik girişimleri özellikle bu iktidar döneminde yoğunlaşmıştır.Kuran-ı Kerim,Siyer adı altında dini esaslı konuları ele alan seçmeli derslerin seçimi konusun-da hutbeler hazırlanarak Öğrenci ve veli-lere baskı yapılmaktadır. Medreselere yasal statü kazandırılması Üniversitelerle denkliklerinin sağlanması Medrese mezunlarının pedagojik formasyon almasını ve müderrislerin bölgede barış gücü görevi üstlenmeleri konusunda Bakanlar kuruluna öneride bulunulması, Kamu kreşleri teker teker  kapatılırken diyanetin açtığı kreşlerde 4-6 arası çocuk-lara dini Eğitim verilmesi yine Sıbyan mektebi adı altında dini Eğitim veren kreşlerin açılması gibi uygulamalar MEB’in Diyanet  işleri Başkanlığı’nın güdümüne girdiğinin göstergesi olmuştur”.

EĞİTİMİN CİDDİ ALT YAPI SORUNLARI

-Paralı Eğitim

-Taşımalı Eğitim

-Birleştirilmiş sınıflar

-4+4+4 sisteminin başarısızlığı

-Öğretmenlerin mesleki ve sosyal yetersizlikleri

Balıkesir Milli Eğitiminde yaşananlarla ilgili önemli açıklamalar yapmak istiyorum. 1-Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim IŞIK’a tehdit Suçundan 5 ay hapis cezası verilmiş(Mahkeme kararı) Suç sabit görülmüş hükmün açıklaması ertelen-miştir.Bu Kişi halen görevde.

2-Altı eylül İlçesi Gazi osman Paşa Anadolu Lisesi Müdürü Ali DARUN dört Öğrenciye taciz suçundan 40 ay hapisle cezalandırılmış, suçu sabit görülmüş hükmün açıklanması ertelenmiştir.(Mahkeme kararı)bu kişi halen görevde.

3-Karesi ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ersen AKSOY görevi kötüye kullanmaktan 2 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, hüküm ertelenmiştir. Bu kişi halen görevde.

4- Karesi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan KESKİN’e  2 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, hüküm ertelenmiş. Bu kişi halen görevde.

5-Karesi Milli Eğitim Müdürü Ramazan KONAKBAY’a görevi kötüye kullanmaktan iki ayrı soruşturma dosyası ile toplam 8 ay 10 gün hapis cezası verilmiştir. Hüküm ertelenmiş olup bu kişi halen görevdedir.

6-Balıkesir eski Milli Eğitim Müdürü Yusuf CENGİZ’e Görevi kötüye kullanmaktan 5 ay hapis cezası verilmiştir. Bu kişi halen Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Balıkesir’de çocuklarımızı kimlere emanet ettiğimizi utanç verici bir tablo olarak  sizlere sundum. Bu tablonun Ülkemiz genelinde de yaklaşık olarak aynı şekilde olduğunu söyleyebiliriz. 21.yüzyıl bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüz-de, bu görüntü Eğitimin nitelik ve ahlaki yönden ne kadar çağdışı olduğu ve yaratılmak istenen insan profili’nin ne olduğunu gözler önüne sermesi bakımından ibret ve dehşet verici yönünü hep birliklte  görüyoruz. Diğer yandan proje Okulu uygulaması adı altında bütün Türkiyede  başarılı olan Kabataş Erkek, Kadıköy Anadolu,Cağaloğlu,Vefa,Ankara Atatütrk,Ankara Fen,İzmir Fen Lisesi gibi Ülkemize büyük değerler yetiştiren Okullardaki Öğretmenleri başka Okullara dağıtarak adeta Öğretmenleri,Öğrencileri ve velileri cezalandırmışlardır.Bu uygulamadan SYAL’de nasibini almıştır. Ayrıca Balıkesir’de  Güzel Sanatlar Lisesini Fen Lisesine, Fen Lisesini Fırat koleji’ne Güzel Sanatlar Lisesinin yerine de Kadriye Kemal GÜREL İlkokulu taşınarak Öğrenciler tedirgin edilmiş ve önemli bir maliyet yaratılmıştır.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.