" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5446
EURO
4,2034
ALTIN
149,1734

MUHARREM AYI

  Bu hafta Muharrem idi. Bunun için bu haftaki sohbet konumuz Muharrem üzerine olacaktır. Çünkü Muharrem ve Safer ayları yas aylarıdır. Muharrem haram edilmiş ay demektir. Safer ise boş demektir. Her iki ayda ay takviminin aylarıdırlar ve her yıl 10 gün beri gelirler. 33 yılda bir, tüm mevsimleri dolaşırlar. 622 yılında Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye göç […]

MUHARREM AYI
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

Bu hafta Muharrem idi. Bunun için bu haftaki sohbet konumuz Muharrem üzerine olacaktır. Çünkü Muharrem ve Safer ayları yas aylarıdır. Muharrem haram edilmiş ay demektir. Safer ise boş demektir. Her iki ayda ay takviminin aylarıdırlar ve her yıl 10 gün beri gelirler. 33 yılda bir, tüm mevsimleri dolaşırlar. 622 yılında Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye göç ettiklerinden dolayı 622 yılından itibaren Hicri takvim resmi takvim olmuş ve Muharrem ayı yılbaşı kabul edilmiştir. Bugünde hicri takvimde 1.Muharrem yılbaşıdır. Bu tarih aynı zamanda Kerbela yasının başlangıç tarihidir. Kerbela yası 10 gün sürer. 10.Muharrem’e Aşure günü denilir.1 0 aşera demek olduğundan 10.uncu güne de Aşure günü adı verilir. Bugünde aşure çorbası pişirilir. 1.Muharremden 10 Muharreme kadar oruç tutulur. Bu oruç geleneği bazı görüşlere göre Adem peygamberden beri sürmektedir. Yani Aşır oruçları Adem peygamberden beri tutulmaktadır. 10.Muharrem günü ayrıca;

-Adem’in tövbesinin kabulü

-İdris peygamberin göğe yükselmesi

-Nuh peygamberin tufandan kurtulması

-İbrahim peygamberin ateşe atılması

-Yakup peygamberin Yusuf peygambere kavuşması

-Eyüp peygamberin iyileşmesi

-Musa peygamberin Kızıldeniz’den geçmesi

-Yunus peygamberin Balık karnından çıkması

-İsa peygamberin doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe alınmasının günü

olarak kabul edilmektedir.

Bugün ayrıca Kerbela olayının yaşandığı gündür. Kerbela olayı İslam dünyasında büyük yarılmalara neden olmuş bir olaydır. Mazlum ile zalimin karşılaşmasıdır. Burada mazlum katledilmiş ama zalim mazlumu yenememiştir. Kısaca Kerbela olayı üzerinde duralım. 610 yılında vahiy gelerek peygamber olan Hz.Muhammed 622 yılına kadar Mekke’de kalmıştır. Bu süre zarfında Ümeyoğulları Müslümanlara yapmadıklarını bırakmamıştır. 622 yılında peygamberimiz ile yakınları Medine’ye göçmüşlerdir. Medine’de İslamiyet gelişmiş ve bir devlet halini almıştır. 630 yılında Müslümanlar Mekke’yi fethetmişlerdir. Mekke’nin fethi sırasında Ümeyoğulları zorla Müslüman olmuşlardır. Ya da öyle görünmüşlerdir. Bunların başında Ebu Süfyan gelmektedir. Onun oğlu Muaviye’dir. 632 yılında Veda haccından dönen Hz.Muhammed  Gadiri Hum denilen yerde Müslümanları toplayarak yerine Hz.Ali’yi vekil tayin etmiştir. Fakat onun ölümünden sonra bu vasiyet yerine getirilmemiş ve Ebubekir halife seçilmiştir. Ebubekir’den sonra Ömer, sonra Osman,sonra da Hz.Ali halife seçilmişlerdir. Hz.Ali’nin halifeliği döneminde Ümeyoğulları Hz.Ali’nin halifeliğini kabul etmemiştir. Şam valisi  Muaviye açıktan Hz.Ali’ye cephe almış ve onunla savaşmıştır. 661 yılında Hz.Ali hariciler tarafından şehit edilince halifelik Muaviye’ye kalmıştır. Muaviye ile Emevi Devleti kurulmuş ve saltanat başlamıştır.

Bu duruma Hz.Ali’nin oğulları Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin itiraz etmişlerdir. Fakat dinleyen olmamıştır. Durumu kabullenen Hz.Hasan Medine’de zehirletilerek öldürülmüştür. Hz.Hasan’ın ölümüne çok üzülen Hz.Hüseyin  tedirgin şekilde yaşamaktadır. Sıranın kendisine de geleceğinin farkındadır. Bu arada Muaviye kurduğu devletin sınırlarını genişletmeye çalışmaktadır. 678 yılında büyük bir ordu hazırlayarak İstanbul üzerine göndermiştir. Bu ordunun komutanı oğlu Yezit’tir. Bu ordu İstanbul’u kuşatan ilk Arap ordusudur. Bu ordu gemiler ile İstanbul önlerine gelmiş ve İstanbul’u kuşatmıştır. Fakat başarılı olamamış ve geri dönmüştür. 680 yılında Muaviye ölünce tahta Yezit geçmiştir. Yezit’in halifeliğini kabul etmeyen Küfeliler Hz.Hüseyin’i davet etmişlerdir. Hz.Hüseyin’in eşlerinden birisi son Sasani sultanının kızı Şehriban Hatun’dur. Hem Küfelilerin daveti hem de Sasanilerden yardım istemek amacı ile Hz.Hüseyin yanındaki birkaç kişi ile Küfe’ye doğru yola çıkar.Yezit durumu haber alınca Küfe’yi bastırır ve Küfelileri korkutur. Hz.Hüseyin’in kafilesini Fırat yakınlarında bulunan Kerbela’da kuşatır. Kafileyi susuz bırakır. Kafilede çocuklarda vardır.

Hz.Hüseyin’den Yezit’e biat etmesi istenir. Hz.Hüseyin ret eder. Kafile ellerinde kalan yiyecek kalıntıları ile aşure denilen bir yemek yaparlar ve onu yerler. Daha sonra savaş başlar. Yezit ordusu kafiledekileri teker teker şehit ederler. Son olarak Hz.Hüseyin meydana çıkar. Onu da oklarla şehit ederler ve sonra aziz başını keserek Şam’a Yezit’e gönderirler. Yezit başı inceledikten sonra Şam’daki Emevi camisinin avlusundaki kuyuya atarlar. HzHüseyin’in gövdesi ise Kerbela’ya defnedilir. Bu acı olay İslam dünyasının ikiye ayrılmasına neden olur. Ülkemizde Aleviler Muharrem orucu tutarlar. Buna yas tutma da denir. Bu süre zarfında hiçbir canlıyı incitmemek için yumurta,et yemezler,bitki koparmazlar. Oruçlarını akşamdan yedikleri yemekle tutarlar. Akşamları oruç açma yemeği yerler ve yeniden oruç başlar. 10.Muharrem.680  Hz.Hüseyin’in şehit edildiği gündür. Tutulan oruçları Hak kabul etsin. Hak tutanların yar ve yardımcısı olsun. Saygılarımla.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.