" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4926
EURO
4,1830
ALTIN
146,9872

10-KASIM

  Bu hafta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Hakka yürüyüşünün 78.yılı idi. Bundan dolayı Atayı anma etkinlikleri oldu. Bizde 10.Kasım sabahı Edremit’e geldik ve  Şehithamdibey Meydanında Atatürk anıtına çelenk koyma törenine katıldık. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediyesi ile sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler çelenklerini koydular. Saat 9.05’te sirenler çalmaya başladı ve adeta hayat […]

10-KASIM
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

Bu hafta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Hakka yürüyüşünün 78.yılı idi. Bundan dolayı Atayı anma etkinlikleri oldu. Bizde 10.Kasım sabahı Edremit’e geldik ve  Şehithamdibey Meydanında Atatürk anıtına çelenk koyma törenine katıldık. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediyesi ile sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler çelenklerini koydular. Saat 9.05’te sirenler çalmaya başladı ve adeta hayat durdu. Tüm Edremitliler atalarına karşı saygıya geçti. Çelenk koyma töreninden sonra geri döndük ve diğer işlerimize baktık.

Mustafa Kemal  1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım’ın sevimli oğulları idi. Mustafa Kemal küçük yaşta yetim kaldı. Önce Şemsi Efendi ilkokuluna sonra Selanik Askeri Rüştiyesi, sonra Manastır Askeri İdadisi, sonra İstanbul Harp Okulu, sonra İstanbul Erkan-ı Harp Okulu’nu bitirdi ve kurmay subay olarak orduda görev aldı. Askeri orta okullar, askeri liseler, Harp okulları ve Harp akademileri maalesef bugün kapatılmış durumdadır.

Orduda göreve başladıktan sonra çeşitli yerlerde görev yaptı. 1911 Trablusgarp’taki İtalyan işgaline karşı gönüllü olarak Trablusgarp’e gitti. Mısır dolaylarında arkadaşları ile bir Berberi’ye denk gelirler. Berberi genç subayların fallarına bakar. Mustafa Kemal’e gelince irkilir ve “Sen 15 yıl padişahlık yapacaksın” der. Genç subayların hepsi gülerler ve yollarına devam ederler. Trablusgarp Mustafa Kemal’in ilk savaş tecrübelerini yaşadığı yerdir. Daha sonra 1912 yılında Balkan savaşı patlak verir. Bunun üzerine Trablusgarp’teki subaylar geri çağrılır. Mustafa Kemal’e Balkan savaşında görev vermezler. Onu 1913 yılında Sofya’ya askeri ataşemiliter  olarak yollarlar. 1914 yılında 1.Dünya savaşı başlayınca gönüllü olarak görev ister ve ona Çanakkale’de görevli 19.Tümen komutanlığı verilir. 19.Tümen Çanakkale cephesinde yedek tümendir. 25.Nisan.1915 tarihinde Anzakların çıkartmasına ilk müdahale bu tümen tarafından yapılır. Mustafa Kemal 57.Alay ile Anzakların çıkartmasını durdurur. Böylece dünya tarihini değiştirir. Daha sonra Anafartalar zaferleri ile liderliğini kanıtlar. Artık Türk ulusu ebedi liderini bulmuştur. Çanakkale zaferinden sonra Doğu Anadolu’da Ruslara karşı savaşır. Oradan Filistin cephesine koşar orada İngilizlere karşı savaşır. Güneyde Yıldırım Orduları komutanı iken Mondros Ateşkes antlaşması imzalanır ve geri İstanbul’a çağrılır. 13.Kasım.1918 günü Haydarpaşa’ya indiği gün gördüğü İtilaf donanması için “Geldikleri gibi giderler” demiştir. Daha sonra 19.Mayıs.1919 günü Samsun’a çıkarak Kurtuluş savaşını başlatır. Erzurum ve Sivas kongreleri ile yurdun kurtuluşu üzerinde çalışmalar yapar. İstanbul’da seçimler ile Meclisin açılmasını sağlar. Açılan Meclisi Mebusan onun direktifleri doğrultusunda Misak-ı Milli’yi kabul edince İngilizler tarafından basılır ve kapatılır. Bunun üzerine yeni seçimler yapılarak meclis TBMM adı altında 23.Nisan.1920 tarihinde Ankara’da açılır. Bu meclis kendisine başkan olarak Mustafa Kemal’i seçer. TBMM’nin Mustafa Kemal önderliğinde çalışmaları ile yeni ordu kurulur. Bu ordu kurulurken İtilaf devletleri Osmanlı Devleti ile Sevr anlaşmasını imzalar ve yürürlüğe koymak ister. Buna Ankara hükümeti ve başkanı Mustafa Kemal karşı çıkar. Yunan ordusu ileri harekata geçer. Ardından 1921 yılı içinde 1.ve 2.İnönü zaferleri, Kütahya yenilgisi ve ardından Sakarya zaferi kazanılır. Yunan ordusu Afyon hattına çekilir. Sakarya zaferinde Başkomutan yapılan Mustafa Kemal’in görevi uzatılır. 26.Ağustos.1922 tarihinde başlayan Büyük Taaruz ile Yunan ordusu Ege Bölgesinden sökülerek 9.Eylül.1922 tarihinde İzmir kurtarılır. Ardından Mudanya Ateşkes antlaşması imzalanır ve Trakya kurtarılır. Lozan’da barış görüşmeleri başlar. Saltanat kaldırılır. Saltanatın kaldırılması ile Cumhuriyete giden yol daha bir netleşir. Padişah İngilizlere sığınarak ülkeyi terk eder. 24.Temmuz.1923 tarihinde Lozan antlaşması imzalanır. 6.Ekim.1923 ‘de İstanbul kurtarılır ve Mustafa Kemal’in dediği gibi İngilizler geldikleri gibi giderler. 13.Ekim.1923’de başkentin Ankara olduğu kabul edilir. 29.Ekim.1923 ‘te ise Cumhuriyet ilan edilir. Ardından devrimler başlar. Önce Eğitim kurumları birleştirilir ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanır. Sonra 1925’de Medeni kanun kabul edilir. Kılık kıyafet kanunu, tartı ve ölçüler kanunu, takvim kanunu kabul edilir. 1928 yılında yeni harfler kabul edilir ve ülkede okuma yazma oranı arttırılır. 1932 yılında tarih ve dil konularına eğinilir. Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu kurulur. Soyadı kanunu çıkarılır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilir.1 936 yılında Montrö sözleşmesi ile boğazlar kontrolümüze alınır. 1939 yılında da Hatay Anavatana katılır. Ulu Önder Mustafa Kemal 1938 yılı içinde hastalanır. Bu arada kendisine Hindistan’dan bir halı hediye edilir. Halı üzerinde bir saat resmi vardır ve saat 9.05’i göstermektedir.10.Kasım.1938 günü 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Dolmabahçe sarayında saat.9.05’te Hakka yürür. 57 yaşındadır. Çanakkale savaşında “Ben size ölmeyi emrediyorum” dediği alayı 57.alaydır. Bu alayının tüm personeli şehit olmuştur. Mustafa Kemal’de efsanevi Alayının adı yaşında yani 57 yaşında Hakka yürür. Ruhu şahendesi şad olsun.Sana ne kadar minnet duysak azdır.Saygılarımla.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.