" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,5106
EURO
4,1949
ALTIN
145,5596

ANAYASA

Bu hafta sonu Ankara’da Atatürkçü Düşünce Derneği’nin  Küçük Kurultayına katıldım. Kurultayda Anayasa konusu konuşuldu. Bundan dolayı bu haftaki sohbet konumuz anayasa üzerine olacaktır. Anayasa  bir devletin  yapısını belirten  temel yasadır. Kanuni Esasi veya Teşkilatı Esasi de denir. Osmanlı İmparatorluğu monarşik yapıda bir devletti. Şeriata dayanıyordu. Padişah istediğini istediği yere atayabiliyordu. Ülke  padişahın mülkü idi. Ülkede […]

ANAYASA
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Bu hafta sonu Ankara’da Atatürkçü Düşünce Derneği’nin  Küçük Kurultayına katıldım. Kurultayda Anayasa konusu konuşuldu. Bundan dolayı bu haftaki sohbet konumuz anayasa üzerine olacaktır. Anayasa  bir devletin  yapısını belirten  temel yasadır. Kanuni Esasi veya Teşkilatı Esasi de denir. Osmanlı İmparatorluğu monarşik yapıda bir devletti. Şeriata dayanıyordu. Padişah istediğini istediği yere atayabiliyordu. Ülke  padişahın mülkü idi. Ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktu. 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edildi. Bu ferman ile tüm vatandaşlar kanun karşısında eşit oluyorlardı. Böylece can ve mal güvenliği sağlanıyordu. Tanzimat Fermanından sonra Genç Osmanlılar Meşruti idareye geçmek için  mücadeleye başladılar. 1876 yılında 1. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi kabul edildi. Seçimler yapıldı ve ilk defa Meclis-i Mebusan açıldı. Bu meclis yönetim hakkında sorular sormaya başladı. 1878 yılında 2. Abdülhamit meclisi kapattı. Kanuni Esasiyi rafa kaldırdı. Bu tarihten itibaren ülkeyi tekrar monarşi idareyle yönetmeye başladı. Buna karşıda  Jön Türkler tekrar meşrutiyetin ilanı için mücadeleye başladılar. 1895 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. İttihat ve Terakki’nin gayretleri ile 1908 yılında 2. Abdülhamit tekrar meşrutiyeti ila etmek zorunda kaldı. Böylece 2. Meşrutiyet ila edildi. 1909 yılında 31. Mert ayaklanması oldu. Ayaklanmanın amacı Meşrutiyeti yok etmek ve Meclis Mebusan’ı kapatmaktı. İsyan Hareket ordusu ile bastırıldı. Ülkede yasaları Meclis yapmaya başladı.

Ülke 1. Dünya savaşına  bu meclis ile girdi. Çanakkale savaşlarında cepheyi Meclis destekledi. Mebuslar cepheye gelerek askerleri ziyaret edip bilgi aldılar. Savaş 1918 yılında sona erdi. Bu yıl seçim dönemi sona erdiğinden  padişah Vahdettin Meclisi kapattı. Bu arada Mondros ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre ordu terhis edilmişti. Padişah olağanüstü durum diye seçimleri yenileyip Meclisi toplamadı. 15. Mayıs. 1919 günü Yunan ordusu İzmir’i işgal etti. 19. Mayıs. 1919 günüde Ulu Önder Atatürk Samsun’a çıktı. Samsun’a çıktıktan sonra seçimlerin yeniden yapılıp Meclisin tekrar toplanması için çalışmalara başladı. Yurtseverlerin bu çalışmaları sonunda dayanamayan padişah seçimleri yaptırdı. Yeni seçilen Meclis 1920 yılı Ocak ayında toplandı.  Yeni Meclis Ocak ayı  sonunda Misak-ı Milliyi kabul etti. Bu durum İngilizleri rahatsız etti. Bu kararı geri almaları için Meclis’e baskı yapmaya başladılar. Bu baskıyı padişaha şikayet için bir heyet  Rauf Orbay başkanlığında  saraya giderler ve durumu padişaha anlatırlar. Padişah Vahdettin  kararı geri almalarını söyler. Rauf Orbay kararın milletin kararı olduğunu söyleyince Vahdettin ^Paşa paşa millet dediğin nedir ki ,millet dediğin bir sürüdür,bu sürüye bir çoban lazım,o çobanda benim^diyerek heyeti gönderir. Meclis kararı geri almayınca  16. Mart. 1920 tarihinde  İngilizler İstanbul’u işgal ederler. Meclisi basarak yakaladıkları mebusları Malta adasına sürerler. Bu durumu gören Ulu Önder Mustafa Kemal  yeni bir seçim yapılmasını ve seçilecek yeni mebuslarla Ankara2da yeni bir meclisin açılacağını ilan eder. Hızla yeni seçimler yapılır ve yeni meclis TBMM adı altında 23. Nisan. 1920 tarihinde Ankara’da açılır. Bu meclis kendisine Mustafa Kemal’i başkan seçer. Daha sonra Kurtuluş savaşına başlar. Kurtuluş savaşını bu Meclis kazanmıştır. Daha sonra bu Meclis saltanatı ve halifeliği kaldırmış ve Cumhuriyeti ilan etmiştir. Şu günlerde aynı Meclis  kendini kapatacak olan anayasa değişikliğini görüşmektedir. Tanrı akıl ve fikir versin. Saygılarımla.

Sinan Kahyaoğlu

 

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.