" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4982
EURO
4,1826
ALTIN
145,9520

ANAYASA

  Bu ayın 16.sında anayasa oylaması yapacağız. Bundan dolayı ülkemizde anayasa referandum propaganda çalışmaları hızla sürdürülüyor. Bu hafta Edremit’te CHP eski başkanı Sayın Deniz Baykal  bir miting yaptı. Mitinge gittim ve izledim. Daha sonra Altınoluk ADD’de Sayın Ziya Kaymak’ın düzenlediği Antandros Akademisi toplantısına gittim. Orada da  anayasalar  üzerine sohbet edildi. Ayrıca bu hafta 3.Nisan.1930 tarihinde […]

ANAYASA
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

Bu ayın 16.sında anayasa oylaması yapacağız. Bundan dolayı ülkemizde anayasa referandum propaganda çalışmaları hızla sürdürülüyor. Bu hafta Edremit’te CHP eski başkanı Sayın Deniz Baykal  bir miting yaptı. Mitinge gittim ve izledim. Daha sonra Altınoluk ADD’de Sayın Ziya Kaymak’ın düzenlediği Antandros Akademisi toplantısına gittim. Orada da  anayasalar  üzerine sohbet edildi. Ayrıca bu hafta 3.Nisan.1930 tarihinde kadınlara yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü idi. Bundan dolayı bu hafta sizlerle anayasa üzerine sohbet edeceğim. Dünyada ilk anayasa olarak 1208 yılında İngiltere’de kral ile lordlar arasında imzalanan Manga Carta sözleşmesi kabul edilmektedir. Daha sonra 1791 yılındaki ABD’nin anayasası kabul edilmiştir. Diğer anayasalar sonraki yıllarda kabul edilmişlerdir.

Osmanlı’da ise ilk demokrasi metini olarak 1808 yılında 2.Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak kabul edilir. 1839 yılında okunan ve ilan edilen Tanzimat Fermanı ise diğer bir metin olarak kabul edilir. Fakat ilk anayasa 1876 yılında ilan edilen 1.Meşrutiyet ile kabul edilmiştir. Bu anayasaya Kanun-i Esasi adı verilir. Bu anayasa ile padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Fakat bu anayasa uzun ömürlü olmamış ve bir yıl sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Ülke tekrar monarşik bir yapıya döndürülmüştür. 2.Abdülhamit tek başına ülkeyi 33 yıl yönetmiştir. Bu dönemde pek çok toprak kaybı yaşanmıştır. 1908 yılında Jön Türklerin gayretleri ile yeniden Meşrutiyet ilan edilmiştir. İlan edilen 2.Meşrutiyet ile Kanun-i Esasi tekrar yürürlüğe konmuştur. 2.Meşrutiyet döneminde ülkede pek çok yenilik yapılmıştır. Meclis seçimlerle yenilenmiş ve görevlerini yerine getirmiştir. Meclisi Mebusan  1918 yılında Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra padişah tarafından dağıtılmıştır. 1919 yılında  Müdafa-ı Hukukçuların çalışmaları ile yeniden seçimlerle yenilenmiş ve İstanbul’da toplanmıştır. Fakat Meclisin Misakı Milliyeyi kabul etmesi ile 16.Mart.1920 tarihinde İstanbul İngilizler tarafından işgale uğramış ve Meclis basılarak dağıtılmıştır. Padişah ve hükümet ise buna bir tepki vermemişlerdir. Yakalanan mebuslar Malta adasına sürülmüşlerdir. Bu mebuslar Sakarya zaferinden sonra serbest bırakılacaklardır.

Bunun üzerine Ulu Önder Mustafa Kemal’in çağrıları ile yeni seçimler yapılmış ve Ankara’da 23.Nisan.1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 1921 yılında Meclis adının önüne Türkiye adını koyarak TBMM olmuştur. Açılan Meclis kendisine Mustafa Kemal’i başkan seçmiştir. Mustafa Kemal Kurtuluş savaşını Meclis ile yürütmüştür. Savaşın en zor anlarında dahi Meclis görevini sürdürmüştür. Sakarya savaşı sırasında bir ara Meclisi Kayseri’ye taşıma görüşü dile getirilmiş ve Kayseri’de bir bina Meclis için hazırlanmış iken Tunceli mebusu Diyap Ağa’nın önerisi ile Meclis Ankara’da yerinde kalmış ve savaşı Ankara’dan izlemiştir. 1921 yılında yapılan işlerin belli kurallara uygun olması için 1921 Anayasası kabul edilmiştir. Anayasanın kabulünden sonra İstiklal Marşı kabul edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra devletin yapısının netleşmesi için 1924 yılında yeni bir anayasa yapılmıştır. Ülke 1925 ve 1930 yıllarında çok partili sisteme geçmek istemiş ama irticai faaliyetler yüzünden geçememiş ve açılan partiler kapatılmak zorunda kalmıştır. 1945 yılında çok partili döneme geçilmiş ve 1950 yılındaki seçimlerle tarihte ilk defa olarak iktidar seçimle el değiştirmiştir. 1961 yılında yeni bir anayasa yapılmış ve kabul edilmiştir. Bu anayasa ülkemiz insanlarına en fazla haklar tanıyan anayasadır. 1982 yılında darbe sonunda yeni bir anayasa kabul edilmiştir. Bu anayasada zaman içinde ihtiyaçlardan dolayı 17 defa değiştirilmiştir. Tüm bu anayasaların hepsi Kuvayı Milliye ruhuna uygun anayasalardır. Fakat son yıllarda ülkemiz için bazı büyük değişiklikler gündeme getirilmeye başlanmıştır. Bu fikirler Yeni Osmanlıcılık adı altında toplanmaktadır. Bu Yeni Osmancılık için yeni bir anayasa düzenlenmesi düşünüldüğü topluma ilan edilmiştir. Bu yeni düşünülen anayasanın ülkeyi zora sokacak bir anayasa olacağı düşüncesi ile karşı çalışmalar yapılmış ve bu yeni anayasa düşüncenin hayata geçmesi engellenmiştir. Fakat ne olduysa oldu bu yıl içinde yeni anayasa fikri tekrar ortaya atıldı ve Meclis’te yeni bir anayasa taslağı hazırlandı. Mecliste bu taslak görüşüldü ve kabul edildi. Bu taslağın referanduma götürülmesi kararlaştırıldı ve referandum 16.Nisan.2017 Pazar günü yapılacak. Sayın Deniz Baykal bu referanduma sunulacak anayasanın ne büyük tehlikeler getirdiğini anlattı. Bu düzenlenen anayasaya göre kuvvetler ayrılığı ortadan kalkacak ve tek adam emrine verilecek. Oysa kuvvetler ayrılığı demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ayrıca hükümetin denetlenmesi ortadan kalkacak. Devlet bir partinin malı haline getirilecek. Parti devletleşecek. Bütün bunlar ülkemiz için iyi olmayacaktır. Ayrıca iktidardaki partinin bir sürü hataları vardır ve bu hatalar yüzünden ülkemiz sıkıntılar içindedir. Yeni anayasa ile bu sıkıntılar daha da artacak ve Cumhuriyet tarihe karışacaktır. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Onun yolundan dönmeyiz. Bundan dolayı referandumda anayasaya hayır diyeceğim. Saygılarımla.

 

 

 

01.Nisan.2017

Sinan Kahyaoğlu

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.