Çocuk oyun grubu ve EPDM zemin kaplama malzemesi satın alınacaktır

  ÇOCUK OYUN GRUBU VE EPDM ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ ALTIEYLÜL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK OYUN GRUBU VE EPDM ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal...

Balıkesir’de tesisat malzemeleri satın alınacak

  ABONE BAĞLANTI VANASI VE PİRİNÇ BORU BAĞLANTI PARÇASI ALIM İŞİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Abone Bağlantı Vanası ve Pirinç Boru Bağlantı Parçası Alım...

Portatif makaslı hayvan çadır ağılı alınacaktır

  PORTATİF MAKASLI HAYVAN ÇADIR AĞIL ALIMI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI PORTATİF MAKASLI HAYVAN ÇADIR AĞIL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu...

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

  Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B)...

Havran Belediyesi’nce 3 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda mahalle adları, cinsleri, ada numaraları, parsel numaraları, yüzölçümleri, muhammen bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarihleri ve ihale saatleri belirtilen...

Elektrik ve mekanik tesisat onarım işleri yaptırılacaktır

  ÇANAKKALE İLİ MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT ONARIM İŞİ ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İLİ...

Orman emvali ihale ile satılacaktır

  İşletme   Müdürlüğümüz   satış   yerlerinde   bulunan   yukarıda   özellikleri   yazılı   88   adet   parti   yukarıda   belirtilen   yer,   tarih   ve   saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale...

Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü’nden orman parkı işletme hakkı kiraya verilecektir

BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü, Karyağdı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 9 No.lu bölme içerisinde kalan Dedebayırı Konaklamalı Orman Parkı işletme hakkının...

Arazi hazırlığı hizmeti alınacaktır

BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ADALI VE DERVİŞLER ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ SUNİ TENSİL SAHALARININ ARAZİ HAZIRLIĞI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİGADİÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bigadiç...

Bina işleri yaptırılacaktır

  BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR SEFERİHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Mersinalanı, Camikebir ve Payamlı Mahalleleri Pazaryeri Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık...